НОХД 6746/2013 - Присъда - 04-02-2014

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

    38                                       04.02.2014 г.                         Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                             ХХ наказателен състав

На четвърти февруари,                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

          

                         

Секретар: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

Прокурор: ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6746 по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Х.М. - роден на ***г***, **, български гражданин, разведен, с основно образование, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че  на  26.05.2013г. в гр. П., като затворник, който изтърпява наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Пловдив, наложено по НОХД № 36/2013г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора /с влязла в законна сила присъда на 09.03.2013г./ на основание чл.25, ал. 1, вр. чл.23, ал.1 от НК, е избягал – не се е завърнал от разрешен като награда отпуск по чл. 98, ал.1,т.8 от ЗИНЗС 5-дневен домашен отпуск, поради което на основание чл. 297, ал.1 от НК и  на основание чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. с чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ СТРОГ първоначален режим на изтърпяване на така наложеното на подсъдимия Н.Х.М. наказание „лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

 

       

    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.