НОХД 6879/2013 - Присъда - 14-02-2014

П Р И С Ъ Д А

 

№ 55                                     2014 г.                 гр. ПЛОВДИВ

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

14.02.2014 г.                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД     ІII наказателен състав

На четиринадесети февруари          година 2014

в публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Елисавета Тодорова

                                                          Йорданка Пашова

 

 

 

СЕКРЕТАР: Мария Колева

ПРОКУРОР: СВЕТОМИР БАБАКОВ

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 6879  по описа за 2013 година

 

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Н.А.М. - роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, пенсионер, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2013 г. в гр. К., обл. П. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице ненавършило четиринадесет годишна възраст – П.М.З. *** /като е накарал малолетното дете да му опипва половия …., опипвал е и е облизвал ерогенните зони на детето/, като блудството е извършено чрез употреба на сила, поради което и на основание чл. 149 ал. 2 вр. с ал. 1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 3 вр. чл. 59 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим за изтърпяване така наложеното на подсъдимия Н.А.М. наказание, което да се изтърпи в затворническо общежитие от ОТКРИТ ТИП.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия Н.А.М. да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 765,00 /седемстотин шестдесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.              

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                          2.

 

Вярно с оригинала! МК