НОХД 6747/2013 - Мотиви - 22-02-2014

НОХД 6747/2013г

НОХД 6747/2013г. – Пловдивски районен съд – VІІІ наказателен състав

 

МОТИВИ :

        

Срещу подсъдимия Г.К.Г., роден на ***г. в гр.Б., живущ в гр.Д., българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** е повдигнато обвинение в това, че за времето от 11.11.2012 г. до 21.04.2013 г.  включително в гр.П., при условията на продължавано  престъпление, при условията на опасен  рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко  умишлено престъпление на лишаване от свобода не по- малко от една година, изпълнението на което  не е отложено по чл.66 от НК; извършил е престъплението след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи както следва:

- На неустановена дата в периода 11.11.2012 г. до 12.11.2012 г. включително, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел  1 бр.преносим компютър „Toshiba Setellite L750-1J1” на стойност 729.29 лева, от владението на  М.И.Й. *** бр. шушлеково зимно яке с кожени елементи черно на цвят на стойност  31,87 лева, 2 бр.мъжки дънки на обща стойност 76,56 лева, 1 бр. долнище на анцуг- черно с бели ленти на стойност 35,40 лева, 1 бр. горнище на анцуг- черно с качулка без ръкави на стойност 27,17 лева, 3 бр. зимни блузи с дълъг ръкав на обща стойност 53,85 лева, 1 бр. пътна чанта на колела с дръжка- бяла с цветя на стойност 33,37 лева, 2 бр. машинки за навиване на цигари на  обща стойност 6,38 лева, 2 бр.бурканчета с кафе „Нескафе” на обща стойност  17,54 лева и 1 бр. будилник на „Нескафе” на стойност 7,29 лева, от владението на  Г.Н.Й. ***, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност 1018,72 лева;

- На 21.04.2013 г. е отнел 1 бр.нетбукЕйсър” на стойност 260,00 лева, 1 бр. мобилен апарат „Нокиа 113” на стойност 30,00 лева, 1 бр. мъжки портфейл на стойност 3 лева, сумата в размер на 12,00 лева, всичко на обща стойност 305,00 лева, от владението на  Д. С. М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; като всички отнети вещи възлизат на обща стойност 1323,72 лева,

което е престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” вр. чл.26 ал.1 от НК.

         И за това, че на неустановена дата за времето от 29.11.2012 г. до 30.11.2012 г.  включително в гр.П., при условията на опасен рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по- малко от една година, изпълнението на което  не е отложено по чл.66 от НК; извършил е престъплението след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода  за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на  наказанието не е отложено по чл.66 от НК, противозаконно е присвоил чужда движима вещ- перална машина „Индезит” на стойност 379,21 лева, собственост на  Н.М.М. и Е.Г. ***, която е владеел, което е престъпление по чл.206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК.

 За съвместно разглеждане с наказателния процес няма предявени граждански искове.

Представителят на Районна прокуратура – Пловдив поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, което счита за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на Съда да признае подсъдимата  Г. за виновен в извършване на деянието, за което е даден на Съд, като му наложи наказание, съобразено с обстоятелството , че производството протича по реда на гл.ХХVІІ, чл. 371,т.2 от НПК, а именно  наказание „ лишаване от свобода” , което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.61 т.2 вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.

Подсъдимият Г.К.Г. се признава за виновен в извършването на престъплението , за което е даден на Съд, съжалява за стореното. Подсъдимият, чрез упълномощения си защитникадв.П. моли Съда ако го признае за виновен, да му наложи минималното предвидено в закона наказание, с оглед обстоятелството, че същият признава вината си, изказва съжаление за стореното и е съдействал на разследващите органи за разкриване на обективната истина.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност , намира и приема за установено следното:

Досъдебно производство – дознание №**/**г. по описа на ІІІ РУП гр.П. е водено срещу Г.Г.К. с ЕГН ********** за извършени престъпления по  чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” вр. чл.26 ал.1 от НК и по .206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК ; с присъда по НОХД № 1582/2009 г. по описа на Районен съд гр.Ловеч, влязла в сила на 14.06.2010 г., Г.К.Г. бил признат за виновен за престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 , т.4 и т.7 вр.чл. 194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК, извършено на 02.02.2009 г., поради което му било определено и наложено наказание една година лишаване от свобода; с определение по НОХД № 2328/2011 г. по описа на Районен съд гр.Плевен, влязло в сила на 02.09.2011 г., Г.К.Г. бил признат за виновен за престъпление по чл. 346 ал.1 от НК, извършено на 28.04.2011 г., поради което му било определено и наложено наказание шест месеца лишаване от свобода.

Така посочените по- горе осъждания обуславят квалификацията на двете престъпления, предмет на настоящото обвинение, като такива, осъществени при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК.

         В началото на месец ноември 2012 г. подсъдимият Г.К.Г. обитавал стая под наем в приземен етаж на сграда, находяща се на адрес гр.П. ул.”А. М.” № *.  В съседна стая на приземния етаж живеели свидетелите М.И.Й. и Г.Н.Й.. На 10.11.2012 г. вечерта подсъдимият поканил на гости свидетелите Й., като преди това изпекъл месо на грил в стаята им. На 11.10.2012 г. вечерта подс. Г. отново поканил на вечеря свидетелите Й. в ползваната от него стая под наем. Последните му отказали, като го уведомили, че отиват на гости на роднини в гр.Б., където възнамерявали да преспят и да се върнат в гр.П. на следващия ден. Подсъдимият решил да влезе в стаята, ползвана от свидетелите Й., и в тяхно отсъствие да изнесе отвътре движими вещи на последните, които впоследствие да продаде. На 11.10.2012 г. вечерта свидетелите Й. заключили вратата на помещението, в което живеели, и заминали за гр.Б..

            На неустановени в хода на разследването час и дата за времето от вечерта на 11.11.2012 г. до 10.00 часа на 12.11.2012 г. подсъдимият Г. се приближил до заключената врата на стаята, ползвана от свидетелите Й. и находяща се в приземния етаж на сграда на адрес гр.П. ул.”А. М.” № *. Разбил заключващото устройство на вратата, след което влязъл в помещението. Изнесъл отвътре следните движими вещи: 1 бр.преносим компютър „Toshiba Setellite L750-1J1”, собственост на  М.И.Й., както и  1 бр. шушлеково зимно яке с кожени елементи черно на цвят, 2 бр.мъжки дънки, 1 бр. долнище на анцуг- черно с бели ленти, 1 бр. горнище на анцуг- черно с качулка без ръкави, 3 бр. зимни блузи с дълъг ръкав, 1 бр. пътна чанта на колела с дръжка- бяла с цветя, 2 бр. машинки за навиване на цигари, 2 бр.бурканчета с кафе „Нескафе” и 1 бр. будилник на „Нескафе”, собственост  на  Г.Н.Й.. Отнесъл горепосочените вещи в гр.С. З., където впоследствие ги продал на неустановено в хода на разследването лице. Около 10.00 часа на  12.11.2012г. свидетелите Й. се върнали в квартирата си и установили липсата вещите си. Сигнализирали органите на реда. На място пристигнал дежурен разследващ полицай при 03 РУП гр.П., който извършил оглед на местопроизшествието.

            В края на месец ноември 2012 г. подсъдимият Г.К.Г. обитавал стая под наем в жилище на адрес гр.П. ул.”С.” № **, собственост на майката на свидетелката Н.М.М.. На 29.11.2012 г. последната и живущият с нея на семейни начала Е.Г.Л. се уговорили с обвиняемия, който им се представил като майстор-строител, да залепи нови тапети в съвместно обитаваното от двамата жилище на адрес гр.П. ул.”С. № **ет.* ап. *, което било в ремонт и поради тази причина двамата свидетели живеели временно на друг адрес. За целта на горепосочената дата свидетелите Н.М. и Л. отвели подс. Г. ***4,  в което съхранявали множество движими вещи вкл. и закупена съвместно от двамата на 10.05.2012 г. перална машина „Индезит”, която не била все още разопакована респ. не била монтираната в апартамента. Двамата свидетели предоставили на подс.Г. ключове за жилището си с уговорката последният да започне още следващия ден да лепи новите тапети. Тримата напуснали жилището, като заключили входната врата. С предаването на ключовете за апартамента подсъдимият получил достъп до жилището на адрес гр.П. ул.”С. № **ет.* ап. * вкл. безпрепятствен достъп и владение върху  всички находящи се  в него движими вещи.

            След като получил ключовете за апартамента на адрес  гр.П. ул.”С. № **ет.* ап. *, на неустановени дата и час за времето от 29.11.2012 г. до 30.11.2012 г. включително подсъдимият изнесъл от горепосоченото жилище находящата се в него перална машина „Индезит”, собственост на  свидетелите Н.М.М. и Е.Г.Л.. Отнесъл вещта на неустановено в хода на разследването място. По-късно през деня свидетелите Л. и М. посетили апартамента си, като констатирали липсата на пералната машина. На 01.12.2012 г. св. М. депозирала жалба в 01 РУП гр.П..

            На 20.04.2013 г. около 18.00 часа подс.Г. ***, където се срещнал със св. Д. М. Д.. Попитал го дали отдава стаи под наем. Св. Д. му отговорил утвърдително. Завел го до апартамента си на адрес гр.П. ул.„Г. С.” № **, състоящо се от три самостоятелни стаи и санитарно помещение. Две от помещенията били вече отдадени под наем-едното на св.Д.С.М., а второто- на трето лице. Подс. Г. се уговорил със Св. Д. да се настани под наем в свободната стая, като ремонтира банята в жилището вместо да заплаща наема за първия месец в размер на 120 лева.

            На 21.04.2013г. около 08.30 часа подс. Г. почукал на вратата на стаята  в жилището на адрес гр.П. ул.„Г. С.” № **, ползвана от св. М.. Поканил последния да ползва банята, като го уведомил, че възнамерява да започне ремонт на същата. Св. М. влязъл в банята, за да се изкъпе, като оставил вратата на ползваната от него стая незаключена. Започнал да се къпе, като през това време подсъдимият влязъл в стаята на св. М. и изнесъл от нея следните движили вещи на последния-1 бр. нетбукЕйсър”, 1 бр. мобилен апарат „Нокиа 113” и  1 бр. мъжки портфейл ведно с находящата се в него парична сума в размер на 12,00 лева. Напуснал жилището на адрес гр.П. ул.„Г. С.” № ** ведно с противозаконно отнетите вещи, като повече не се върнал в апартамента. След като си взел душ, св. М. констатирал липсата на вещите си.  Сигнализирал органите на реда. На място пристигнал дежурен разследващ улица при 04 РУП гр.П., който извършил оглед на местопроизшествието.

            В следващите дни подс. Г. продал инкриминирания мобилен телефон апарат „Нокиа 113” на св. К. И. С. срещу сумата от 20 лева, а  нетбука марка „Ейсър” продал на неустановено в хода на разследването лице в кв. „Х. С.” в гр.П..

            В хода на досъдебното производство св.К. С. предоставил с протокол за доброволно предаване от дата 22.05.2013 г. на водещия разследването полицай  инкриминирания мобилен телефон апарат „Нокиа 113”, който впоследствие с разписка бил върнат на собственика му-св.М..

В протокол от дата 22.10.2013 г. за разпознаване на лица по фотоснимки св. Н.М.М. идентифицирала снимката на подс.Г., като посочила, че същата е на лицето, на което предоставили със св. Л. ключове за жилището им.

           В протокол от дата 25.10.2013 г. за разпознаване на лица св. Д. М. Д. идентифицирал подс. Г. като лицето, на което отдал свободната стая под наем в жилището си на адрес гр.П. ул.„Г. С.” № ** на дата 20.04.2013 г.

 Видно от заключението на назначената на 11.10.2013г.  в хода на досъдебното производство стоково – оценъчна експертиза стойността на отнетите вещи- 1 бр.преносим компютър „Toshiba Setellite L750-1J1” от владението на М.И.Й. възлиза на стойност 729.29 лева, а отнетите вещи от владението на Г.Н.Й. възлизат на стойност както следва: 1 бр. шушлеково зимно яке с кожени елементи черно на цвят на стойност  31,87 лева, 2 бр.мъжки дънки на обща стойност 76,56 лева, 1 бр. долнище на анцуг- черно с бели ленти на стойност 35,40 лева, 1 бр. горнище на анцуг- черно с качулка без ръкави на стойност 27,17 лева, 3 бр. зимни блузи с дълъг ръкав на обща стойност 53,85 лева, 1 бр. пътна чанта на колела с дръжка- бяла с цветя на стойност 33,37 лева, 2 бр. машинки за навиване на цигари на  обща стойност 6,38 лева, 2 бр.бурканчета с кафе „Нескафе” на обща стойност 17,54 лева и 1 бр. будилник на „Нескафе” на стойност 7,29 лева. Всичките горепосочени отнети вещи възлизат на стойност 1018,72 лева.

Заключението на изготвената на 25.03.2013г. стоково оценъчна експертиза сочи, че стойността на перална машина „Индезит” към инкриминираната дата-29/30.11.2012г. възлиза на 379.21 лева.

            От приетото заключение на изготвената на 23.05.2013г. стоково оценъчна експертиза  стойността на отнетите вещи от владението на св. М. към дата 21.04.2013 г. е както следва: 1 бр.нетбукЕйсър” на стойност 260,00 лева, 1 бр. мобилен апарат „Нокиа 113” на стойност 30,00 лева, 1 бр. мъжки портфейл на стойност 3 лева, сумата в размер на 12,00 лева, всичко на обща стойност 305,00 лева

Горната фактическа обстановка се установява по един безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства – пълните и чистосърдечни самопризнания на подсъдимия, протоколи за разпит на свидетели /л.24-29, л.83,90,91 включително/, протокол за оглед на местопроизшествие /л.16-17/, стоково-оценъчна експертиза /л.50-52 и л.92-94/,  разпознаване по снимки /л.81-82/, гаранционна карта /л.31/, касова бележка / л.32/, справка съдимост / л.44-49/ и  характеристична справка /л.168/. Още повече , че настоящото производство протича по реда на гл.27 и по – конкретно чл. 371,т.2 от НПК. Освет , че Г. изцяло признава фактите , такива , каквито са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт , то същите изцяло се подкрепят от събраните и посочени по- горе устни и писмени доказателства. Свидетелските показания са както последователни , логични и вътрешно непротиворечиви , така и изцяло припокриващи се с обясненията , дадени от подсъдимия в досъдебното производство.

Настоящата съдебна инстанция намира, че при така очертаната фактическа обстановка подсъдимият Г.К.Г., както от обективна, така и от субективна страна е осъществил съставомерните признаци на престъплението по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” вр. чл.26 ал.1 от НК, за това че  за времето от 11.11.2012 г. до 21.04.2013 г.  включително в гр.П., при условията на продължавано  престъпление, при условията на опасен  рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко  умишлено престъпление на лишаване от свобода не по- малко от една година, изпълнението на което  не е отложено по чл.66 от НК; извършил е престъплението след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи както следва:

- На неустановена дата в периода 11.11.2012 г. до 12.11.2012 г. включително, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел  1 бр.преносим компютър „Toshiba Setellite L750-1J1” на стойност 729.29 лева, от владението на  М.И.Й. *** бр. шушлеково зимно яке с кожени елементи черно на цвят на стойност  31,87 лева, 2 бр.мъжки дънки на обща стойност 76,56 лева, 1 бр. долнище на анцуг- черно с бели ленти на стойност 35,40 лева, 1 бр. горнище на анцуг- черно с качулка без ръкави на стойност 27,17 лева, 3 бр. зимни блузи с дълъг ръкав на обща стойност 53,85 лева, 1 бр. пътна чанта на колела с дръжка- бяла с цветя на стойност 33,37 лева, 2 бр. машинки за навиване на цигари на  обща стойност 6,38 лева, 2 бр.бурканчета с кафе „Нескафе” на обща стойност  17,54 лева и 1 бр. будилник на „Нескафе” на стойност 7,29 лева, от владението на  Г.Н.Й. ***, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност 1018,72 лева;

- На 21.04.2013 г. е отнел 1 бр.нетбукЕйсър” на стойност 260,00 лева, 1 бр. мобилен апарат „Нокиа 113” на стойност 30,00 лева, 1 бр. мъжки портфейл на стойност 3 лева, сумата в размер на 12,00 лева, всичко на обща стойност 305,00 лева, от владението на  Д.С.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като всички отнети вещи възлизат на обща стойност 1323,72 лева;

От обективна и субективна страна са били осъществени и признаците на деянието по чл.206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК , за това че на неустановена дата за времето от 29.11.2012 г. до 30.11.2012 г.  включително в гр.П., при условията на опасен рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по- малко от една година, изпълнението на което  не е отложено по чл.66 от НК; извършил е престъплението след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода  за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на  наказанието не е отложено по чл.66 от НК, противозаконно е присвоил чужда движима вещ- перална машина „Индезит” на стойност 379,21 лева, собственост на  Н.М.М. и Е.Г. ***, която е владеел.

Престъпленията /кражба и обсебване/ са били осъществени от подсъдимия Г.Г. при наличието на пряк умисъл с целени и настъпили общественоопасни последици, тъй като същият е съзнавал общественоопасния им характер, предвиждал е общественоопасните последици от тях и е искал тяхното настъпване.

Предвид безспорно доказаното участие на подс.Г. и в двете престъпни посегателства, следва да се направи прецизна и обстойна преценка при определянето вида и размера на наказанието , което следва да му бъде наложено,тъй като същото следва да е  съобразено с целите на специалната и генералната превенции, както за поправянето и превъзпитаването на дееца, така и за възпиращото и предупредително въздействие спрямо останалите членове на обществото.

Съобразно разпоредбата на чл. 54,ал.2 от НК следва да се подложат на преценка наличните по отношение на подсъдимия Г. както отегчаващи , така и смекчаващи отговорността обстоятелства. По отношение на първите такива , Съдът намира , че трябва да се вземе предвид трайната и упорита престъпна дейност на подсъдимия с начало още в далечната 1994г. и с висок интензитет и продължителност до момента на осъществяване на деянията от м.ноември 2012г. до м. април 2013г. , за които е и  даден на Съд. Справката съдимост сочи , че спрямо Г. са постановени 11 /единадесет/ осъдителни съдебни акта и то основно за престъпления против собствеността на гражданите /единствено първото му осъждане касае отклонение от военна служба/.Прави впечатление, че след едно относително „затишие” в престъпните посегателства в периода 1995г. до 2007г. настъпва период на подновяване на тази му дейност, като до 2013г.успоредно с изтърпяването на различни срокове лишаване от свобода, подсъдимият Г. осъществява и множество кражби на имущество на различна стойност и в различни градове на Р България. Изключително негативен е фактът , че към момента на извършване на престъпленията, за които е предаден на настоящия съдебен състав, Г. е бил обявен и за общодържавно издирване от „Главно управление на местата за лишаване от свобода” на 05.09.2012г. за престъпление против правосъдието по раздел ІІІ, глава осма /особена част НК/, а именно бягство от затвора. Фактът че настоящите престъпления са били извършени в период, в който Г. е издирван за отклонение от изтърпяване на наказание „лишаване от свобода”, сочи на една завишена обществена опасност както на самия деец , така и на деянията /кражба при условията на продължавано престъпление и обсебване/. Извършването на посочените престъпления при условията на опасен рецидив не могат да се приемат като отегчаващи отговорността обстоятелства , тъй като самите деяния са подведени под съответните квалифициращите състави , които предвиждат и съответните завишени размери на наказанията „лишаване от свобода”.

Следва да се отбележи също така и упоритото преследване от страна на Г. на съответния престъпен резултат, изразяващо се в създаване у пострадалите на представа за намерения от негова страна, коренно различни от действителните, като по този начин подсъдимият си е осигурявал безпрепятствен и необезпокояван достъп до чуждите движими вещи, с които впоследствие се е разпореждал единствено и само в свой материален интерес. Заявеното от него в обясненията, дадени в досъдебното производство, а именно , че е извършил противозаконните отнемания с цел да си набави единствено храна, не кореспондират със събраните по делото доказателства и най- вече със стойността на присвоеното, която стойност многократно надхвърля базисните нужди за изхранването на едно лице.

Що се касае до наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, Съдът счита , че като такива следва да се приемат сравнително младата възраст на подсъдимия, самопризнанията, направени още в хода на досъдебното производство и не на последно место оказаното от него съдействие по разкриване на престъпленията, за които е даден на Съд.

При така очертаните отегчаващи и смекчаващи отговорността обстоятелства, настоящата инстанция намира , че същите са в почти равно съотношение, което би било и предпоставка за определяне на наказанието при техния баланс, а това от своя страна изисква налагане на наказание в рамките на 9 /девет/ години лишаване от свобода.

Съдът намира обаче , че един такъв размер не би изиграл своята поправителна и превъзпитаваща роля, тъй като от една страна до настоящия момент спрямо Г. /въпреки множеството престъпни проявления/ от различните съдилища в страната са му били налагани наказания лишаване от свобода в рамките от 6 /шест/ месеца до 2 /две/ години и то за противозаконни присвоявания на вещи с по- висока стойност от инкриминираната по настоящото производство. Предвид на това едно наказание в рамките на девет години лишаване от свобода би създало у подсъдимия /на базата на съпоставяне с досегашните му осъждания/ усещане за една завишена и неоправдана репресивност, което усещане не би било в услуга най- вече на превъзпитаващата функция на наказанието.

Настоящата инстанция намира, че на подсъдимия Г.К.Г. следва да му бъдат наложени наказания „ лишаване от свобода” при условията на чл.54 ал.1 от НК  и тъй като производството по настоящото дело протича по реда на чл.371,т.2 от гл. ХХVІІ НПК определеното най-тежко измежду тях съответно да бъде намалено с една трета по реда на чл. 58а, ал.1 от НК.  

Най-справедливо би било на подсъдимия Г. за престъплението по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” вр. чл.26 ал.1 от НК да му бъде определено наказание в размер на шест /6/ години лишаване от свобода, а за престъплението по чл.206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК наказание в размер на четири /4/ години лишаване от свобода, като на основание чл.23 ал.1 от НК да бъде определено едно общо, най-тежко наказание в размер на шест /6/ години лишаване от свобода.

На осн. чл. 58А ал. 1 от НК така определеното на подсъдимия Г.К.Г. общо, най-тежко наказание от 6/шест/ години лишаване от свобода следва да бъде намалено с една трета или същото да се счита лишаване от свобода за срок от четири /4/ години.

Следва на основание чл.61 т.2 вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Г.К.Г. общо, най-тежко наказание от 4 /четири/ години лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Тъй като с виновното си поведение подсъдимия Г.К.Г., със снета по делото самоличност, е станал причина за воденото срещу него наказателно преследване, то на основание чл. 189 ал.3 от НПК същата следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВСС направените разноски по водене на делото за експертизи и вещо лице в размер на 90 лева.

Причини за извършване на престъпленията – трайно установени престъпни навици, незачитане неприкосновеността на чуждата собственост, както и на правопорядъка  в Р България.

 

По тези свои съображения, Съдът постанови и присъдата си.

        

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.