НОХД 6701/2013 - Присъда - 06-02-2014

Присъда по Наказателно дело 6701/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

     41                               06.02.2014 г.                    Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                  ХХ наказателен състав

На шести февруари,                                                         2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НИКОЛИНА ТОДОРОВА

                                                        2. КАТЯ АНГЕЛОВА

                      

Секретар: Тихомира Калчева

Прокурор: МАЯ КИРЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6701 по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.З.Х. – роден на ********* г. в гр. П., живущ ***, **, **. гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, работещ, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2013 г. в с. Д.П., обл. П., като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си е извършил полово сношение и действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст – малолетното лице А.З.А., ЕГН ********** ***, поради което и на основание чл.157, ал.3, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК  го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия А.З.Х. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ. 

        На основание чл.59, ал.2, вр. ал.1, т.1  от НК ПРИСПАДА от така наложеното и определено на подсъдимия А.З.Х. наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа - на 22.05.2013 година, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

        На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.З.Х., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

 

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /П/

 

 

                                    2. /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.