НОХД 6943/2013 - Присъда - 10-02-2014

Присъда по Наказателно дело 6943/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

№ ...................

10.02.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІV   нак. състав

На десети февруари     две хиляди и четиринадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

Съдебни заседатели: 1. ДИМИТЪР ТИЛКИЯН

                                                  2. АТАНАС СВЕТЛЕВ                                                  

Секретар ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор ПЕТКО МИНЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 6943 по описа за 2013  година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия    В.И.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 05.10.2013 год. в гр. П. без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество:

марихуана с нето тегло 1.655 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.7 тегловни процента на стойност 9.93 лева;

марихуана с нето тегло 3.930 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0.26 тегловни процента на стойност 23.58 лева всичко на обща стойност 33.51 лева, като деянието съставлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 354а ал. 5 вр. с ал. 3 т. 1 от НК, вр. с чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. с чл. 78а ал. 5 вр. ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. пластмасова кутия с капак, 1 бр. електронна везна, 2 бр. бели хартиени пликове и празни пликчета с цип - на съхранение при домакина на ІІ РУП гр. Пловдив да се унищожат като вещи без стойност след влизане на присъдата в законна сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК ПОДС. В.И.Д. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 120 лева по сметка на ВСС.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.....................

 

 

            2.....................

 

Вярно с оригинала!

ЙТ