НОХД 6009/2013 - Присъда - 10-02-2014

Присъда по Наказателно дело 6009/2013г.

                                           П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 46                     Година 2014                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

на десети февруари                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                          

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Мая Кирчева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 6009 по описа за 2013 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К. И.М. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, трудово ангажиран, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода месец ноември 2009 г. – месец април 2013 г. в гр.П., като родител – баща на И.К.М. с ЕГН **********, е оставил лице, намиращо се под родителски грижи – И.К.М. с ЕГН **********, без надзор и достатъчна грижа и с това е създал опасност за неговото физическо, душевно и морално развитие – престъпление по чл.182, ал.1 от НК, като на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К. И.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.