НОХД 6555/2013 - Присъда - 16-01-2014

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

№ 16                   16.01.2014г.                град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         ХVІІІ  наказателен състав

на шестнадесети януари   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ВАСИЛ ИНДЖОВ

КАЛИНКА ПАНАМСКА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Николай Николов  

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6555 по описа за 2013 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.П. - роден на *** ***, постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, разведен, осъждан, ЕГН:  ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че от месец май 2010 г. до месец август 2010 г. в гр.Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага през месец май 2010 г. е възбудил и до месец август 2010 г. е поддържал у Х.Г.С., ЕГН: ********** от гр.Пловдив заблуждение и с това е причинил на ЕТ „***.”*** имотна вреда в размер на 12 407 /дванадесет хиляди четиристотин и седем/ лева, като причинената вреда е в големи размери, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58А, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61, т.2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия М.П.П. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия М.П.П. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на НПК, както и времето, през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 20.07.2013г. до влизане на настоящата присъда в законна сила, като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.68, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА  подсъдимият М.П.П. да изтърпи ИЗЦЯЛО И ОТДЕЛНО от наложеното му по настоящото дело наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието, наложено му по НОХД №  1028/2007 г. по описа на РС-Свиленград в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61, т.2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ наказанието в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно от подсъдимия М.П.П. при първоначален СТРОГ режим в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.П.П. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 49,00 /четиридесет и девет/ лева  по сметка на ВСС.

 

        Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ОС-Пловдив.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                  2.        

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ