НОХД 4654/2013 - Присъда - 14-08-2013

Присъда по Наказателно дело 4654/2013г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

  247                                                   14.08.2013 г.                            Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                     І наказателен състав

На четиринадесети август                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                      

 

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Александър Михайлов

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4654 по описа за 2013 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.К., роден на *** г. в гр.Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че 07.08.2013 г. в  с.Труд обл.Пловдив, на  улица „М. в.”, е  управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Х.”, с регистрационен номер: ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,46 на хиляда установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение това наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.343Г, вр. с чл.343Б от НК ЛИШАВА подсъдимия С.И.К. да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. С.И.К. е бил задържан по настоящото дело, а именно на 07.08.2013г.

На основание чл.59, ал.4 от НК ЗАЧИТА периода от време през който подс. С.И.К. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 07.08.2013г., до влизане в сила на настоящата присъда.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.