НОХД 5238/2013 - Мотиви - 21-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 5238/2013г.

МОТИВИ

към присъда по НОХД № 5238 по опис на Пловдивски Районен съд- двадесет и първи наказателен състав за 2013 година

Подсъдимият Р.А.Б. с ЕГН**********, се обвинява от Районна прокуратура - гр. Пловдив за извършени престъпления както следва:

В това, че през периода от 13.02.2013 год. до 19.03.2013 год. в гр. П., на автомагистрала ,,Т.” - П. област и главен път ** - П. област, в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода” не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл. 66 от НК, в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил  заблуждение, както следва: на 13.02.2013 год. в хранителен  магазин ,,В.” в гр. П. е възбудил заблуждение у Б.Б.Д.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Н.К.****” ООД гр. П.  в размер на 200 лева.

На 25.02.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у В.А.О. ЕГН **********  и с това е причинил имотна вреда  на фирма “ Т.” ООД гр. П.  в размер на  210 лева.

На 27.02.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,Р.” на ГП **, обл. П. е възбудил заблуждение у К.Б.И. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Х.” ООД гр. П. в размер на 230 лева.

На 09.03.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у К.В.Л. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда на фирма “К.****” ЕООД гр. П.  в размер на 420 лева.

На 09.03.2013 год. в бензиностанция ,,***” гр. П. е възбудил заблуждение у Ц.Г.Х. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “П.П.” ЕООД гр. П. в размер на 260 лева.

На 11.03.2013 год. в бензиностанция ,,Ш.М.” гр. П. е възбудил заблуждение у Б.Р.И. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Ш.К.” ЕООД гр. А.  в размер на 270 лева.

На 17.03.2013 год. в  бензиностанция ,,***” гр. П.  е възбудил заблуждение у М.И.М.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “ Р.М.” ЕООД с. К. в размер на 270 лева.

На 17.03.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у В.Т.Д.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Й.**” ЕООД гр. П.  в размер на 250 лева.

На 18.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,***” на АМ Т., обл. П. е възбудил заблуждение у М.С.Х. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Р.М.” ЕООД с. К. в размер на 300 лева.

На 18.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,*** ***” на АМ Т., обл. П., е възбудил заблуждение у М.П.М. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда на фирма “Ч.П.” ЕООД гр. П.  в размер на 260 лева.

На 19.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,***” на АМ Т., обл. П. е възбудил заблуждение у И.С.К. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма ЕТ “Е.С.***”*** в размер на 260 лева, и причинената имотна вреда е общо в размер на 2930.00 лв. /две хиляди деветстотин и тридесет лева/, което е престъпление по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а”, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявеното обвинение, като взе становище, че същото е доказано по несъмнен начин от събраните доказателства, за което следва на подсъдимия да се наложи съответно наказание “лишаване от свобода”, определено при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства, като при приложението на разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 от НК да бъде осъществено намалението му с 1/3. Предлага така определеното наказание “лишаване от свобода” да се изтърпи в затвор при първоначален “строг” режим, като се приспадне времето, през което е изтърпявал взетата му МНО „Задържане под стража” и се осъди подсъдимият да заплати и направените в наказателното производство разноски.

Подсъдимият Р.А.Б. се явява в съдебно заседание и дава обяснение по предявеното му обвинение, като се признава за виновен. Той изцяло признава фактите и обстоятелствата от обвинителния акт. Дава съгласие да не се събират доказателства за така установените факти и обстоятелства в него, а да се ползуват събраните доказателства от досъдебното производство. Моли за минимални наказания в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода. Спрямо него съдебното производство е при условията на чл. 371, т. 2 от НПК.

Упълномощеният защитник на подсъдимия, адв. В. пледира, че в действителност има осъществено престъпление по посочената правна квалификация от страна на Б., като то е осъществено съобразно фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Пледира, че на подсъдимият следва да се наложи минимален размер на  наказанието “лишаване от свобода”, като сочи на превес на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства, които релевира в съдебно заседание. Излага съображения за това, че от самото начало подсъдимият е съдействал за разкриване на обективната истина. Конкретно предлага да се определи наказание от четири и половина години „лишаване от свобода”, което да се редуцира по реда на чл. 58а, ал. 1 от НК. Не взима отношение по предявения граждански иск.

За съвместно разглеждане в настоящия наказателен процес е приет граждански иск за обезщетение за настъпили имуществени вреди, предявен от пострадалото търговско дружество „К.****” ЕООД – гр. П. чрез управителя Д.П.Д.  срещу подсъдимия в размер на 420.00 (четиристотин и двадесет) лева от деянието по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За пострадалото дружество, конституиран като граждански ищец по делото, редовно уведомено, в съдебно заседание не се явява представител и не взима отношение по причинените имуществени вреди от деянието.

Пловдивският Районен съд, като взе в предвид становищата на страните и доказателствата по делото, събрани по реда на съдебното следствие, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Подсъдимият Р.А.Б. е роден на *** ***. По произход е българин и е български гражданин. Не е семеен, но живее при фактическо съжителство и има две деца. Осъждан е и е неграмотен. Понастоящем е безработен. Постоянно живее на адрес в гр. А., ул. „М.В.” № **. Има ЕГН **********. Същият бил усвоил специфичен метод на сръчност с ръцете си, която сръчност използвал за извършването на измами, наречени на криминален жаргон „сандже”. Докато пребивавал в условията на пенитенциарно заведение при последното си осъждане, той усъвършенствал уменията си за извършването на този вид измами. В началото на 2013 год. същият излязъл от затвора, като имал престъпното намерение за кратко време да осъществи с посоченият метод множество измами на територията на гр. П. и областта, като по този начин бързо да генерира парични средства, които впоследствие да ползва за собствени нужди. Б. се насочил към търговските обекти, в които има постоянно текучество от хора, пред касиерките почти винаги има образувани опашки от клиенти, който факт я ограничавал във времето, с което разполага, за да провери парите, които се плащат за определена стока. Подсъдимият си набелязал такива търговски обекти в гр. П., които били на оживени места, както и бензиностанции, находящи се по главните пътища в областта. В изпълнение на набелязания си план на 13.02.2013 год. около 19 часа той посетил търговски обект „Магазин „В.”, намиращ се на адрес в гр. П. на ул. „Б.”, който се стопанисвал от търговско дружество „Н.К.****” ООД -гр. П.. В този момент в обекта се намирала като продавач свидетеля Б.Д.. От нея първоначално Б. поискал да му продаде 7-8 стека цигари марка „Виктори”. Свидетелката му отговорила, че нямат в наличност такова количество цигари от една и съща марка, поради което той пожелал да закупи различни марки цигари „Виктори”, „Марлборо”, Давидоф класик” и „Давидоф голд”, които били на обща стойност 406.30 лв. Подсъдимият извадил носената в себе си пачка с банкноти от купюри по 10 лева и отброил бързо 40 бр. банкноти, като твърдял пред свидетелката, че й дава сумата от 410 лева. Свидетелят преброил дадените му от подсъдимия пари, които се оказали 400 лева. Затова поискала дължимите още 6.30 лева. Тогава Б. предложил с оглед на недоверието на свидетелката да му бъде върната сумата с пари, за да ги преброи отново. Пред погледа на свидетеля той с отработени движения започнал да преброява парите, като по специфичен начин с ловко движение на дясната ръка прибрал половината банкноти и парите мушнал в джоба си. Междувременно в магазина влезли хора и използвайки моментното разсейване на Д., Б. изразил съгласие, че действително парите са по-малко, като извадил още една банкнота от 5 лв. и една банкнота от 2 лв., прибавил ги към сумата и я върнал на свидетелката. Натрупала се опашка, което принудило Д. да действа по-бързо. Затова тя предала стековете с цигари на обвиняемия, а парите без да преброи, доверявайки се на твърдението на подсъдимия, ги прибрала в касата. Впоследствие установила, че касата е на минус със сумата от 200 лева и тогава разбрала, че е била измамена от Б., тъй като единствената покупка на голяма стойност от същия ден, била осъществена единствено от него. В магазина имало монтирани охранителни видеокамери, като в хода на разследването запис от камерата бил предаден за нуждите на досъдебното производство и е бил извършен оглед, от който ясно се виждало присъствието на подсъдимия, който предавал банкнотите на Д., като използвал гореописания механизъм за тяхното преброяване.  

        На 25.02.2013 год. подсъдимият отишъл в търговски обект „денонощен магазин за алкохол и цигари, стопанисван от Търговско дружество „Т.” ООД и намиращ се на адрес: гр. П., в ЖК „Т.”, „С.” № **. По същото време в магазина трудова дейност упражнявала В.О., пред която той заявил, че желае да закупи ст***ве цигари с марка „Марлборо”, „Давидофф” и „Виктори Голд”. Свидетелят му предал поисканите покупки, които били на обща стойност  401,80 лева. Същият извадил пачка банкноти с купюри от по 10 лева и бързо с ловки движения отброил част от парите, като ги предал на О. твърдейки че са 410 лева. Свидетелят ги преброила като констатирала че парите са 400 лева, което му и заявила. Тогава подсъдимият с израз на учуден поискал лично да ги преброи, което тя направила. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 210 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 210 лева останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Останалата част отново подал на свидетеля О. и заявил, че действително парите са по-малко като добавил банкнота от 2 лева. Свидетелят не преброила парите, а върнала ресто на Б. и му предала чанта със стековете цигари. Сумата, която получила от него прибрала в касата, встрани от останалия оборот. Впоследствие, на по-късен етап О. извадила пачката с банкноти, за да ги преброи и установила, че същите са с 210 лева по-малко от дължимата сума от 410,80 лева. В търговския обект се извършвал видеозапис от охранителна камера.  

        На 27.02.2013 год. подсъдимият Б. влязъл в бензиностанция с търговско наименование  „Р.”, намираща се в района на главен път **, километър 232, обл. П., който търговски обект се стопанисвал от фирма „Х. 2007” ООД - гр. П.. На смяна като касиер упражнявала трудова дейност К.И.. От нея подсъдимият поискал да закупи 4 стека цигари „Марлборо” бяло, 3 стека „Марлборо” – червено и 1 кен с бира марка „Каменица”. Тя му подготвила поисканите продукти като тяхната стойност възлизала на общо 464 лева. Пред нея Б. извадил пачка с банкноти с номинал по 10 лева и започнал да отброява исканата сума, за да заплати продуктите. След като отброил парите, той ги предал на И., която ги преброила на специална лампа, като ги преброила установила, че са с 4 лева по-малко от дължимата сума. Подсъдимият изразил учудване и поискал отново да преброи предадената сума, като тя му ги предала. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 230 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 230 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Останалата част отново подал на свидетеля И. и заявил, че е сгрешил, като й подал банкнота с номинал 10 лева. Свидетелят, тъй като броенето ставало пред очите й, не ги преброила, а оставила банкнотите до касата и върнала на Б. ресто от 6 лева, като му предала чанта със закупените стекове с цигари и бирата. Междувременно И. задала въпрос на Б. защо му са толкова много цигари на тази висока цена, но той й отговорил, че е „тираджия” и че пътува за Г., където цигарите били много по-скъпи. Управителката на бензиностанцията Б.Д. се приближила към касиерката след като Б. напуснал обекта, за да я попита какво се е случило с този клиент. Тогава И. й обяснила, че е закупил по-голямо количество цигари от обичайното, което си пазаруват клиенти. Тогава свид. Д. изразила съмнение, че най-вероятно клиента е платил или с фалшиви пари или е притежавал кредитна карта на друго лице. И. заявила, че е платил кеш и че лично е проверила парите на детектор и че са истински. Тогава отново ги преброила и установила, че е била измамена, като са й били предадени по-малко банкноти - на стойност 230 лв. Потърсен в района на бензиностанцията Б. вече не бил намерен. На търговския обект имало монтирани видеокамери, които извършвали непрекъснат видеозапис на случващото се.

        На 09.03.2013 год. около 15 часа подсъдимият Б. влязъл в бензиностанция с търговско наименование „***”, разположена на кръстовището, формирано от ул. „Б.К.” и бул. „К.Ш.” в гр. П., която се стопанисвала от Търговско дружество „П.П.” ЕООД - гр. П.. Приближил се към работещата в обекта служителка – свидетелят Ц.Х. и поискал да закупи 10 стека цигари „Марлборо” – бяло. Свидетелят му обяснил, че поисканото количество е единствено като кутии, наредени на стелажите, от което количество Б. поискал 40 броя, стойността на които била общо 510 лева. Свидетелят му подготвил поисканото количество цигари, като за да ги заплати Б. извадил пачка с банкноти с номинал по 10 лева и започнал да ги брои пред свид. Х.. Предадената й сума свидетелят също преброил на два пъти, като установявала, че банкнотите били 50 броя на стойност 500 лева, с 10 лева по-малко от дължимата сума. Б. отвърнал, че най-вероятно става въпрос за някаква грешка, като поискал отново да преброи парите и тя му ги предала. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 260 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 260 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. Х., като демонстративно извадил от джоба си сумата от 10 лева и я добавил към предадената й пачка с банкноти. Доверявайки се, че сумата е броена пред нея, свидетелят му предала чантата, съдържаща 40 бр. кутии с цигари „Марлборо”, при което подсъдимият напуснал търговския обект. На по-късен етап същата вечер свидетелят установила, че касата й е с минус сумата от 260 лева. В обекта се провеждал непрекъснат видеозапис от охранителни камери и за това Х., заедно с управителя на търговския обект П.Х., го изгледали, при което установили измамните движения, извършвани от подсъдимия, който предавал пачка по-малка от тази, която е взел да брои. За случилото се уведомили органите на МВР като предали копие от изгледания от тях видеозапис.

        Междувременно, същият ден, около 18 часа подсъдимият посетил търговски обект, стопанисван от Търговско дружество „К.****” ЕООД - гр. П., разположен в района в близост до магазин „Д.С.” в ЖР „Т.” гр. П.. Там разговарял със свидетеля К.Л., който заемал длъжността „продавач” и поискал да закупи 16 стека цигари от различни марки. Свидетелят му предоставил поисканите стоки, като общата сума на поръчката възлизала на 815 лева. Б. му предал пачка с банкноти с номинал по 20 лева, които свидетелят преброил и установил, че те били 40 броя на обща стойност 800 лева, което обявил и на подсъдимия. Тогава Б. поискал и той да ги преброи, като свидетелят му предоставил пачката с банкноти. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 420 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 420 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. Л., като добавил към нея 2 банкноти от по 10 лева, симулирайки, че вече му предава сумата от 820 лева. Свидетелят приел банкнотите, които не преброил, тъй като те били преброени от подсъдимия пред очите му. Върнал му ресто от 5 лева и предал на подсъдимия 3 чанти, съдържащи общо 16 стека цигари. След като ги получил Б. веднага напуснал мястото, а малко след това Л. започнал да брои получените банкноти при което установил, че подсъдимият му е предал сума с 420 лева по-малко. В магазина се извършвало непрекъснато видеозаснемане с охранителни видеокамери, като за случилото се били уведомени органите на МВР и предадено копие от видеозаписа, а свидетелят разпознал подсъдимия.

        На 11.03.2013 год. около 03:40 часа подсъдимият посетил комплекс с търговско наименование бензиностанция „Ш.М.”, разположен в района на кръстовището на бул. „И.” и бул. „Ш.С.” в гр. П., който се стопанисвал от Търговско дружество „К.” ЕООД – гр. А.. По същото време в обекта работили свидетелите Б.Р.И. и Н.Б.А., които заемали длъжността „касиери”. Б. разговарял със свидетеля Б.И. и поискал да си закупи няколко стека с цигари от марки, които ги нямало в наличност в момента. След като получил отрицателен отговор подсъдимият поискал стекове от други марки цигари, които му били приготвени от свидетеля. Общата стойност на закупените стоки била 517,20 лева. за да ги заплати подсъдимият извадил пачки с банкноти с номинал от по 10 лева и предал на И. 51 броя банкноти на обща стойност 510 лева, който ги преброил. Тъй като предадената му сума не покривала дължимата за покупката, И. съобщил това на Б., който поискал лично да ги преброи отново. Пред очите на свидетеля той започнал броенето, като с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 270 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 270 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. И., като добавил към нея  банкнота с номинал от 10 лева, симулирайки, че му заплаща стоката и  му предава сумата от 520 лева. Свидетелят приел банкнотите, които не преброил, тъй като те били преброени от подсъдимия пред очите му. Върнал ресто 2,80 лева и му предал торбите със стековете цигари, при което Б. веднага напуснал обекта. В последствие И. установил, че касата му е на минус от 270 лева. За това прегледал записите от охранителните видеокамери, при което ясно видял как подсъдимия, при поисканото от него повторно броене, е скрил една част от банкнотите в дясната си ръка. За случилото се били уведомени органите на МВР, като бил предадено копие от направения видеозапис, а в последствие свидетелят разпознал подсъдимия.

        На 17.03.2013 год. около 13.00 часа подс. Б. влязъл в търговски обект - магазин, стопанисван от Търговско дружество „Й.**” ЕООД – гр. П. и намиращ се в гр. П. на бул. „И.” № ***. По същото време в  магазина се намирал и свидетеля В.Т.Д., заемаща длъжността „продавач-консултант”. В разговор с нея Б. поискал да закупи различни марки цигари, като при отрицателен отговор за тяхната липса, той се насочил към други марки цигари - 30 бр. кутии цигари „Виктори” – бяло, 30 бр. кутии цигари „Марлборо” – бяло, 20 бр. кутии цигари „Давидоф” – бял, 10 бр. кутии цигари „Давидоф” – черен, 10 бр. кутии цигари „Дънхил” – син, както и 1 бр. бутилка минерална вода „Банкя” 1.5 л., като общата стойност на покупката била 503.90 лв. Пред нея Б. извадил пачка с банкноти с номинал от по 10 лв., отброил една част от тях и я предал на свидетеля, която установила, че сумата, която й е предадена е 500 лева. Тогава заявила на Б., че й е предал в по-малко от дължимата сума, като той поискал да преброи парите отново. Пред нея започнал повторно броене, като с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 250 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 250 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. Д., като поставил и още една банкнота с номинал от 10 лева, заявявайки, „Айде, няма да се правя на циганин за 4 лева”. Тя без да брои върнатите й банкноти, му като подсъдимият ги броил пред нея, му предала закупените стоки и върнала ресто от 6,10 лева. Тогава подсъдимият казал: „Виж, колко оборот ти направих, трябва да черпиш” и напуснал обекта. Получената от него пачка с банкноти свид. Д. оставила настрани и обслужила влезналите още 3 човека. Едва след това установила, че предадената от подсъдимия сума е с 250 лева по-малко. За случилото се били уведомени органите на МВР и предаден видеозапис от охранителните камери на търговския обект, а в последствие свидетеля разпознала Б. като лицето, което й е предало сума с 250 лева по-малко за покупката на цигари и вода.

        По-късно същия ден -  на 17.03.2013 год. след обяд подсъдимият влязъл в обект - бензиностанция „***”, разположена на адрес: гр. П., бул. „П.Ш.” № ***, която се стопанисва от търговско дружество „Р.М.” ЕООД - гр. П.. Към този момент трудова дейност упражнявали свидетелите М.И.М. и П.Г.Г., упражняващи длъжността „касиер”. Б. провел разговор със свид. Г. за покупката на цигари, като тя подготвила 6 стека цигари „Марлборо” – бяло, 2 стека цигари „Давидофф” – кафяв, които оставила до касата при свидетеля М.М.. М. обявила на Б., че общата стойност на покупката му е 518 лева. тогава подсъдимият извадил пачка с банкноти с номинал от 10 лева, отброил част от тях и ги подал на свидетеля с думите: „Точно са, 52 броя”. Продавачът преброил сумата и установил, че банкнотите са 51 броя на стойност 510 лева и уведомила за това подсъдимия, който я репликирал с думите, че не може да брои и поискал той отново да ги провери. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 270 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 270 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. М., като от десния си джоб извадил една сгъната на две банкнота от 10 лева, която добавил към предадената пачка, поставяйки я отгоре, заявявайки, че е сгрешил той. Понеже сумата била броена пред нея М. не преброила парите отново, а му върнала ресто в размер на 2 лева и му предала чантата с 10 стека цигари. Получената от подсъдимия сума оставила в касата, встрани от събрания до момента оборот, като в последствие я преброила и установила липсата на 270 лева, в който момент разбрала, че била измамена от Б.. За случилото се били уведомени органите на МВР, като бил предадено и копие от видеозапис от охранителните камери, осъществяващи непрекъснато видеонаблюдение на обекта. В последствие свидетелят разпознал подсъдимия.

Същата вечер - на 17.03.2013 год. в гр. А. Б. се срещнал със свид. П.В.П., който управлявал лек автомобил марка „БМВ”. На същия той предложил да го превозва на различни дестинации срещу заплащане.

Така на 18.03.2013 г. свидетелят П. превозвал подсъдимия по автомагистрала „Т.”. Около 14:00 часа в района на километър 152 Б. му казал да се отбие на обект – бензиностанция с търговско наименование „*** – ***”, стопанисвана от Търговско дружество „Ч.П.” ЕООД – гр. П.. на обекта в този момент трудова дейност осъществявала свидетеля М.М., която заемала длъжността „касиер”. Б. сам влязъл в бензиностанцията и провел разговор със свидетеля, като поискал да му бъдат продадени 5 стека цигари с марката „Марлборо” и 5 стека цигари „Давидоф”, като общата им стойност била 520 лева, която М. му обявила. Пред нея подсъдимият изкарал пачка банкноти, всички с номинал 10 лева, отброил част от тях, като й ги подал и заявил, че й предава сумата от 520 лева. От своя страна свидетелят отново преброил парите и установил, че предадените банкноти са с 10 лева по-малко, за което уведомила Б.. Той поискал да преброи лично банкнотите, за което тя му ги предала. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 260 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 260 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. М., като от десния си джоб извадил една сгъната на две банкнота от 10 лева, която добавил към предадената пачка, заявявайки, че е сгрешил той. Касиерката приела парите, като била заблудена за действителната им стойност, тъй като действието се развивало пред нея, а и преди това тя била преброила парите три пъти и факта на добавяне на една банкнота от 10 лв. у нея оформило убеждението, че сумата е 520 лв. За това предала на Б. чантата със стековете с цигари, а банкнотите оставила встрани от касовия апарат, за да обслужи други клиенти, които се били наредили на опашка. Малко след това отново преброила парите преди да ги сложи в касата и констатирала, че същите са по-малко с 260 лв.,  с което разбрала, че е била измамена от Б.. За това, заедно с управителя на бензиностанцията свид. М.Ч. прегледали видеозаписите от охранителните камери, които правели непрекъснато видеонаблюдение на обекта и установили ясно как подсъдимият, след като получил от М. парите за повторна проверка, при разделянето на ръцете си след броенето на банкнотите, присвоява част от тях, които остават в дясната му ръка, като той ги прибира в джоба си. За случилото се били уведомени органите на МВР, като бил предаден и запис от видеонаблюдението. В последствие М. разпознала подсъдимия.

Междувременно подсъдимият, след като напуснал обекта с автомобила, управляван от свидетеля П., му посочил и  посоката на движение. Около 17 часа на 18.03.2013 г. те наближили търговски обект - бензиностанция „***”, разположена в района на километър 119 от автомагистрала „Т.”, която се стопанисвала от търговско дружество „Р.М.” ЕООД - с. К.. Подсъдимият поискал от П. да спре на паркинга и да го изчака. Влязъл в търговския обект и провел разговор със свидетеля М.Х., която работела на длъжността „касиер”, като поискал да закупи цигари „Марлборо” и „Парламент” – общо 10 стека. Свидетелката събрала стоката в 2 найлонови торби и казала, че сметката му е 546.20 лв. Б. изкарал пачка с банкноти, които били с номинал по 10 лв. и започнал да отброява парите. Предал част от броените пари на свидетеля, като заявил, че те са 550 лева. Х. отново преброила сумата 3 пъти, но тя всеки път излизала с 10 лева по-малко, а именно 540 лева, което му обявила. Подсъдимият отговорил с репликата, че тя не може да брои и за това поискал да му предостави сумата, за да ги преброи лично. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 300 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 300 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. Х., като от десния си джоб извадил една сгъната на две банкнота от 10 лева, която добавил към предадената пачка, заявявайки, че е сгрешил той. Тя му върнала ресто в размер на 3,80 лева, като обслужила останалите клиенти, а предадената от подсъдимия сума, оставила встрани. След като получил 10 стека цигари Б. се качил с тях в колата на свидетеля П. и се прибрали в гр. А., където му заплатил превоза. В последствие свидетелят Х. установила, че от оборота на касата не излиза сумата от 300 лева и разбрала, че е измамена. За случилото се били уведомени органите на МВР, като бил предаден диск със видеозапис от провежданото непрекъснато видеонаблюдение на обекта. В последствие свидетелят Х. разпознала подсъдимия.

На 19.03.2013 год. сутринта подсъдимият, бил превозван отново от свидетеля П. по автомагистрала „Т.”. Около 11:00 часа пристигнали в търговски обект - бензиностанция „Ш.”, стопанисвана от ЕТ „Е.С.***”***. Подсъдимият сам влязъл в обекта, който се обслужвал от свидетеля И.С.К., заемаща длъжността „касиер”, от която поискал да закупи общо 6 стека цигари – 3 стека марка „Марлборо Голд” и 3 стека „Марлборо” – червено на цвят. Свидетелката му приготвила поисканата стока и му обявила, че общата сума, която трябва да заплати е 511 лева. Подсъдимият извадил пачка с банкноти, всички с номинал от 10 лева. Изброил пред свидетеля част от тях и й ги подал. След направена от К. проверка, тя установила, че сумата е 500 лева, с 10 лева по-малко от необходимата за заплащане на исканата стока, което му заявила. Подсъдимия поискал отново да преброи банкнотите, които й е предал, поради което тя му ги предоставила. Броейки ги, с ловко движение на ръката, той отделил част от банкнотите на стойност 260 лева, като по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, ги разделял, като една част – посочената сума от 260 лева, останала в свитата длан на дясната му ръка, които той прибрал в джоба си. Другата част предал на свид. К., като се съгласил, че сумата е 500 лева и от десния си джоб извадил една сгъната на две банкнота от 10 лева, както и банкнота от 2 лева, които добавил към предадената пачка. Тъй като парите били броени пред очите й, тя счела, че действително се заплаща исканата стока с предадената й сума, за това му предала чантите с цигарите и върнала ресто от 1 лев на Б.. Получената сума оставила встрани и обслужила натрупалите се пред касата други клиенти. междувременно Б. напуснал обекта, превозван от свидетеля П. с неговия автомобил. Впоследствие К. преброила отново предадената от подсъдимия пачка банкноти, за да ги внесе в касата на дружеството и установила липсата от 260 лева. За това, заедно с колеги прегледала записа от провежданото непрекъснато видеонаблюдение от охранителните камери на обекта, от който установила, че Б. е прибрал част от парите докато ги е броял. Тогава разбрала, че е измамена. За случилото се били уведомени органите на МВР, като бил предаден и диск с видеозапис от охранителните видеокамери. Впоследствие К. разпознава Б. като извършител.

Във връзка с подадените сигнали органите на МВР провели оперативно-издирвателни мероприятия, в резултат на което установили подсъдимия, като на 21.03.2013 г. го задържали, като в него били установени 21 банкноти с купюр от 20 лв. и 85 банкноти с купюр от 10 лв., за които той в последствие пояснява, че са му били предадени от роднини.

Така изяснената фактическа обстановка се подкрепя по безспорен начин от събраните гласни и писмени доказателства. Тя се извлича на първо място от самопризнанието на подсъдимият, дадено в хода на съдебното следствие и на досъдебното производство, което се подкрепя от събраните на досъдебното производство гласни доказателства- показанията на свидетелите Г.И.И., Д.А.К., В.Т.Д., К.Б.И., М.С.Х., С.Д.А., Я.П.К., И.С.К. , Б.Р.И., В.А.О., К.В.Л., М.Г.Д., М.И.М., Ц.Г.Х., М.П.М., П.В.П., А.Н.Н., С.Н.Г., Б.П.П., Б.П.Д., М.С.Ч., Й.Г.Й., Б.Б.Д., Г.Д.Т., С.С.Б., В.К.Д., И.А.С., Н.Б.А., П.Б.В., Г.Т.К., П.Г.Г., П.Х.Х.. Тези свидетелски показания съдът изцяло кредитира като достоверни, обективни, последователни и взаимодопълващи се. Установената фактическа обстановка се доказва и от приобщените по реда на чл. 283 от НПК писмени доказателства: протоколи за разпознаване на лице с приложени фотоалбуми към тях, протоколи за доброволно предаване, протоколи за оглед на веществени доказателства с фотоалбуми към тях, с копия от документи за регистрация на търговци, свидетелство за съдимост и характеристична справка, неоспорени от страните в съдебното производство. Изяснява се посочената фактическа обстановка и от приобщените веществени доказателства: СД дискове със записи на охранителни камери от търговски обекти, копия от фискални бонове на „Н.К.****” ООД, всички предадени с протоколи за доброволно предаване. Горните доказателства по един непротиворечив и взаимноподкрепящ се начин описват фактическата обстановка, приета за установена от съда. В конкретния случай съдът счита, че показанията на посочените свидетели следва да се кредитират, тъй като същите са логични, обективни, последователни във времето на тяхното представяне и съответстват на събраните по делото други доказателства. Всеки един от посочените свидетели се стреми обективно и коректно да изложи фактите за случилото се. В тази насока чрез тях се обективират всички онези събития, които касаят изясняване на обстоятелствата по извършеното престъпление, специфичният механизъм на престъпното посегателство, участието на подсъдимият в него, начина, по който е била установена фактическата власт върху различните движимите вещи от страна на подсъдимият, поведението, което е имал след тяхното усвояване. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, установяващи факта по престъпното отнемане на различните суми в посочения период от време, защото това се потвърждава от събраните гласни и писмени доказателства. Това се потвърждава и от приобщените писмени доказателства –протоколи за разпознаване на лице и протоколи за оглед на веществени доказателства. По отношение на обстоятелствата, касаещи авторството и изпълнителното деяние, съдът кредитира изцяло самопризнанието на Б., направено в хода на съдебното следствие като обективно, последователно и подкрепено от останалите събрани и възприети доказателства от досъдебното производство. Събраните доказателства изясняват фактите, които са потвърждаващи за съставомерното му поведение и затова съдът изцяло ги приема. При така събраните доказателства съдът счита, че са налице онези съвпадения на свидетелски показания и писмени и веществени доказателства, които изясняват в цялост продължилото в дадения период от време престъпно деяние. Тези съвпадения между показанията им се подкрепят от самопризнанието на подсъдимият, с което се разкрива онази достоверност на случилото се, която води съда до извода, че самото то е напълно обективно и може да се има доверие за всички факти, съобщени в него. Ето защо съдът изцяло го възприе, като основните факти и обстоятелства, касаещи съставомерността, според настоящия състав на съда са безспорно установени в хода на съдебното следствие.

При тази система от преки и косвени доказателства, съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която следват и съответните правни изводи:

Подсъдимият Р.А.Б. е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянията е бил пълнолетен и в състояние на вменяемост, той е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.

От обективна страна действията на подс. Б. са съставомерни за осъществено от него изпълнително деяние на престъпление по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а”, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, защото през периода от 13.02.2013 год. до 19.03.2013 год. в гр. П., на автомагистрала ,,Т.” - П. област и главен път ** - П. област, в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода” не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл. 66 от НК, в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил  заблуждение, както следва:

На 13.02.2013 год. в хранителен  магазин ,,В.” в гр. П. е възбудил заблуждение у Б.Б.Д.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Н.К.****” ООД гр. П.  в размер на 200 лева.

На 25.02.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у В.А.О. ЕГН **********  и с това е причинил имотна вреда  на фирма “ Т.” ООД гр. П.  в размер на  210 лева.

На 27.02.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,Р.” на ГП **, обл. П. е възбудил заблуждение у К.Б.И. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Х.” ООД гр. П. в размер на 230 лева.

На 09.03.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у К.В.Л. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда на фирма “К.****” ЕООД гр. П.  в размер на 420 лева.

На 09.03.2013 год. в бензиностанция ,,***” гр. П. е възбудил заблуждение у Ц.Г.Х. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “П.П.” ЕООД гр. П. в размер на 260 лева.

На 11.03.2013 год. в бензиностанция ,,Ш.М.” гр. П. е възбудил заблуждение у Б.Р.И. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “К.” ЕООД гр. А.  в размер на 270 лева.

На 17.03.2013 год. в  бензиностанция ,,***” гр. П.  е възбудил заблуждение у М.И.М.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “ Р.М.” ЕООД с. К. в размер на 270 лева.

На 17.03.2013 год. в денонощен магазин за алкохол и цигари в гр. П. е възбудил заблуждение у В.Т.Д.  ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Й.**” ЕООД гр. П.  в размер на 250 лева.

На 18.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,***” на АМ Т., обл. П. е възбудил заблуждение у М.С.Х. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма “Р.М.” ЕООД с. К. в размер на 300 лева.

На 18.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,*** ***” на АМ Т., обл. П., е възбудил заблуждение у М.П.М. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда на фирма “Ч.П.” ЕООД гр. П.  в размер на 260 лева.

На 19.03.2013 год. в района на *** км. – бензиностанция ,,***” на АМ Т., обл. П. е възбудил заблуждение у И.С.К. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда  на фирма ЕТ “Е.С.***”*** в размер на 260 лева, и причинената имотна вреда е общо в размер на 2930.00 лева. Действията на подсъдимият са изцяло съставомерни по посоченият състав, като те разкриват всички признаци от обективна страна на изпълнителното деяние – възбуждане на заблуждение от негова страна в посочените лица, че ще им заплати дължимата сума за покупки, използване на  специфичен механизъм за отклоняване на част от сумата в посочените размери и от там неправомерно посегателство върху чужди движими вещи от негова страна, които са довели до прекратяване на фактическата власт върху вещта от лицата, които имат фактическата възможност да се разпореждат с нея и същевременно е установил своята фактическа власт върху тях. Механизмът на извършване на деянието се изразява в това, че първоначално обвиняемият брои банкноти в купюри от по 10 или 20 лв. пред касиерката или продавачката, като дава винаги с десет, респективно двадесет лева по-малко от дължимата сума. Касиерките от своя страна също броят въпросната сума по няколко пъти и установяват, че дължимата сума е по-малко. Обвиняемият се стараел винаги да наглася сумите, които дължи да са над кръгло число, което било необходимо за осъществяване на измамата – тип „сандже”. Тогава Б. взима отново да брои пред касиерката парите, като при броенето, което прави по специфичен начин, прехвърляйки банкнотите между пръстите на двете си ръце, част от които след разделянето на ръцете остава в свитата длан на дясната му ръка - тъй нареченото ,,сандже” на парите. Това действие остава незабелязано заради ловкостта, с която подсъдимият го извършвал. Съответната касиерка или продавачка, която неколкократно е броила парите и знае, че са по-малко с конкретна сума, е въведена в заблуждение, че той връща същата сума, която малко преди това тя е преброила няколко пъти и след като добавя още една или две банкноти, колкото е констатирана разликата, тя прибира парите без да ги брои. В резултат на въведеното заблуждение извършва разпоредителни действия – предава стоката, за която Б. е създал впечатление, че иска да закупи, но в действителност получава доста по-малко пари от действителната й пазарна стойност.  Квалификацията на деянието е правилна с оглед факта, че от подсъдимият е осъществил деянието при условията на опасен рецидив, което се определя от предишните му осъждания - присъда № 34/28.01.2009 год. на Районен съд гр. П., в сила от 08.07.2009 год. за престъпление по чл. 131а, вр. с чл. 129, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, за което му е наложено наказание 3 години и 8 месеца лишаване от свобода. Правилна е и квалификацията на деянията като продължавано престъпление, защото те съставляват състави на едно и също престъпление, подсъдимият ги е осъществил през непродължителен период от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като всяко следващо се явява продължение на предишното.

От субективна страна подсъдимият Р.Б. е осъществил деянието при пряк умисъл като форма на вината. Той е осъзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждала е настъпването на общественоопасните последици и е целял тяхното настъпване. За него е било напълно ясно, че действията му са в противовес на установения правов ред по защита на собствеността, но е той  ги е предприел със съзнанието, че именно чрез тях ще постигне въвеждането в заблуждение на съответните длъжностни лица, като ги мотивира да преустановят владението върху поверените им от страна на правоимащия собственик стоки, което е било с цел да упражни фактическа власт върху движимите вещи в свой личен интерес. Съдът счита, че са изцяло проявени от негова страна съставомерните признаци от субективна страна на вмененото му престъпление.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определиха съответните наказания на подсъдимият Р.Б.. При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия за така извършеното от него престъпление с правна квалификация по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а”, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, съдът отчете, че съгласно разпоредбите на чл. 373, ал. 2 от НПК следва при определяне на наказанието да се приложи разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 от НК. Предвиденото наказание за така осъщественото деяние е “лишаване от свобода” за срок от три до десет години, като е предвидено и алтернативно наказание “конфискация до 1/2 част на имуществото на виновния”. Отчетоха се от съдебния състав следните отегчаващи отговорността обстоятелства: лошите характеристични данни, свързани с миналите осъждания на подсъдимия извън тези, които касаят квалификацията на деянието, проявеното престъпно упорство и обстоятелствата, че при същият не е налице стремеж да упражнява общественополезен труд и да се стреми към нормална социална адаптация в обществото и семейната му среда; липсата на трудови навици. Отчетоха се и смекчаващи отговорността обстоятелства: проявеното критично отношение към деянието от подсъдимия, грижите му за малолетно дете. Налице е превес на отегчаващите над смекчаващите отговорността обстоятелства, като не са налице обстоятелства, които да се определят като изключителни. Подсъдимия е личност с по-висока степен на обществена опасност, в сравнение с други подобни случай. Отчетоха се обстоятелствата, свързани с подбудите за извършване на престъплението – желание за собствено облагодетелствуване. Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред. Степента на обществената опасност на деянието и дееца е сравнително висока с оглед други подобни случай. При превес на отегчаващите над смекчаващите отговорността обстоятелства, с оглед постигане целите на наказанието по смисъла на чл. 36 от НК, с оглед личността на подсъдимият, мотивите за извършване на настоящото престъпление, степента на засегнатост на обществото и на пострадалото лице, обществената опасност и в бъдеще дееца да извърши друго престъпление, съдът прецени, че най- съответно се явява да се определи по реда на чл. 54, ал. 1 от НК, а именно наказание “лишаване от свобода за срок от 8 години”, което е ориентирано към горната граница на предвидения размер. От същото след задължителната редукция съобразно изискванията на чл. 58а, ал. 1 от НК се приспадна 1/3 от него. Затова се определи и наложи на подсъдимият Р.Б. наказанието “лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ години и 4 /четири/ месеца, което следва да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален строг режим. При изискванията на чл. 57, ал. 1 от НК не се наложи предвиденото по-леко наказание „конфискация до 1/2 част на имуществото на виновния”, защото съдът намери, че в конкретния случай с така наложения размер на наказанието от “5 години и 4 месеца лишаване от свобода” в най- пълна степен ще се спомогне да се постигнат целите на наказанието и най-вече превъзпитанието на подсъдимия към спазване на правовия ред. Така определеното наказание в конкретния случай ще изиграе максимално добре своята предупредителна и възпираща роля, ще помогне в най-пълна степен за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия, с цел спазване на законите и обществения ред, ще му отнеме възможността да извършва и за в бъдеще други престъпления, ще въздействува възпитателно и предупредително и върху други  членове от обществото.

Предявения граждански иск от пострадалото търговско дружество „К.****” ЕООД против подсъдимия Р.Б., представляващ обезщетение за причинените му имуществени вреди от деянието по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а”, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК в размер на 420,00 /четиристотин и двадесет / лева следва да се уважи като доказан по своето основание, защото той отговаря на размера на причинените имуществени щети. Налице са основанията на чл. 45 от ЗЗД, а именно да се възстановяват вредите, които виновно да са причинени на пострадалия от увреждането. Безспорно се установи, че подсъдимият със своето неправомерно действие е причинил непозволено увреждане на гражданския ищец, като умишлено са присвоили негови парични средства. Затова гражданският иск за обезщетение в размер на 420 лева, предявен от пострадалото юридическо лице се явява основателен, обоснован с оглед на събраните по делото гласни и писмени доказателства и следва да се уважи като такъв.

На основание чл. 189, ал. 4 от НПК, като признат за виновен, подсъдимият Р.Б. бе осъден да заплати по сметка на ВСС, сумата от 50 лева държавна такса върху размера на признатият граждански иск.

Приложените веществени доказателства - 11 броя СД дискове със записи от охранителни камери на търговски обекти се оставиха към материалите по делото.

Няма направени разноски, които да подлежат на възстановяване.

Мотивиран така, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.