НОХД 6420/2013 - Присъда - 04-02-2014

Присъда по Наказателно дело 6420/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер   39                         Година 2014                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски  Районен  съд                              ХХV наказателен състав

На четвърти февруари                                              Година 2014

В публично заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

Секретар: БОРЯНА КОЗОВА

ПРОКУРОР: ЖИВКО ПЕНЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 6420 по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

        ПРИЗНАВА А.Ю.А. – роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.03.2013 г. в гр.П., ул.”К.” в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 11902/26.10.2012г. на ВРИД Началник Сектор „ПП” към ОДМВР – Пловдив и НП № 7007/19.07.2012 г. на ВРИД Началник Сектор „ПП” към ОДМВР – Пловдив, за това, че е управлявал МПС без съответно свидетелство за правоуправление е управлявал МПС – л.а. „***” с ДК№ *****, без свидетелство за правоуправление – престъпление по чл.343в, ал.2 вр. с ал. 1 от НК, за което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА от 1 000 лв.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР:Б.К.