НОХД 6882/2013 - Присъда - 27-02-2014

П Р И С Ъ Д А

 

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 78                      27. 02.2014  г.                гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД             ХVІІ наказателен състав

на  двадесет и    седми февруари                       Година – 2014  г.

в публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                  

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 6882 по описа за 2013  година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия   Д.А.А. - роден на *** *** Г. , обл. П., ул. „****” № *,  б. , български гражданин, с основно образование, работещ, женен , осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в  това, че при условията на продължавано престъпление през периода 19.08.2013 г. – 03.11.2013 г. в гр. Пловдив не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, а именно Заповед за незабавна защита от 11.07.2013 г. издадена по гр. дело № 11738/2013 г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив – ХІІІ гр.с.,  както следва: на 19.08.2013 г. , на 05.09.2013 г. , на 08.09.2013 г. и  на 03.11.2013 г. в гр. Пловдив е посетил жилище, от което е бил отстранен, находящо се в гр.П., ул. „З.” № * ет.* ап.* , поради което и на основание чл.   296 ал.1 пр. ІІ във  вр. с  чл. 26 ал.1 във вр. с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА  на  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ЕДНА ГОДИНА .

ПРИЗНАВА подсъдимия   Д.А.А. /със снета самоличност/ ЗА ВИНОВЕН в това, че на  03.11.2013 г. в гр. Пловдив е унищожил противозаконно чужди движими вещи на обща стойност 320.00 лв., собственост на Т.К.Г. ***, поради което и на основание чл. 216 ал.1 вр. с чл. 54 от НК  ГО ОСЪЖДА  на  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ЕДНА ГОДИНА .

На основание чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА   на подсъдимия Д.А.А. /със снета самоличност/  едно общо най-тежко измежду наложените му  наказания , а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено  на подсъдимия Д.А.А. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЕДНА ГОДИНА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия Д.А.А. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЕДНА ГОДИНА  времето , през което подсъдимият  е бил задържан  по ЗМВР , а именно  три дни –на  19.08.2013 г., на 08.09.2013 г. и на 03.11.2013 г. , като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – два броя парчета от плочка , намиращи се на съхранение при домакина на VІ-то РУП гр. Пловдив,  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия Д.А.А. /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в размер на 196.60 /сто деветдесет и шест лв. и шестдесет ст./ лева по сметка на ВСС.

     Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.