НОХД 6777/2013 - Присъда - 18-02-2014

Присъда по Наказателно дело 6777/2013г.

ПРИСЪДА

 

№ ......../18.02.2014 г.                                                            Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                              V наказателен състав

На осемнадесети февруари                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  ДАНИЕЛА ГУНЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХД 6777 по описа за   2013 г.   

  

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З.М.С. - роден на *** год. в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, основно образование,   вдовец, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2013 г. в гр.Пловдив, самоволно, не по установения от закона ред, е осъществил едно оспорвано от другиго – Ю.И.С. ***, свое действително право на собственост, в немаловажен случай, поради което и на основание чл. 323 ал.1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като ОТЛАГА  изпълнението на наказанието на основание чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от  ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане  на присъдата в сила, както и го ОСЪЖДА да заплати ГЛОБА в размер на 600 /шестстотин/ лева.

 

Присъдата може да се протестира и обжалва в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС