НОХД 6850/2013 - Мотиви - 10-03-2014

Мотиви по Наказателно дело 6850/2013г.

 

 

 

       Мотиви към присъда по НОХД N 6850/2013г. по описа на ПРС, 19 н.с.

 

 

Пловдивска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу С.Б.Д., ЕГН ********** и същият е предаден на съд, за това, че на 31.08.2013г. в гр. Р. обл. П. при условията на опасен рецидив след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. дамски велосипед – с неустановена марка и модел – на стойност 70лв. и 1бр. детска седалка с надпис „”Полиспорт сайкъл”, на стойност 60лв., всичко на обща стойност 130лв., от владението на Н.Т.К. ЕГН **********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196 ал.1т.1 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. А от НК.

По искане на подсъдимия и неговия защитник, съдът допусна предварително изслушване на страните по реда на чл. 370 и чл. 371 т.2 от НПК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението  със същата правна квалификация на деянието. По отношение на реализирането на наказателната отговорност се предложи по отношение на подсъдимия да се приложи разпоредбата на чл. 58 а от НК и да и се определи наказание лишаване от свобода, при първоначален строг режим, поради доводи подробно развити и аргументирани в съдебно заседание. 

            Подсъдимият в съдебно заседание, призна вината си и искрено се разкая за случилото се. Декларира, че  желае делото да приключи чрез провеждане на предварително изслушване, както и че не оспорва фактическата обстановка, такава каквато е посочена в Обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства по посоченото в него. Моли съда да му наложи наказание в по-малък размер.

            Адв. В., защитник на подсъдимия моли съда да му наложи наказание, определено при условията на чл. 58 а от НК.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност , намери за установено следното:

         ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА подсъдимият С.Б.Д. е роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

         На 31.08.2013г. подс. Д. употребил алкохол – изпил две големи ракии, след което решил да се разходи из гр. Р., като открадне и някоя вещ. Около 20-21 часа на същата дата подсъдимият минал покрай съседска къща на ул. „В.Д.” № * в гр. Р., в чийто двор съзрял 1 бр. дамски велосипед с неустановена марка и модел и 1бр. детска седалка с надпис ”Полиспорт сайкъл”. Подсъдимият решил да открадне колелото и седалката, които се владеели от св. Н.К.. Незабелязано подсъдимият се промъкнал в двора на къщата, чиято врата не била заключена и отнел вещите. Още същата вечер подс. Д. решил да продаде отнетото имущество, за да си набави средства.

            По улицата на път към махалата му, обв. Д. срещнал свид. Б.П., на който му казал „Давай 50 лв., че нямам пари, закъсал съм и ще ти дам колелото.". Свид. П. попитал обвиняемия дали колелото е негово, на което последният отговорил утвърдително. След типичния за този род сделки пазарлък, обв. Д. свалил продажната цена до 30 лв., на която оферта свид. П. се съгласил. Обвиняемият взел парите и се разпоредил с тях в свой интерес. Свид. П. от своя страна стопанисвал необезпокояван от никого новата си придобивка до 07.09.2013 год., когато около обяд бил заключил велосипеда до пенсионерския клуб с катинар. По същото време покрай колелото преминал свид. В.Л., братовчед на пострадалия К., който веднага разпознал вещта на своя родственик. Сигнализирал го мигновено по телефона, като К. пристигнал незабавно на място, за да се увери лично, че вещта му е намерена. След проведен разговор със свид. П., свид. К. ***, за да съобщи за местонахождението на велосипеда му. С протокол за доброволно предаване свид. П. предал в РУП гр. Р. велосипеда и седалката с надпис „Polisport cycle". Впоследствие същите били върнати на пострадалия Н.К..

Видно от заключението на назначената по делото стоковооценъчна експертиза се установява, че общата стойност на инкриминираните вещи възлиза на 130 лв.

         Съдът кредитира заключението на депозираната СОЕ, като компетентно изготвена, пълна, ясна и обоснована.

От наличните по делото доказателствени материали, които безсъмнено подкрепят направеното в съдебно заседание самопризнание от подсъдимия, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

            Това е така, тъй като съдът напълно кредитира показанията на всички свидетели по делото, които се подкрепят изцяло от останалите  доказателства по делото и които са напълно безпристрастни, непротиворечиви и последователни, както и събрани по предвидения в НПК ред.

             В тази насока и при постановяване на присъдата си, съдът се ползва от самопризнанието на подсъдимия, което в контекста на гореобсъденото, изцяло се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства.

            ОТ ПРАВНА СТРАНА

При така установената по категоричен и несъмнен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка,  Съдът зае  становище, че с деянието си подсъдимият С.Б.Д. е осъществил престъплението по чл. 196 ал.1т.1 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. А от НК.

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА  подсъдимият  на 31.08.2013г. в гр. Р. обл. П. при условията на опасен рецидив след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК отнел чужда движима вещ – 1 бр. дамски велосипед – с неустановена марка и модел – на стойност 70лв. и 1бр. детска седалка с надпис „”Полиспорт сайкъл”, на стойност 60лв., всичко на обща стойност 130лв., от владението на Н.Т.К. ЕГН **********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Подс. Д. бил осъждан многократно, като от значение за правната квалификация на настоящето деяние са следните му осъждания :

-         По НОХД № 7258/2010 год. по описа на ПРС, 23 н.с., по което е било одобрено споразумение, с което подсъдимият е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а" и б. „б" от НК, извършено на 11.07.2010 год., като му е било наложено наказание в размер на 1 година и 8 месеца, което е било постановено да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

-         По НОХД № 7894/2010 год. по описа на ПРС, 12 н.с., по което е било одобрено споразумение, с което подсъдимият е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 5 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а" и б. „б" от НК, извършено на 03.06.2010 год., като му е било наложено наказание в размер на 1 година, което е било постановено да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

/С протокол от 08.06.2011 год. ЧНД № 3341/2011 год. по описа на ПРС, 12 н.с. осъжданията по НОХД № 7258/2010 год. и НОХД № 7894/2010 год. по описа на ПРС са били кумулирани на основание чл. 25 ал. 1 вр. с чл. 23 ал. 1 от НК и било наложено едно общо най-тежко наказание на Д. в размер на 1 година и 8 месеца лишаване от свобода/.

Посочените по-горе осъждания, кумулирани на основание чл. 25 ал. 2 вр. с чл. 23 от НК обуславят квалификацията на настоящото деяние като извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29 ал. 1 б. „а" от НК.

Посочените обективни съставомерни елементи са обхванати от УМИСЪЛА на подсъдимия. Той е извършил деянието при форма на вина пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

За този извод съдът съди, както по действията на подсъдимия и вземайки предвид показанията на кредитираните по делото свидетели, така и преценявайки внимателно всички доказателства по делото, които подкрепят самопризнанието на дееца.

             При индивидуализиране на наказанието за подсъдимия, Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства направените самопризнания, искреното  съжаление и разкаяние за стореното, а като отегчаващо такова съдът прецени лошите характеристични данни на подсъдимия – а именно предишните му осъждания, които не се отразяват на правната квалификация на деянието.

Като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства настоящия съдебен състав счете, че в конкретния казус е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, поради което и на основание чл. 54 от НК определи на подс. Д.  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ ГОДИНи.

Тъй като в настоящия казус – производството е проведено и е приключило по съкратената процедура – предварително изслушване по реда на чл. 370 и чл. 371 т.2 от НПК, то следва да се съобрази разпоредбата на чл. 58 А ал.1 от НК, поради което съдът НАМАЛИ така определеното от съдебния състав на подсъдимия наказание лишаване от свобода с една трета и му наложи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДВЕ ГОДИНИ,   което на основание чл. 61 т.2 ЗИНЗС  вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС  следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

Според преценката на Съда именно това наказание като вид и размер се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, изпълняващо целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, поради което е и справедливо.

            С  оглед изхода на делото Съдът осъди на осн. чл. 189 ал.3 от НПК подс.  Д. да заплати по сметка на ВСС направени разноски по делото в размер на 30 лева.

Причините за извършване на престъплението са незачитане на чуждата собственост и  установените правила и норми за нейното опазване.

По изложените мотиви Съдът постанови присъдата си.

                                                                           

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.