НОХД 4490/2013 - Присъда - 16-09-2013

Присъда по Наказателно дело 4490/2013г.

П Р И С Ъ Д А

№ ...................                       16.09.2013 г                         гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

16.09.2013 г.                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХХVІ наказателен състав

На шестнадесети септември          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                           

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАРИАНА ПРОДАНОВА

      2. НЕДКА АНЧЕВА

       

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

като разгледа докладвано от съдията НОХД № 4490 по описа за 2013г.

 

                                              П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА А.Г.Г. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2013 г. в гр.П., при условията на продължавано престъпление, в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, извършил е престъплението, след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи, както следва:

-         на 27.05.2013 г. в гр.П. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – стъкло на товарен автомобил „Ф. Тр.” с регистрационен номер ** **** **, чрез използване на техническо средство – отвертка, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. акумулаторна батерия марка „В.*** ампер часа на стойност 180 лв.; 1 бр. хидравличен крик на стойност 50 лв.; 1 бр. авторадиокасетофон марка „Б.” модел „К.” на стойност 100 лв.; 4 бр. отвертки х 2 лв. всяка, на обща стойност 8 лв.; 1 бр. клещи на стойност 5 лв.; 1 бр. ключ за джанти на стойност 4 лв.; 2 бр. ролки тиксо х 1.50 лв. всяка, на обща стойност 3 лв.; 1 бр. фенерче на стойност 5 лв. и 1 бр. навигационна система марка „Г. н. ****” на стойност 150 лв., всичко на обща стойност 505 лева от владението на Х.С.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

-         на 27.05.2013 г. в гр.П. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – стъкло на товарен автомобил „М. ****” с рег. № ** **** ** и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – ключалка на товарен автомобил „М. ****” с регистрационен номер ** **** **, чрез използване на техническо средство – отвертка, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. гумено уплътнение за странично стъкло на товарен автомобил на стойност 25 лв.; 1 бр. ролетка на стойност 5 лв.; 1 бр. авторадикасетофон марка „С.” на стойност 100 лв.; 1 бр. рибарски нож на стойност 15 лв.; 1 бр. рибарски ножици на стойност 15 лв. и 1 бр. слънчеви очила марка „В.” на стойност 100 лв., всичко на обща стойност 260 лв. от владението на Б.Г.П. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,

като всички вещи са на обща стойност 765 лева, поради което и на основание чл. 196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 пр.І пр.ІІ т.4 пр.ІІ  вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” вр. чл.26 ал.1 от НК вр. чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58А от НК вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на осн. чл.58А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета или същото да се счита ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

        

На осн. чл 59 ал. 2  вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на А.Г.Г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ времето, през което същият е задържан по реда на ЗМВР, считано от 27.05.2013 г. до 28.05.2013 г., с постановление на РП – Пловдив, считано от 27.05.2013 г. до 30.05.2013 г., както и времето, през което спрямо същия е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 30.05.2013 г. до влизане на присъдата в сила, като един ден „задържане” се ЗАЧИТА за един ден „лишаване от свобода”.

 

На осн. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде ИЗТЪРПЯНО в ЗАТВОР ИЛИ В ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ от ЗАКРИТ ТИП.

 

На осн. чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС така наложеното наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде ИЗТЪРПЯНО при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

 

На осн. чл.53 ал.1 б.А от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА : 1 брой отверка с бяла дръжка и 1 брой отверка с прозрачна дръжка, които след влизане на присъдата в сила да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

ПРИЛОЖЕНИТЕ по делото ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 брой клещи и 1 брой сгъваем нож, черен на цвят да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на присъдата в сила.

 

На осн. чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.Г.  със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 30 /тридесет/ лева.

 

         Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

                                                                                      

 

   2./п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.