НОХД 4237/2013 - Определение - 30-07-2013

Определение по Наказателно дело 4237/2013г.

П Р О Т О К О Л

 

30.07.2013 г                                                                    ГР. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,               ХХVІ наказателен състав

На тридесети юли                           две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

                  

СЕКРЕТАР:  ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

ПРОКУРОР: ДАНИЕЛА ГУНЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД № 4237 по описа за 2013 г.

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

        

         ЗА РП-ПЛОВДИВ - редовно и своевременно призована, се явява прокурор Гунева.

 

         ОБВИНЯЕМИЯТ

Д.Т.Д. - редовно и своевременно призован, се явява лично и със защитника си адв. А., редовно преупълномощена от служебния защитник на обвиняемия адв. Н..

 

ПРОКУРОР: Да не се дава ход на делото, тъй като има допуснати процесуални грешки.

АДВ. А.: Също считам, че не следва да се дава ход на делото и същото следва да бъде прекратено.

 

Съдът намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден, като ще следва съдебното производство по делото бъде прекратено и същото бъде върнато на РП-Пловдив поради допуснати в хода на досъдебното производство съществени процесуални нарушения. С оглед на това и внесеното споразумение за решаване на делото противоречи на закона и не следва да бъде одобрено.

Видно от материалите по досъдебно производство № ***/2013 г. по описа на Второ РУ “Полиция” при ОД на МВР – гр. Пловдив, обвиняемият Д. е привлечен като обвиняем с постановление от 13.06.2013 г. и съответно с постановление от 16.07.2013 г. В хода на производството като обвиняем е привлечен и И. Г. Г., като първоначалното повдигнато и на двамата обвинение е за кражба, извършена след предварително сговаряне в немаловажен случай. Във внесеното за одобряване споразумение за решаване на делото обвиняемият Д. се признава за виновен в извършване на описаното престъпление като самостоятелен извършител. Същевременно по делото липсва постановление за частично прекратяване на наказателно производство по отношение на обвиняемия И. Г., а същото е задължително в случаите, в които от предявеното обвинение се изключват отделни лица, привлечени за същото престъпление, какъвто е и настоящият случай.

От друга страна, съдът констатира, че както в постановлението за привличане на обвиняемия Д., така и във  внесеното за одобряване споразумение не е указано мястото на извършване на престъплението.

Посочените нарушения на процесуалните правила са съществени такива, но отстраними и тъй като са допуснати в хода на досъдебното производство, следва да бъдат отстранени в досъдебната фаза на процеса.

Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 4237/2013 г. по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

ВРЪЩА делото на РП - Пловдив за отстраняване на посочените нарушения на процесуалните правила.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

        

Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 10,34 часа.

 

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                

 

         СЕКРЕТАР:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.