НОХД 6325/2013 - Мотиви - 06-03-2014

Мотиви по Наказателно дело 6325/2013г.

М О Т И В И  по НОХД № 6325/2013 г.

 

Пловдивска Районна Прокуратура е повдигнала обвинение спрямо подсъдимия К.С.С. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и ”б” във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК от НК за това, че в периода – от 14.05.2013 г. до 04.08.2013 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е извършил престъплението след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужди движими вещи както следва:

- на 14.05.2013 г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ – антирадар, марка “Кобра” на стойност 310 лв. /триста и десет лева/, от владението на В.Г.С. *** г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон, марка “НТС”, модел “Дизайър” – на стойност 110 лв. и 1 брой ДЖИ ПИ ЕС навигация, марка “Ера Нави” – на стойност 160 лв. – всичко на стойност 270 лв. / двеста и седемдесет лева/ от владението на Д.Р.М. ***9.06.2013 г., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, е отнел чужди движими вещи – 1 брой раница – на стойност 15 лв. и 1 брой преносим компютър “Ейсър” – на стойност 650 лв. – всичко на обща стойност 665 лв. /шестотин шестдесет и пет лева/ от владението на Д.К.Б. ***;

- на 25.06.2013 г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой дамска чанта, червена на цвят – на стойност 25 лв.; 1 брой таблет, марка “Престиджио”, ведно със зарядно за него – на стойност 210 лв.; 1 брой очила с диоптър – на стойност 80 лв.; 1 брой зарядно за мобилен телефон – на стойност 15 лв.; 1 чифт пойове  /кевларени топки за жонглиране с огън/ - на стойност 35 лв.; 2 броя секретни ключове, ведно с ключодържател – на стойност 6 лв.; 3 броя секретни ключове, ведно с ключодържател – на стойност 9 лв; 1 брой фотоапарат, марка “Фуджифилм” – на стойност 160 лв.; сумата от 200 лв.; 1 брой чанта от плат – кафява – на стойност 8 лв.; 1 чифт кецове – на стойност 10 лв.; 1 брой сива дамска риза, марка “Берешка” – на стойност 10 лв.; 1 брой сиво – кафяв шал – на стойност 6 лв.; 1 брой бяла блуза с качулка – на стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с графити – на стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с крава – на стойност 7 лв.; 1 брой черен кожен колан – на стойност 6 лв. – всичко на обща стойност 801 лв. /осемстотин и един лева/ от владението на Д.Т.Т. от  гр. Ямбол;

- на 15.0******, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой лаптоп, марка “Dell” ведно с чанта – на стойност 620 лв. / шестстотин и двадесет лева/ от владението на Н. *********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ – 1 брой авто ДВД, марка “Кенууд” – на стойност 700 лв. / седемстотин лева/ от владението на Н.В.Ф. *********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 500 лв. от владението на С.Т.П. *********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ - 1 брой слънчеви очила, марка “Емпорио Армани” – на стойност 90 лв., от владението на П. Н К. ***;

- на 04.08.2013 г. е отнел чужди движими вещи - 1 брой навигационна система, марка “Гармин”, модел NUVI40BG, ведно със захранващ кабел с надпис “Гармин” – всичко на стойност 140 лв. / сто и четиридесет лева / от владението на О.И.Н. ***,

- всичко на обща стойност 4096 лв. / четири хиляди деветдесет и шест лева /, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Производството пред настоящата инстанция е протекло без участие на акцесорни страни – частни обвинители. 

Срещу подсъдимия К.С.С. е предявен граждански иск от пострадалия Н.П.А. за сумата от 620 лв, представляваща обезщетение за причинените му от инкриминираното деяние имуществени вреди, ведно с направените разноски в производството.

Срещу подсъдимия К.С.С. от страна на пострадалия Д.Т.Т. е бил предявен граждански иск за сумата от 801 лв, представляваща обезщетение за причинените му от инкриминираното деяние имуществени вреди.

         Прокурорът в хода на съдебните прения поддържа повдигнатото обвинение, като счита, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание над средния размер поради съображения, които релевира.

         Гражданският ищец Т. в хода на съдебните прения моли съда да уважи изцяло предявения граждански иск.

         В хода на съдебните прения гражданският ищец А. лично и чрез повереника си адв. З. моли съда да уважи изцяло неговага гражданско претенция за имуществени вреди, тъй като същата се явява доказана и съобразена с параметрите на внесения обвинителен акт.

Подсъдимият С. в съдебно заседание се признава за виновен по повдигнатото спрямо него обвинение, признава изцяло фактите и обстоятелствата, описани във внесения срещу него обвинителен акт от страна на Районна прокуратура Пловдив и е съгласен да не се събират доказателствата за тях, поради което съдебното следствие е протекло при диференцираната процедура по чл. 371, т. 2 от НПК. Лично и чрез своя служебен защитник адв. М.Т. моли съда да му бъде наложено снизходително наказание с оглед на обстоятелствата, които релевират в хода на съдебните прения.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Подсъдимият К.С.С. е роден на *** ***. Той е български гражданин. Няма завършена образователна степен. Той не е  женен. Безработен е. Осъждан е многократно. Има постоянен адрес в гр. Пловдив, УЛ. П. № **. Понастоящем се намира в Затвора Пловдив. Той има ЕГН: **********.

Видно от приложената характеристична справка и справка за съдимост подсъдимият С. е осъждан многократно, като от значение за правната квалификация са следните негови осъждания:

С протоколно определение за одобряване на споразумение по НОХД № 1893/2009г. по описа на ПРС, влязло в законна сила на 10.04.2009 г.,  С. е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 от НК във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т.4 от НК във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК, за което   му е наложено наказание лишаване от свобода в размер на една година и десет месеца.

По НОХД № 4337/2011 г. по описа на ПРС с присъда, влязла в законна сила на 04.08.2011 г. подсъдимият С. е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НК във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК, за което му е било наложено наказание лишаване от свобода в размер на две години.

Подсъдимият С. изтърпял наказанието лишаване от свобода по последното си осъждане на 15.02.2013 г. и три месеца по-късно решил да се препитава като краде вещи от паркирани автомобили и после ги продава. Така през нощта на 13/14.05.2013 г. подс. К.С. обикалял по улиците на гр. Пловдив и търсел автомобили без аларма, за да може да открадне вещи от тях. Слизайки по ул. „Сахат тепе” минал по ул. „Цар Калоян” в гр. Пловдив, където видял паркиран лек автомобил „Мерцедес 320 СДИ” с рег. № ************, собственост на свид. В.С..  Около 05.00 часа на 14.05.2013 г. подсъдимият С. се приближил към автомобила и с парче от автомобилна свещ счупил триъгълното стъкло на задната дясна врата. След това отключил вратата на автомобила и от подлакътника взел антирадар, марка “Кобра” на стойност 310 лв. Шумът от счупването на стъклото събудил свид. Г. С., тъй като автомобилът бил паркиран под терасата й. Г. С. излязла на терасата си и видяла, че автомобилът на свид. С. свети и четирите му врати са отворени. По-късно – около 09.00 часа на 14.05.2013 г. свид. С. видял, че стъклото на задната дясна врата на автомобила му е счупено и подал сигнал на тел. 112. В последствие подс. С. продал антирадара на свид. Стоян А..

На 16.05.2013 г. вечерта подс. С. отново обикалял по улиците на гр. Пловдив, търсейки автомобил, от който да открадне вещи. Около 20.00 часа на 16.05.2013 г. на кръстовището на ул. „Г. М. Д” и ул. „К П” в гр. Пловдив стигнал до паркирания лек автомобил, ползван от свид. Д.М. – „Опел Корса” с рег. № ********* и забелязал, че автомобилът няма включена аларма, а на предното стъкло има закачена навигация. Подс. С., отново с предварително подготвено от него парче от автомобилна свещ, счупил предното дясно стъкло на автомобила и взел от него 1 брой мобилен телефон, марка “НТС”, модел “Дизайър” – на стойност 110 лв. и 1 брой ДЖИ ПИ ЕС навигация, марка “Ера Нави” – на стойност 160 лв. В последствие подс. С. продал ДЖИ ПИ ЕС навигацията на свид. С А.

На 09.06.2013 г. в около 12.30 часа свид. Д.Б. *** паркирала личния си лек автомобил марка „Пежо 306” с рег. № У 8338 АН в гр. Пловдив на ул. „Г. М. Д” срещу частен дом № 11. Около половин час по-късно оттам минал подс. С., който забелязал, че  автомобилът няма алармена инсталация и на задната му седалка има раница. Подсъдимият с отвертка разбил ключалката на дясната врата и успял да отвори вратата, след което взел от автомобила 1 брой раница – на стойност 15 лв. и 1 брой преносим компютър “Ейсър” – на стойност 650 лв. В последствие подс. С. продал преносимия компютър “Ейсър”на свид. Стоян А..

На 25.06.2013 г. свид. Д.Т. и свид. Г. К. отишли до централна гара в гр. Пловдив с автомобила на свид. Т. – „Ланчия Дедра” с рег. № ********, откъдето взели тяхна позната – свид. Е. С.. След това в около 20.20 часа свид. Т. паркирал автомобила в гр. Пловдив на ул. „А” пред частен дом № 19 и тримата излезли да се разхождат по главната улица на гр. Пловдив. Свид. С. оставила в автомобила на свид. Т. две чанти заедно с намиращите се в тях вещи. Малко по-късно същата вечер подс. С. за пореден път обикалял по улиците на гр. Пловдив с намерението да открие автомобил без аларма и да открадне вещи от него. Така подсъдимият стигнал до паркирания лек автомобил на свид. Т. и след като се уверил, че няма включена аларма, с предварително подготвено парче от автомобилна свещ счупил триъгълното стъкло на задната дясна врата и взел намиращите се в автомобила на свид. Т. 1 брой дамска чанта, червена на цвят – на стойност 25 лв.; 1 брой таблет, марка “Престиджио”, ведно със зарядно за него – на стойност 210 лв.; 1 брой очила с диоптър – на стойност 80 лв.; 1 брой зарядно за мобилен телефон – на стойност 15 лв.; 1 чифт пойове  /кевларени топки за жонглиране с огън/ - на стойност 35 лв.; 2 броя секретни ключове, ведно с ключодържател – на стойност 6 лв.; 3 броя секретни ключове, ведно с ключодържател – на стойност 9 лв; 1 брой фотоапарат, марка “Фуджифилм” – на стойност 160 лв.; сумата от 200 лв.; 1 брой чанта от плат – кафява – на стойност 8 лв.; 1 чифт кецове – на стойност 10 лв.; 1 брой сива дамска риза, марка “Берешка” – на стойност 10 лв.; 1 брой сиво – кафяв шал – на стойност 6 лв.; 1 брой бяла блуза с качулка – на стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с графити – на стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с крава – на стойност 7 лв.; 1 брой черен кожен колан – на стойност 6 лв. В последствие обвиняемият продал таблета и фотоапарата на свид. А.

На 15.0****** свид. Н.А. *** с личния си автомобил „Ситроен Ксара” с рег. № ******* и го паркирал в около 20.45 часа в гр. Пловдив на ул. „А” до частен дом № 17. В автомобила зад дясната седалка свид. А. оставил лаптоп марка “Dell” заедно с чанта. Малко по-късно същата вечер подс. С. за пореден път обикалял по улиците на гр. Пловдив с намерението да открие автомобил без аларма и да открадне вещи от него. Така подсъдмият  стигнал до паркирания на ул. „Антим” лек автомобил на свид. А. и след като се уверил, че няма включена аларма, с предварително подготвено парче от автомобилна свещ счупил стъклото на задната дясна врата и взел намиращите се в автомобила 1 брой лаптоп, марка “Dell” ведно с чанта – на стойност 620 лв. В последствие подсъдмият продал лаптопа на свид. А..

На 24.0****** свид. Н.Ф. паркирал личния си автомобил Мерцедес ЦЛК с рег. № ********* в гр. Пловдив на ул. „Б. З.” срещу частен дом № **. Следобеда на същия ден, в около 17.00 часа подс. С. отново обикалял по улиците на гр. Пловдив с намерението да открие автомобил без аларма и да открадне вещи от него. Така подсъдимият стигнал до паркирания на ул. „Б З.” лек автомобил на свид. Ф. и след като се уверил, че няма включена аларма, с предварително подготвено парче от автомобилна свещ счупил стъклото на дясната врата и взел от автомобила 1 брой авто ДВД, марка “Кенууд” – на стойност 700 лв. В последствие посъдимият продал авто ДВД системата на свид. А.

На 31.0****** в около 21.00 часа свид. С.П. паркирал лекия си автомобил БМВ 318 CI с рег. № EF04UJX с десен волан в гр. Пловдив, на ул. „Ш” и заедно с брат си П П. и техния приятел свид. П.К. отишли да вечерят в китайския ресторант на ул. „Г”. Същата вечер подс. С. за пореден път обикалял по улиците на гр. Пловдив с намерението да открие автомобил без аларма и да открадне вещи от него. Така подсъдимият стигнал до паркирания на ул. „Ш” лек автомобил на свид. П. и след като се уверил, че няма включена аларма, с предварително подготвено парче от автомобилна свещ счупил стъклото на лявата врата и взел намиращите се в автомобила 1 брой слънчеви очила, марка “Емпорио Армани” – на стойност 90 лв., собственост на П. Н К. ***, както и сумата от 500 лв, собственост на свид. С.П.. В последствие подсъдимият продал очилата на свид. А..

На 04.08.2013 г. в около 21.00 часа свид. О.И.Н. паркирал лекия си автомобил „Ситроен Берлинго” с рег. № ******* в гр. Пловдив на ул. „М” пред частен дом № ** и заедно със съпругата си Ф. Н. и двете им деца отишли в ресторант „Диана” да вечерят. Същата вечер в около 22.00 часа подс. С. отново обикалял по улиците на гр. Пловдив с намерението да открие автомобил без аларма и да открадне вещи от него. Така подсъдимият стигнал до паркирания на ул. „М” лек автомобил на свид. Н. и след като се уверил, че няма включена аларма, пъхнал отвертка между уплътнението на стъклото и самото стъкло на предната лява врата и с натиск го счупил, след което взел от автомобила 1 брой навигационна система, марка “Гармин”, модел NUVI40BG, ведно със захранващ кабел с надпис “Гармин” – всичко на стойност 140 лв. междувременно в дежурната стая на ІІ РУП бил получен сигнал за извършената кражба, поради което свид. М. Х. и свид. Я. К. – служители на ІІ РУП Пловдив били изпратени в района на ул. „М”. На ул. „Г” срещу частен дом № ** свидетелите Х и К спрели подсъдимия С., който им бил познат като криминално проявен. Свид. Х. го попитал дали има в себе си нещо, при което подсъдмият признал, че е откраднал навигация от лек автомобил. Свид. Х. извършил личен обиск по ЗМВР и открил в бельото на подсъдимия С. 1 бр. навигационна система, марка “Гармин”, като захранващият кабел на навигацията бил обвит около кръста на подсъдимия  С.. В бельото на подсъдимия имало и една отвертка с черна дръжка. Пред свидетелите подс. С. си признал за извършената кражба от автомобила на свид. Н., както и за множеството други кражби от леки автомобили, които е извършил.

С протокол за доброволно предаване свид. Х. предал 1 бр. навигационна система, марка “Гармин”, модел NUVI40BG, ведно със захранващ кабел с надпис “Гармин”, както и 1 бр. отвертка с черна пластмасова дръжка.

С протокол за доброволно предаване от 05.08.2013 г. свид. С. А. е предал по делото 1 бр. слънчеви очила с надпис „Emporio Armani” с номер на рамката № ЕА 9443/S 6LB95115, 1 бр. навигация с надпис „Garmin nuvi 1300”, № 1NW533796, 1 бр. антирадар с надпис „WHISTLER XTR 140” № 9B17877R, 1 бр. ДВД „ELITE” с дистанционно управление и 9 бр. ключове за леки автомобили. Свид. А. дал обяснения в протокола, че всички вещи ги е закупвал от подсъдимия.

По делото били назначени съдебна оценителна и допълнителна съдебна оценителна експертизи относно стойността на процесните вещи към времето на извършване на деянието.

С разписка от 06.08.2013 г. 1 брой навигационна система, марка “Гармин”, модел NUVI40BG, ведно със захранващ кабел с надпис “Гармин” били върнати на свид. О.Н..

С разписка от 26.09.2013 г. 1 брой слънчеви очила с надпис „Emporio Armani” с номер на рамката № ЕА 9443/S 6LB95115 били върнати на свид. П.К..*** от 12.11.2013 г. от наказателното производство били разделени материали, включително оригинал на протокол за доброволно предаване от 05.08.2013г. (Т. 1, л. 49), ведно с описаните в него веществени доказателства 1 бр. навигация с надпис „Garmin nuvi 1300”, № 1NW533796, 1 бр. антирадар с надпис „WHISTLER XTR 140” № 9B17877R, 1 бр. ДВД „ELITE” с дистанционно управление и 9 бр. ключове за леки автомобили - на съхранение в ІІ РУ „ПОЛИЦИЯ” гр. Пловдив в друго досъдебно производство, което да се води срещу С П А. с ЕГН: ********** от гр. Пловдив за това, че за периода от м. май 2013 г. до м. август 2013 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си облага е придобил чужди движими вещи, за които знае, че са придобити от К.С.С. с ЕГН: ********** чрез престъпление - престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.

Според преценката на съда наличните по делото доказателствени материали установяват по безсъмнен начин осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството, като самопризнанията на подсъдимите, извършени при условията на чл. 371, т. 2 от НПК се подкрепят изцяло от събраните по делото доказателства.

         Описаната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно установена от самопризнанията на подсъдимия, от показанията на разпитаните в хода на проведеното досъдебно производство свидетели – К, Х., А., Г. С., М, С, С, Н., С., М., Б., Т., А., Ф., П., К., преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 372, ал. 4 от НПК, а също така и събраните по делото писмени доказателства, приложени на досъдебното производство: протоколи за доброволно предаване, разписки, спрака съдимост на подсъдимия, характеристична справка на подсъдимия, както и от заключението на назначената в рамките на досъдебното производство стоково оценъчна експертиза на вещото лице С С.

Съдът кредитира показанията на свидетелите, както и самопризнанието, направено в съдебно заседание от страна на подсъдимия  като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като няма противоречие по главния факт от предмета на доказване, което да наложи подлагането им на  самостоятелен анализ. 

         Съдът възприема заключението на вещото лице, като компетентно изготвени, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, неоспорени от страните и съответстващи на останалите събрани по делото доказателства.

При така описаната фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, б. „А”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА:

Подсъдимият в периода – от 14.05.2013 г. до 04.08.2013 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е извършил престъплението след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужди движими вещи както следва:

- на 14.05.2013 г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ – антирадар, марка “Кобра” на стойност 310 лв. /триста и десет лева/, от владението на В.Г.С. *** г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон, марка “НТС”, модел “Дизайър” – на стойност 110 лв. и 1 брой ДЖИ ПИ ЕС навигация, марка “Ера Нави” – на стойност 160 лв. – всичко на стойност 270 лв. / двеста и седемдесет лева/ от владението на Д.Р.М. ***9.06.2013 г., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – отвертка, е отнел чужди движими вещи – 1 брой раница – на стойност 15 лв. и 1 брой преносим компютър “Ейсър” – на стойност 650 лв. – всичко на обща стойност 665 лв. /шестстотин шестдесет и пет лева/ от владението на Д.К.Б. ***;

- на 25.06.2013 г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой дамска чанта, червена на цвят – на стойност 25 лв.; 1 брой таблет, марка “Престиджио”, ведно със зарядно за него – на стойност 210 лв.; 1 брой очила с диоптър – на стойност 80 лв.; 1 брой зарядно за мобилен телефон – на стойност 15 лв.; 1 чифт пойове  /кевларени топки за жонглиране с огън/ - на стойност 35 лв.; 2 броя секретни ключове, ведно с ключодържател – на стойност 6 лв.; 3 броя секретни ключове, ведно с ключодържател – на стойност 9 лв; 1 брой фотоапарат, марка “Фуджифилм” – на стойност 160 лв.; сумата от 200 лв.; 1 брой чанта от плат – кафява – на стойност 8 лв.; 1 чифт кецове – на стойност 10 лв.; 1 брой сива дамска риза, марка “Берешка” – на стойност 10 лв.; 1 брой сиво – кафяв шал – на стойност 6 лв.; 1 брой бяла блуза с качулка – на стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с графити – на стойност 7 лв.; 1 брой бяла блуза с крава – на стойност 7 лв.; 1 брой черен кожен колан – на стойност 6 лв. – всичко на обща стойност 801 лв. /осемстотин и един лева/ от владението на Д.Т.Т. от  гр. Ямбол;

- на 15.0******, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 брой лаптоп, марка “Dell” ведно с чанта – на стойност 620 лв. / шестстотин и двадесет лева/ от владението на Н. *********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ – 1 брой авто ДВД, марка “Кенууд” – на стойност 700 лв. / седемстотин лева/ от владението на Н.В.Ф. *********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 500 лв. от владението на С.Т.П. *********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужда движима вещ - 1 брой слънчеви очила, марка “Емпорио Армани” – на стойност 90 лв., от владението на П. Н К. ***;

- на 04.08.2013 г. е отнел чужди движими вещи - 1 брой навигационна система, марка “Гармин”, модел NUVI40BG, ведно със захранващ кабел с надпис “Гармин” – всичко на стойност 140 лв. / сто и четиридесет лева / от владението на О.И.Н. ***,

- всичко на обща стойност 4096 лв. / четири хиляди деветдесет и шест лева /, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна - с действията си подсъдимият е реализирал обективните признаци от състава на престъплението “кражба”, тъй като с присвоително намерение е отнел гореизброените вещи, без съгласието на пострадалите, като е прекъснал досегашното владение върху тях. Деянието им е било осъществено при квалифициращото обстоятелство по чл. 29, б. „А”и б. „Б” от НК в контекста на предходните осъждания на дееца. Деянието за подсъдимия в контекста на неговите макар и многобройни предходни осъждания, обаче, се явява извършено в условията на опасен рецидив и по б. „Б” на чл. 29, ал. 1 от НК след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК. Представителят на държавното обвинение е обосновал тази правна квалификация с вече посочените по-горе осъждания на подсъдимия. Деянието им е било осъществено при квалифициращото обстоятелство по чл. 26, ал. 1 от НК, тъй като се касае за “продължавано престъпление” по смисъла на чл. 26 от НК, тъй като подсъдимата е извършила няколко деяния през непродължителен период от време, които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, реализирани при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като всяко последващо се явява от обективна и субективна страна продължение на първото.

От изтърпяване на наказанията по тези предишни присъди не са изминали 5 години по смисъла на чл. 30, ал. 1 от НК, което обуславя квалификацията на настоящото деяние на подъсдимия като такова, извършено при условията на чл. 29, ал. 1, б. „А” и б. „Б” от НК.

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА:

От субективна страна - престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия престъпление, като се съобрази с целите по чл. 36 от НК, както и със задължителните указания, дадени в разпоредбата на чл. 373, ал. 2 вр. чл. 372, ал. 4 от НПК при определянето на наказанието при условията на чл. 54 от НК в санкционните рамки от две до десет години лишаване от свобода, наложи на подсъдимия наказание в размер на четири години лишаване от свобода, като при индивидуализиране на наказанието на подсъдимия отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство, тежкото социално положение на дееца. От друга страна отчете изключително лошите характеристични данни на подсъдимия, извън тези които обуславят правната квалификация на настоящото престъпление, тъй като е осъждан многократно до момента за посегателства спрямо собствеността с влезли в законна сила съдебни актове, по силата на които за част от тях е пребивавал и в пенетенциарно заведение с наложено наказание лишаване от свобода, след което е извършил и настоящото деяние. Освен това съдът отчете и обстоятелството, че деянието е било извършено при условията на продължавана престъпление. След като съдът наложи на подсъдимия наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, ориентирано между законоустановения специален минимум от две година лишаване от свобода и средния предвиден размер на наказанието лишаване от свобода, а именно наказание в размер на четири  години лишаване от свобода, на основание чл. чл. 58 А ал. 1 от НК НАМАЛИ размера на така определеното наказание с 1/3 и ПОСТАНОВЯВИ подсъдимият да изтърпи наказание в размер на ЕДНА ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА съгласно привилегията на закона, която предвижда диференцираната процедура, по която е било разгледано производството. На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС съдът ПОСТАНОВИ подсъдимият да изтърпи така наложеното му наказание ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, тъй като в конкретния казус не са налице материално-правните предпоставки на чл. 66, ал. 1 от НК за налагане на условно наказание.

На основание чл. 59 ал. 1 т. 2 от НК съдът ПРИСПАДНА от така наложеното на подсъдимия наказание времето, през което спрямо него е била изпълнявана мярка за процесуална принуда „задържане под стража”, считано от 04.08.2013 г. до влизане на присъдата в законна сила.

С оглед изхода на делото Съдът счита, че гражданските искове се явяват доказани по основание и размер, поради което следва да бъдат уважени изцяло, тъй като вредите са пряка и непосредствена последица от деянието на подсъдимия, т. е. от самото увреждане. Цената на исковете  отговаря на заключението на приетата стоково-оценъчна експертиза на вещо лице. Ето защо исковете се явяват доказани по основание и размер, поради което бяха уважени изцяло. Претенцията на пострадалия А. за възлагане на разноските по делото се явява основателна и се установява въз основа на приложеното адвокатско пълномощно, поради което в тежест на подсъдимия бяха възложени и направените по делото разноски от страна на пострадалия за повереник. 

 По изложените съображения съдът ОСЪДИ подсъдимия К.С.С. да заплати на гражданския ищец Н.П.А. сумата от 620 лв., представляваща обезщетение за причинените му от инкриминираното деяние имуществени вреди, както и сумата от 100 лева, представляваща направени разноски в производството за повереник.

Заради гореизложеното ОСЪДИ подсъдимия К.С.С. да заплати на гражданския ищец Д.Т.Т. сумата от 801 лв, представляваща обезщетение за причинените му от инкриминираното деяние имуществени вреди.

За ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото - 1 бр. отвертка с черна пластмасова дръжка, на съхранение във ІІ РУП Пловдив, бе постановено ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия да заплати по сметка на ВСС сумата от 85 лв., представляваща направени по делото разноски, за експертиза.

Причини за извършване на деянието - незачитане на личната собственост и  установените правила и норми за нейното опазване, както и на правата и интересите на другите граждани, ниската правна култура и желанието за облагодетелстване по неправомерен начин.

         Подбуди - користни.

         По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

         

       

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК