НОХД 874/2013 - Присъда - 18-06-2013

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

№ 201                         18.06.2013 г.                    град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         ХVІІІ  наказателен състав

на осемнадесети юни                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЙОРДАНКА ИГНАТОВА

МЕТОДИ ТУФКОВ

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Светлана Ангелчовска

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 874 по описа за 2013 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.М. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.09.2012 г. в гр. Пловдив и в землището на гр. Пловдив, противозаконно е лишил от свобода Б.Д.Ц. ***, поради което и на основание чл. 142а, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.09.2012г. в землището на гр.Пловдив се е съвкупил с лице от женски пол – Б.Д.Ц. ***, като я е принудил към това със сила и заплашване, поради което и на основание чл. 152, ал.1, т.2 от НК,  вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че на  30.09.2012 г. в землището на гр. Пловдив, при условията на повторност в немаловажен случай, извършил е престъплението, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление е отнел чужди движими вещи – дамска чанта на стойност 30,26 лв., запалка „ Полат Алемдар” на ст-ст 1,16 лв., кутия с шест цигари „Мурати супер слимс” на ст-ст 1,44 лв., слушалки за телефон „LG” на ст-ст 4,66 лв., крем за ръце „F Sea Therapy” на ст-ст 3,96 лв., гребен на ст-ст 1,71 лв., осем презерватива „One touch” на обща ст-ст 9,28 лв., един флакон крем „Дипрогента” – 15 гр. на ст-ст 4,00 лв., кибрит на ст-ст 0,26 лв., пет секретни ключа на обща ст-ст 12,60 лв., висулка с изображение на Богородица на ст-ст 1,53 лв., лазарен показалец на ст-ст 6,95 лв., червило на ст-ст 6,77 лв., очна спирала на ст-ст 11,00 лв., гланц за устни на ст-ст 2,29 лв., портмоне на ст-ст 5,00 лв., мобилен телефон „LG 290 на ст-ст 101,64 лв., пари – сумата от 210 лева, или всичко на обща стойност 414,51 лв от владението на Б.Д.Ц. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което  и на основание чл. 195 ал.1 т.7, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 28 ал.1 от НК,  вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.Д.М. едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното на подсъдимия И.Д.М. едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като наказанието, което ще следва да търпи подсъдимия да се счита в  размер на ТРИ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия И.Д.М. и увеличено едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия И.Д.М. и увеличено едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на НПК с Постановление на РП-Пловдив, както и времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 16.10.2012г. до 26.11.2012г., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

        ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 1 бр. презерватив и опаковка, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на присъдата в законна сила.

        ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 1 чифт обувки, 1 бр. обица, 1 бр. рокля и 1 бр. дамски гащета тип „прашки”, ДА СЕ ВЪРНАТ на Б.Д.Ц., ЕГН: **********, след влизане на присъдата в законна сила.

        На основание чл. 53, ал.1, б.А от НК ОТНЕМА в полза на държавата 1/6 /една шеста/ идеална част от лек автомобил „***” с рег. № ***.

        На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.М., ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет/ лева по сметка на ВСС.

 

        Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                   

                   2.

 

Вярно с оригинала!

ДТ