НОХД 6325/2013 - Присъда - 06-02-2014

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер .............                      06.02.2014 г.                гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ХІV наказателен състав

на шести февруари                                          Година – 2014 г.

в публично заседание в следния състав:

                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА    

                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ДОРА ДОНЧЕВА

                                                                   2. БОРИС ЦОНЕВ

Секретар  ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор АТАНАС ИЛИЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД№ 6325  по описа за 2013 година

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.С., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, българин, без образование, не женен, безработен, осъждан, живущ ***, понастоящем в Затвора Пловдив  за ВИНОВЕН в това, че за периодаот 14.05.2013г. до 04.08.2013г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, при условията на опасен рецидивизвършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не помалко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е извършил престъплението след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи както следва:

- на 14.05.2013г, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещантирадар, маркаКобрана стойност 310 лв. /триста и десет лева/, от владението на В.Г.С. ***013г, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон,марка “НТС”, моделДизайър” – на стойност 110 лв. и 1 брой ДЖИ ПИ ЕС навигация, маркаЕра Нави” – на стойност 160 лв. – всичко на стойност 270 лв. / двеста и седемдесет лева/ от владението на Д.Р.М. ***9.06.2013г, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средствоотвертка, е отнел чужди движими вещи – 1 брой раницана стойност 15 лв. и 1 брой преносим компютърЕйсър” – на стойност 650 лв. – всичко на обща стойност 665 лв. /шестотин шестдесет и пет лева/ от владението на Д.К.Б. ***;

- на 25.06.2013г, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой дамска чанта, червена на цвятна стойност 25 лв.; 1 брой таблет, маркаПрестиджио”, ведно със зарядно за негона стойност 210 лв.; 1 брой очила с диоптърна стойност 80 лв.; 1 брой зарядно за мобилен телефонна стойност 15 лв.; 1 чифт пойове  /кевларени топки за жонглиране с огън/ - на стойност 35 лв.; 2 броя секретни ключове, ведно с ключодържателна стойност 6 лв.; 3 броя секретни ключове, ведно с ключодържателна стойност 9 лв; 1 брой фотоапарат, маркаФуджифилм” – на стойност 160 лв.; сумата от 200 лв.; 1 брой чанта от платкафявана стойност 8 лв.; 1 чифт кецовена стойност 10 лв.; 1 брой сива дамска риза, маркаБерешка” – на стойност 10 лв.; 1 брой сивокафяв шална стойност 6 лв.; 1 брой бяла блуза с качулкана стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с графитина стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с кравана стойност 7 лв.; 1 брой черен кожен коланна стойност 6 лв. – всичко на обща стойност 801 лв. /осемстотин и един лева/ от владението на Д.Т.Т. от  гр. Я.;

- на 15.07.2013г, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой лаптоп, марка “Dell” ведно с чантана стойност 620 лв. / шестотин и двадесет лева/ от владението на Н. ***7.2013г, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ – 1 брой авто ДВД, маркаКенууд” – на стойност 700 лв. / седемстотин лева/ от владението на Н.В.Ф. ***7.2013г, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещисумата от 500 лв. от владението на С.Т.П. ***7.2013г, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ - 1 брой слънчеви очила, маркаЕмпорио Армани” – на стойност 90 лв., от владението на П. Н. К. ***;

- на 04.08.2013г. е отнел чужди движими вещи - 1 брой навигационна система, маркаГармин”, модел NUVI40BG, ведно със захранващ кабел с надписГармин” – всичко на стойност 140 лв. / сто и четиридесет лева / от владението на О.И.Н. ***,

- всичко на обща стойност 4096 лв. / четири хиляди деветдесет и шест лева /, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание  чл. 196, ал. 1, т. 2 вр.  чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 вр.  чл. 194, ал. 1 вр.  чл. 29, ал. 1, б. ”А” и б. ”Б” вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58 А от НК намалява така наложеното на подс. С. наказание с 1/3 и ПОСТАНОВЯВА същият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА подс. К.С.С. да изтърпи така наложеното му наказание ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. К.С.С. наказание ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето през което е бил задържан на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, както и времето през което е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК, считано от 04.08.2013 г. до влизане на присъдата в законна сила.

ОСЪЖДА подсъдимия К.С.С. да заплати на гражданския ищец Н.П.А. сумата от 620лв, представляваща обезщетение за причинените му от инкриминираното деяние имуществени вреди, както и сумата от 100лева, представляваща направени разноски в производството за повереник.

ОСЪЖДА подсъдимия К.С.С. да заплати на гражданския ищец Д.Т.Т. сумата от 801лв, представляваща обезщетение за причинените му от инкриминираното деяние имуществени вреди.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото - 1 бр. отвертка с черна пластмасова дръжка, на съхранение във ІІ РУП Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия  К.С.С. да заплати сумата от 85лв. по сметка на ВСС за направени разноски по делото, както и сумата от 100лв. представляваща ДТ върху уважените граждански искове.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДЕТАЛИ: 1.

 

 

                                                                             2.

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.