НОХД 6850/2013 - Присъда - 03-02-2014

 

 

 

П Р И С Ъ Д А

 

35                                              03.02.2014г                                  гр.ПЛОВДИВ

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                          ХІХ наказателен състав

На трети февруари                            две хиляди и четиринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЕМИЛ МУРАВЕЕВ

                                                                  2. ЗАХАРИ ШИНИКЧИЕВ

секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА

след като разгледа докладвано от съдията НОХД № 6850  по описа за 2013г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Б.Д. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, без образование (неграмотен), работещ, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2013г в гр. Р., обл. П. при условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужда движима вещ – 1бр дамски велосипед, с неустановена марка и модел на стойност 70лв и 1бр детска седалка с надпис „Полиспорт сайкъл” на стойност 60лв, като общата стойност на отнетите вещи е 130лв, от владението на Н.Т.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196 ал.1 т.1 вр.чл.194 ал. 1 вр с чл. 29 ал.1 б.А от НК и чл. 58 А ал. 1 вр с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл. 61 т. 2 вр с чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ СТРОГ първоначален режим на изтърпяване на така наложеното на подсъдимия С.Б.Д. наказаниелишаване от свобода”, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимия С.Б.Д. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ВСС сумата от 30лв, направени по делото разноски.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                              2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.