НОХД 764/2013 - Присъда - 30-09-2013

Присъда по Наказателно дело 764/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ ...................

30.09.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                 ХХ   нак. състав

На тридесети септември           две хиляди и тринадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: ДАНАИЛА СТАНКОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 764  по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.К. роден на ***г. в гр.С., българин, българско гражданство, във фактическо съжителство, със средно образование, осъждан, живущ ***,  ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН за  това в   периода 03.01.2011 г. - 01.06.2011 г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление пред Общинско предприятие "ОКТ" - Пловдив, съзнателно се е ползвал от неистински официални документи, както следва:

На 03.01.2011 г. при условията на посредствено извършителство, чрез А.И.Х. с ЕГН ********** в качеството му на пълномощник на "Б.-Г.-****" ЕООД гр. П. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № ***********/04.12.2010 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, приложено към Заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници с вх. №****/03.01.2011 г.;

На 07.01.2011г., 10.01.2011г., 11.01.2011 г., 13.01.2011 г., 17.01.2011 г., 18.01.2011 г., 20.01.2011 г., 21.01.2011 г., 24.01.2011 г., 25.01.2011 г., 26.01.2011 г. и 27.01.2011 г. при условията на посредствено извършителство чрез А.И.Х. с ЕГН ********** в качеството му на пълномощник на "Б.-Г.-****" ЕООД гр. П. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ -Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОЖ с изх. № *********/29.12.2010 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, приложено към Заявления за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници със следните входящи номера : *****/07.01.2011 г., ****** и ***/10.01.2011 г., ******/11.01.2011 г., *****/13.01.2011 г., ******  и  ****/17.01.2011 г., **** и ***/18.01.2011 г., *****/20.01.2011 г., ******/21.01.2011 г., ****/24.01.2011 г., *****/25.01.2011 г., ***** и ***/26.01.2011 г. и *****/27.01.2011 г.;

На 28.01.2011г., 01.02.2011г., 03.02.2011 г., 07.02.2011 г., 08.02.2011 г., 09.02.2011 г., 10.02.2011 г., 11.02.2011 г., 14.02.2011 г., 15.02.2011 г., 15.02.2011 г., 16.02.2011 г., 17.02.2011г., 18.02.2011 г., 21.02.2011 г., 22.02.2011 г., 23.02.2011 г. и 25.02.2011 г., при условията на посредствено извършителство чрез А.И.Х. с ЕГН ********** в качеството му на пълномощник на "Б.-Г.-****" ЕООД гр. П. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ -Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № *********/28.01.2011 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, приложено към Заявления за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници със следните входящи номера: ******/28.01.2011 г., ******/01.02.2011 г., ******/03.02.2011 г., ****** и ***/07.02.2011 г., ******/08.02.2011 г., ****** и ***/09.02.2011 г., ******/10.02.2011 г., ******/11.02.2011 г., ******/14.02.2011 г., ****** и /15.02.2011 г., ******/15.02.2011 г., ******/16.02.2011 г., ******/17.02.2011 г., ******/17.02.2011 г., ******/18.02.2011 г., ****** и ***/21.02.2011 г., ****** и ***/22.02.2011 г., ******/23.02.2011 г. и ******/25.02.2011 г.;

На 01.03.2011г., 02.03.2011г., 07.03.2011 г., 08.03.2011 г., 09.03.2011 г., 14.03.2011 г., 14.03.2011 г., 15.03.2011 г., 15.03.2011 г., 16.03.2011 г., 17.03.2011г., 17.03.2011 г., 21.03.2011 г., 23.03.2011 г., 24.03.2011 г., 24.03.2011 г. и 25.02.2011 г. при условията на посредствено извършителство чрез А.И.Х. с ЕГН ********** в качеството му на пълномощник на "Б.-Г.-****" ЕООД гр. П.съзнателно се е ползвал от неистински официален документ -Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № ***********/24.02.2011 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП — Пловдив, приложено към Заявления за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници със следните входящи номера: ***/******/01.03.2011 г., ****** и ***/02.03.2011 г., ******/07.03.2011 г., ****** и ***/08.03.2011 г., ****** и ***/09.03.2011 г., ****** и ***/14.03.2011 г., ******/14.03.2011 г., ******/15.03.2011 г., ******/15.03.2011 г., ****** и ***/16.03.2011 г., ****** и ****/17.03.2011 г., ****** и ****/17.03.2011 г., ****** и ****/21.03.2011 г., ******/23.03.2011 г., ******/24.03.2011 г., ******/24.03.2011 г. и ******/25.03.2011 г.;

На 29.03.2011г., 31.03.2011 г., 01.04.2011г., 06.04.2011 г., 08.04.2011 г., 11.04.2011 г., 13.04.2011 г., 14.04.2011 г., 15.04.2011 г., 18.04.2011 г., 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. при условията на посредствено извършителство чрез А.И.Х. с ЕГН ********** в качеството му на пълномощник на "Б.-Г.-****" ЕООД гр. П. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ — Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № ************/24.03.2011 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, приложено към Заявления за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници със следните входящи номера: ***/****/29.03.2011 г., ******/31.03.2011 г., ****** и ****/01.04.2011 г., ****** и ****/06.04.2011 г., ******/08.04.2011 г., ****** и ****/11.04.2011 г., *******/13.04.2011 г., *******/14.04.2011 г, ******* и ****/15.04.2011 г., *******/18.04.2011 г., *******/20.04.2011 г. и *******/21.04.2011 г.;

На 02.05.2011 г. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № ***********/27.04.2011 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, приложено към Заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници с вх. № *******/27.04.2011 г.;

На 27.04.2011г., 09.05.2011 г., 10.05.2011 г., 13.05.2011 г., 16.05.2011 г., 17.05.2011г., 17.05.2011 г., 18.05.2011 г. и 25.05.2011 г. при условията на посредствено извършителство чрез А.И.Х. с ЕГН ********** в качеството му на пълномощник на "Б.-Г.-****" ЕООД гр. П.съзнателно се е ползвал от неистински официален документ -Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № ***********/27.04.2011 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив приложено към Заявления за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници със следните входящи номера : *******/27.04.2011 г., ******* и ****/09.05.2011 г., *******/10.05.2011 г., ******* и ****/13.05.2011 г., *******/16.05.2011 г., *******/17.05.2011 г., *******/17.05.2011 г., *******/18.05.2011 г. и ******* и ****/25.05.2011 г.;

На 26.05.2011 г., 28.05.2011 г. и 01.06.2011 г. при условията на посредствено извършителство чрез А.И.Х. с ЕГН ********** в качеството му на пълномощник на "Б.-Г.-****" ЕООД гр. П. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ -Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № *********/26.05.2011 г., с издател орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив приложено към Заявления за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници със следните входящи номера : *****/26.05.2011 г., *****/28.05.2011 г. и *****/01.06.2011 г., като от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като го ОПРАВДАВА ИЗЦЯЛО на основание чл. 304 от НПК по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 316, вр.чл.308, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

На основание чл. 190 ал. 1 от НПК направените разноски по делото в размер на 330 /триста и тридесет/ лева остават за сметка на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

Вярно с оригинала!

ЙТ