НОХД 6703/2013 - Присъда - 27-01-2014

Присъда по Наказателно дело 6703/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

№ ...................

27.01.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

   ХХІV   нак. състав

На двадесет и седми януари  две хиляди и четиринадесета  година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. СНЕЖИНА ЧАПАРОВА 

                                              2. МАРИЯ ДРАКОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: СВЕТОМИР БАБАКОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 6703  по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г.В.С. – роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, , средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН,за това, че през периода 05.04.2011г., - 11.04.2011г., в с. Т., обл. П., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал до средата на месец май  2011г., у З.Х.Ц. заблуждение и с това е причинил на фирма „З.Ц.”***, имотна вреда в размер на 3 600 лева /три хиляди и шестстотин лева.,   поради което и на основание чл. 209 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК     вр. с чл. 58 а  ал. 1 вр. с чл. 54 от НК МУ определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ДВЕ ГОДИНИ, като намалява така определеното наказание с ЕДНА ТРЕТА и ГО ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА за срок ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА ПОДС. Г.В.С. със снета самоличност да заплати направените разноски по делото по сметка на ВСС в размер на 40 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.....................

 

 

            2.....................

 

 

Вярно с оригинала!

ЙТ