НОХД 5959/2013 - Присъда - 20-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

№ 286                          20.10.2016 г.              гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХХІ наказателен състав

на  двадесети октомври         две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СНЕЖИНА ЧАПАРОВА

                                                                 НЕДЯЛКА КАЦАРОВА

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 5959  по описа за 2013 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Н.П.К. - роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, **,  женен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през м. март 2012 г. в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив е засял и от м. март 2012 г. до 08.11.2012 г. в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител със С.П.Б. ЕГН ********** и П.Н.К. ЕГН ********** е отглеждал растения от рода на конопа - 9 броя растения марихуана, от които е отделена листна маса с нето тегло 49781,219 грама със съдържание на активен компонент ТХК, както следва: 3400 гр - 2,0 тегловни %, 3950 гр - 3,9 тегловни %, 5200 - 4,3 тегловни %, 3300 гр. - 3,6 тегловни %, 3900 гр. - 3,9 тегловни %, 6520 гр. - 3,7 тегловни %, 3700 гр.- 3,6 тегловни %, 3600 гр. - 3,9 тегловни %, 6030 гр. - 3,6 тегловни %, 3700 гр. - 4,3 тегловни %, 3700 гр. - 3,6 тегловни %, 2550 гр. - 3,5 тегловни %, 229 гр. - 3,0 тегловни %, 2,219 гр. - 3,2 тегловни %, на стойност 298 687,31 лева /двеста деветдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ по цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството според постановление на МС № 23/29.01.1998 г., в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила,     за което на основание  чл. 354в ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 2 /две/ години и 6/ шест /месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер  на 5000 /пет хиляди/ лева.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.К. /със снета по делото самоличност/ ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода септември 2012 г. до 08.11.2012 г. в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител с П.Н.К. ЕГН ********** без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- марихуана с нето тегло 46381,219 грама, със съдържание на активен компонент ТХК както следва: 3950 гр. - 3,9 тегловни %, 5200 гр. - 4,3 тегловни %, 3300 гр. – 3,6 тегловни %, 3900 гр. - 3,9 тегловни %, 6520 гр. - 3,7 тегловни %, 3700 гр.- 3,6 тегловни %, 3600 гр. - 3,9 тегловни %, 6030 гр. - 3,6 тегловни %, 3700 гр. - 4,3 тегловни %, 3700 гр. - 3,6 тегловни %, 2550 гр. - 3,5 тегловни %, 229 гр. - 3,0 тегловни %, 2,219 гр. - 3,2 тегловни %, на обща стойност 278 287,31 лв. /двеста седемдесет и осем хиляди двеста осемдесет и седем лева и тридесет и една ст./ по цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството според постановление на МС №23/29.01.1998 г., за което и на основание чл. 354а ал. 3, т. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК ГО ОСЪЖДА на 2 /две/ години „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер  на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 от НК на подс. Н.П.К. /със снета по делото самоличност/ едно общо най-тежко наказание в размер на 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 61 т. 3 вр. чл. 59 ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Н.П.К. едно общо най-тежко наказание 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ и 6/ ШЕСТ/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип. 

ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК времето, през което Н.П.К., със снета по делото самоличност, е бил задържан по ЗМВР, с мярка по чл. 64, ал. 2 от НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 08.11.2012 г. до 12.02.2013 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода и времето, през което спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест”, считано от 13.02.2013 г. до 27.02.2014 г. включително, като два дни „домашен арест” се зачита за  един ден „лишаване от свобода”.

         ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н.К. - роден на *** *** **, б., български гражданин, **, **,  неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че от м. март 2012 г. до 08.11.2012 г. в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител с Н.П.К. ЕГН ********** и  С.П.Б. ЕГН- ********** е отглеждал растения от рода на конопа- 9 броя растения марихуана, от които е отделена листна маса с нето тегло 49781, 219 грама със съдържание на активен компонент ТХК, както следва: 3400 гр - 2,0 тегловни %, 3950 гр - 3,9 тегловни %, 5200 - 4,3 тегловни %, 3300 гр. - 3,6 тегловни %, 3900 гр. - 3,9 тегловни %, 6520 гр. - 3,7 тегловни %, 3700 гр.- 3,6 тегловни %, 3600 гр. - 3,9 тегловни %, 6030 гр. - 3,6 тегловни %, 3700 гр. - 4,3 тегловни %, 3700 гр. - 3,6 тегловни %, 2550 гр. - 3,5 тегловни %, 229 гр. - 3,0 тегловни %, 2,219 гр. - 3,2 тегловни %, на стойност 298 687,31 лв /двеста деветдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ по цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството според постановление на МС № 23/29.01.1998 г., в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, за което на основание  чл.354в ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 2 /две/ години „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за това, че през м. март 2012 г. в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител с Н.П.К. ЕГН ********** и С.П.Б. ЕГН- ********** е засял посочените растения от рода на конопа.

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н.К. /със снета по делото самоличност/ за виновен в това, че през периода септември 2012 г. до 08.11.2012 г. в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител с Н.П.К. ЕГН ********** без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- марихуана с нето тегло 46381,219 грама, със съдържание на активен компонент ТХК както следва: 3950 гр. - 3,9 тегловни %, 5200 гр. - 4,3 тегловни %, 3300 гр. – 3,6 тегловни %, 3900 гр. - 3,9 тегловни %, 6520 гр. - 3,7 тегловни %, 370 гр. - 3,6 тегловни %, 3600 гр. - 3,9 тегловни %, 6030 гр. - 3,6 тегловни %, 3700 гр. - 4,3 тегловни %, 3700 гр. - 3,6 тегловни %, 2550 гр. - 3,5 тегловни % , 229 гр. -3,0 тегловни %, 2,219 гр. - 3,2 тегловни %, на обща стойност 278287,31 лв / двеста седемдесет и осем хиляди двеста осемдесет и седем лева и тридесет и една ст./ по цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството според постановление на МС № 23/29.01.1998 г., за което и на основание чл. 354а ал. 3, т. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 2 /две/ години „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 от НК на подс. П.Н.К. /със снета по делото самоличност/ едно общо най-тежко наказание в размер на 2 /две/ години „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ .

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подс. П.Н.К. наказание от 2 /две/ година  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 4 /четири/ години.

ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК времето, през което П.Н.К., със снета по делото самоличност, е бил задържан по ЗМВР, с мярка по чл. 64, ал. 2 от НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 09.11.2012 г. до 12.11.2012 г. включително, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.Б. - роден на *** год. в гр. **, живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, работещ,  неженен, неосъждан, ЕГН – ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че от м. март 2012 г. до 08.11.2012 г. в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител с Н.П.К. ЕГН ********** и П.Н.К. ЕГН ********** е отглеждал растения от рода на конопа- 9 броя растения марихуана, от които е отделена листна маса с нето тегло 49781, 219 грама със съдържание на активен компонент ТХК, както следва: 3400 гр - 2,0 тегловни %, 3950 гр - 3,9 тегловни %, 5200 - 4,3 тегловни %, 3300 гр. - 3,6 тегловни %, 3900 гр. - 3,9 тегловни %, 6520 гр. - 3,7 тегловни %, 3700 гр.- 3,6 тегловни %, 3600 гр. - 3,9 тегловни %, 6030 гр. - 3,6 тегловни %, 3700 гр. - 4,3 тегловни %, 3700 гр. - 3,6 тегловни %, 2550 гр. - 3,5 тегловни %, 229 гр. - 3,0 тегловни %, 2,219 гр. - 3,2 тегловни %, на стойност 298 687,31лв / двеста деветдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ по цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството според постановление на МС № 23/29.01.1998г., в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, за което и на основание чл. 354в ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 вр. ал. 3 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 6 /шест месеца/ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за това, че през м. март 2012г. в с.Граф Игнатиево, обл.Пловдив в съучастие като съизвършител с Н.П.К. ЕГН ********** и  П.Н.К. ЕГН **********  е засял посочените растения от рода на конопа.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подс. С.П.Б. наказание от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

         ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК времето, през което С.П.Б., със снета по делото самоличност, е бил задържан по ЗМВР, с мярка по чл. 64, ал. 2 от НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 09.11.2012 г. до 12.11.2012 г. включително, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите Н.П.К., П.Н.К. и С.П.Б., със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Пловдивски районен съд в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 1814,60 /хиляда осемстотин и четиринадесет лева и шестдесет стотинки/ лева или по 604,87 /шестстотин и четири лева и осемдесет и седем стотинки/ за всеки един от тях, за проведените експертизи.

         ОТНЕМА на основание чл. 354а ал. 6 от НК  в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – остатъчно количество наркотично вещество, предадени в ЦМУ - София  съгласно приемо-предавателен протокол № 26474 от 17.01.2013 г. и приемо-предавателен протокол № 26475 от 17.01.2013 г., които да се унищожат по съответния ред.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - семена с общо нето тегло 0,405 гр. открити в полиетиленово пликче, други увити в станиол и трети в картонена кутийка с надпис Winstonиззети от едно място шкаф в коридора при претърсване от 08.11.2012г., метална лула, договор на П.К. с Виваком, 5 бр. семена канабис иззети от С.Б., ведно с пластмасова кутия с надпис Траумил С и две парченца плат нея, шест броя бележки с ръкописно изписани надписи  „испански Widow”, „KUSH”, Исп. Widow  WAB”, “Atgan x KUSH B.D.”, “Lavender”, “P. HAZE иззети при претърсване в дома на Н. и П. К., находящи се в АРХИВ при ПРС, ДА СЕ УНИЩОЖАТ по съответния ред като вещи без стойност.

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.