НОХД 4233/2013 - Присъда - 17-09-2013

Присъда по Наказателно дело 4233/2013г.

                                                     ПРИСЪДА

270                                      17.09.2013 година                      град  ПЛОВДИВ

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ХІІ наказателен   състав

На  Седемнадесети септември                                                        2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ НИКОЛОВА - АНГЕЛОВА                          

                     

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер НОХД № 4233 по описа за 2013 година

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода м.юни 2012 г. до м.юни 2013 г. включително в гр.П., след като е бил осъден с решение № … на Районен съд - гр. Пловдив по бр.д. № ... по описа на Районен съд - гр. Пловдив, в сила от 05.11.2010 г. да издържа свой низходящ – малолетната си дъщеря М. М. К. ЕГН ********** от гр.П., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно 11 месеца и половина по 150 лева, всички на обща стойност 1664 лева /хиляда шестстотин шестдесет и четири/, поради което и на основание чл. 183 ал. 1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ПРОБАЦИЯ, изразяваща се на основание чл. 42а ал. 4 вр. ал. 3 т. 1 вр. ал. 2 т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 и чл. 42б от НК в пробационните мерки: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС” с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” като го ОПРАВДАВА в останалата част по така повдигнатото му обвинение за сумата от 1950 /хиляда шестстотин и петдесет/.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.