НОХД 6892/2013 - Присъда - 11-02-2014

П Р И С Ъ Д А

49                                      11.02.2014 година                           гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІІ наказателен състав

 

На единадесети февруари               две хиляди и четиринадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: КАТЮША АНГЕЛОВА

                                                                               МАРИАНА ПРОДАНОВА

 

Секретар Гергана Спасова

Прокурор Елена Богданова

като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6892 по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.З.С., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин,  с основно образование, пенсионер, вдовец, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2012 г. в гр. П. пред надлежен орган на властта – *** е набедил Р.А.С., ЕГН **********, в извършването на престъпление по чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, че на 27.09.2012 г. в с. Ч., ***, му е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на два зъба, което затруднява дъвченето и говоренето, като е знаел, че е невинен, поради което и на основание чл. 286 ал. 1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Т.З.С. наказание лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият Т.З.С., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 85 /осемдесет и пет / лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                        2.

 

          ВЯРНО с оригинала.

 

          Г.С.