НОХД 4047/2013 - Мотиви - 18-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 4047/2013г.

МОТИВИ към присъда по НОХД  № 4047 / 2013г. по описа на ПРС, V н.с.

 

           ОБВИНЕНИЕ :

 

          Районна прокуратура – гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу

Ц.И.К. в това, че:

І. В периода 27.04.2012 г. - 07.03.2013 г. в гр.Пловдив. при условията на продължавано престъпление, ^рез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Д.А.К.. ЕГН ********** и при условията на повторност в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи, както следва:

на 27.04.2012 г. е отнел чужда движима вещ - бутилка уиски "Джак Даниелс". черен етикет, на стойност 34.00 (тридесет и четири) лева от владението на "Слънчеви лъчи" ООД гр.Пловдив с управител Д.П.Д., ЕГН **********

на 07.03.2013 г. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Д.А.К., ЕГН ********** в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи -преносим компютър марка "Асус**, модел Х51R, без батерия за него, ведно със зарядно за него, на стойност 250.00 (двеста и петдесет) лева и чанта за него на стойност 10.00 (десет) лева. от владението на С.Т.З., ЕГН **********

на 07.03.2013 г. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Д.А.К., ЕГН ********** в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи -преносим компютър марка "DELL", 15" на стойност 280.00 (двеста и осемдесет) лева, от владението на А.Г.О., ЕГН **********

на 07.03.2013 г. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот. след предварителен сговор с Д.А.К., ЕГН ********** в немаповажен случай, е отнел чужди движими вещи -преносим компютър "Асус" 15", модел X51L. ведно със зарядно за него. на стойност 350.00 (триста и петдесет) лева от владението на С.Д.И.. ЕГН ********** или всичко на обща стойност 924.00 (деветстотин двадесет и четири) лева. без съгласието на владелците с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.З, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК

ІІ. На 16.11.2012 г. в гр.Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал у Х.Р.Р. ЕГН ********** заблуждение - че ще му продаде мобилен телефон "iPhone 4" - и с това му е причинил имотна вреда в размер на 200.00 (двеста) лева - престъпление по чл.209 ал.1 от НК.

 

          Районна прокуратура – гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу

Д.А.К. в това, че:

На 07.03.201 Зг. в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор, с Ц.И.К.. ЕГН **********. в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи, както следва:

преносим компютър марка "Асус", модел X51R, без батерия за него. ведно със зарядно за него, на стойност 250.00 (двеста и петдесет) лева и чанта за него на стойност 10.00 (десет) лева, от владението на С. Г. З., ЕГН **********

преносим компютър марка "DELL", 15" на стойност 280.00 (двеста и осемдесет) лева, от владението на А.Г.О., ЕГН **********

преносим компютър "Асус", 15", модел X51L, в едно със зарядно за него, на стойност 350.00 (триста и петдесет) лева от владението на С.Д.И., ЕГН **********, или всичко на обща стойност 890.00 (осемстотин и деветдесет) лева, без съгласието на владелците с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.З и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

         В съдебно заседание представителят на ПРОКУРАТУРАТА поддържа обвиненията с тези  правни квалификации на деянията. По отношение на индивидуализиране на наказанията предлага да се наложи на подсъдимия К. едно общо най-тежко ефективно наказание около средния размер лишаване от свобода. По отношение на подс.К. предлага наказанието лишаване от свобода да се отложи по чл.66 от НК.

         ПОДСЪДИМИТЕ  в съдебно заседание дават обяснения по обвиненията, частично се признават за виновни, защитавани съответно от  адв.В. и адв.Б..

 

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

 

ДЕЯНИЕ :

 

Подсъдимият Ц.И.К. е роден на *** ***. ЕГН **********. Българин. Български гражданин. С основно образование. Неженен. Не работи. Живее в гр. ***. Осъждан. По отношение на К. има постановени и влезли в сила два съдебни акта за деяния, извършени при условията на чл. 23. ал. 1 от НК. както следва: С определение № 1066 от 21.10.2011 г. по НОХД № 5924/2011 г. по описа на ПРС - XXIV н. с. е било одобрено споразумение, с което  К. е бил признат за виновен за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 06.08.2011 г. за което му е било наложено наказание от пет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК било отложено с изпитателен срок от три години. Определението влязло в сила на 21.10.2011 г. С определение № 1186/29.11.2011 г. по НОХД № 6814/2011 г. е било одобрено споразумение, с което К. е бил признат за виновен за престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26. ал. 1 от НК, извършено в периода 10.07.2010 г. - 31.07.2010г., за което му е било наложено наказание пробация. Определението влязло в сила на 29.11.2011г.

 

Подсъдимият Д.А.К. е роден на *** ***. ЕГН **********. Българин. Български гражданин. Със средно образование. Неженен. Не работи. Живее в гр. ***. Неосъждан.

 

1. На 27.04.2012 г. подс.К. посетил супермаркет, собственост на „Слънчеви лъчи" ООД. гр. Пловдив с управител свид. Д.Д.,***. К. отишъл до щанда за алкохолни напитки и поискал от свид. М.Ч., работеща като продавач - консултант в магазина, да му подаде бутилка уиски „Джак Даниелс", черен етикет. След като получил поисканата бутилка уиски, той отишъл до щанда с хлебни изделия и там пъхнал бутилката в панталона си, под блузата - тип суитчер, с която бил облечен и напуснал магазина, минавайки през касовата зона без да я заплати. Преди това, на свид. Ч. й направило впечатление странното държане на подсъдимия - същият се оглеждал, въртял се из магазина, и затова решила да провери на касата дали последният е заплатил бутилката уиски. От разговор с касиерката - свид. Д.П., свид. Ч. установила, че подсъдимият е преминал през касата без да заплати нищо. Веднага уведомила колегата си - свид. К.Г., който изтичал на улицата и се опитал да догони дееца, но последният успял да избяга. За случая свид. Д. *** и предала с протокол за доброволно предаване от 03.05.2012 г. 1 бр. CD-RVerbatum", съдържащ видеозаписи от охранителни камери в магазина. Записите били прегледани от свид. А.С. - полицейски служител при 01 РУП - Пловдив, който категорично разпознал като извършител на деянието Ц.К., с когото преди този случай многократно бил беседвал по повод други негови криминални прояви.

 

2. Подсъдимите К. и К. се познавали. Живеели в един квартал и поддържали приятелски отношения.

На 07.03.2013 г. вечерта, около 22:00 часа, двамата се срещнали в бар „Мафиозо", находящ се в квартал „Кючук Париж" в гр. Пловдив. Към тях се присъединил и свид. С.. Последният бил потиснат и депресиран поради скорошна раздяла с интимната си приятелка, и потънал в мислите си, не слушал и не вземал участие в разговора, който водели двамата подсъдими. Тъй като подс.К. бих ходил на гости на пострадалите О., И. и З. ***, и тъй като в момента те не се намирали в нея, двамата с К. решили да отидат там и да отнемат вещи, като при посещенията си К. бил виждал преносими компютри. В изпълнение на взетото решение, двамата подсъдими станали от масата и казали на свид. С., че тръгват. Той не разбрал къде отиват, но тръгнал с тях, тъй като не искал да остава сам. Тримата се придвижили до заведение „Айсберг", пред което се качили в неустановен автомобил – такси, който да ги превози до Стария град. Тримата се качили в автомобила, който ги откарал до Понеделник пазар. Оттам се придвижили пеша до ул. „С." в Стария град. Подсъдимите спрели пред къща, находяща се на ул. „С." №**. Свид.С. видял как изведнъж, без никакви други действия преди това, подс. К. се засилил и с ритник взломил ключалката на входната дървена врата на двора, която се отворила. След това К. влязъл в двора, а К. останал до входната врата да наблюдава. След като проникнал в двора, К. отворил входната врата на къщата, която не била заключена, и влязъл в къщата. Качил се на втория етаж, който се ползват под наем от свидетелите З., О. и И.. К. влязъл в холовото помещение и оттам взел преносим компютър марка "DEL", 15 инча. собственост на свид. О., както и преносим компютър "Асус" 15 инча, модел Х51Г, ведно със зарядно устройство за него, собственост на свид. И.. След това взел и  преносим компютър марка "Асус", модел X51R. без батерия за него, ведно със зарядно устройство за него, ползван от св.З., както и  черна чанта за лаптоп, на зелени ивици, със стикер "Solid Works ", собственост на последния. К. взел тези вещи и напуснал къщата, като отвън се опитал да подаде на свид. С. единия лаптоп, но последният го отблъснал и казал, че не желае да има нищо общо. След това тримата се придвижили обратно до Понеделник пазар, където ги чакал жълтият автомобил, с който се придвижили обратно до квартал "Кючук Париж". В близост до бар "Мафиозо" свид. С. слязъл от автомобила, а подсъдимите К. и К. продължили с автомобила и отнетите вещи към жилището на К. ***. Там слезли от автомобила и оставили  отнетите вещи в една ниша на стълбището в коридора до апартамента на К., който служел и за шкаф за обувки. Още същата вечер, около полунощ, К. се свързал със свид. Т.М. и му предложил да му продаде преносимия компютър марка "Dell" за сумата от 60 лева. Свид. М. се съгласил и го закупил, като вследствие продажбата К. бил почерпен от К.. След това, свид. М. обявил компютъра за продажба в интернет и го продал на неустановено лице. В следващите два - три дни подс. К. последователно продал на свидетеля М. и другите два лаптопа - "Asus X51R", който бил без батерия, с пукнатини в долните два ъгъла на екрана, и "Asus Х51L" ведно с чантата за лаптоп.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия двата преносими компютъра "Asus X51R" и "Asus X51L" и чантата за лаптоп били установени у свид. М., който ги предал с протокол за доброволно предаване. С разписки от 11.06.2013 г. (л. 33 и л. 34) били върнати на собствениците им – свидетелите З. и И..

 

3. Подсъдимият К. и свид. Г.К. се познавали от квартала, в който и двамата живеели.

На 15.11.2012 г. К. се срещнал с К. и му казал, че търси купувач за мобилен телефон "Iphone 4", и искал да го продаде за 200 лева. К. знаел, че негов познат - свид. Х.Р. искал да си купи подобен телефон, свързал се с последния чрез Фейсбук и му съобщил за офертата на  К.. Тъй като офертата била изгодна,  Р. казал, че я приема и поискал от К. да му уреди среща с продавача, за да му заплати цената и съответно да получи телефона. С посредничеството на К. била уговорена среща между К.  като продавач и свид. Р., като купувач, за 15.00 часа на 16.11.2012 г. пред хотел "Тримонциум" в гр. Пловдив. К. отишъл на уговореното място, без да носи със себе си въпросния телефон - предмет на продажбата, тъй като поначало нямал намерение да изпълни задължението си за предаване на вещта на купувача. Действителното му намерение било да получи от свид. К. продажната цена, която да изхарчи за лични цели, без да предаде на последния обещания телефон. След като се срещнали, представил се на свид. Р. като "Пацо" и двамата тръгнали към Централна гара, където трябвало да се срещнат и със свид. К.. По пътя свид. Р. обменил 100 евро в чейнч бюро, след което дал на К. 200 лева, представляващи продажната цена за телефона. К. взел парите и казал, че трябва да отидат до жилището на сестра му, където се намирал телефонът. До автогара "Родопи" се срещнали със свид. К. и тримата тръгнали в посока към квартал "Кючук Париж". По пътя К. купил на свидетелите  закуски, които заплатил от парите, които получил от свид. Р.,  а свид. К. видял, че в портфейла на подсъдимия има доста пари. През това време и свид. Р. му споделил, че обменил 100 евро и дал на Пацо 200 лева за въпросния телефон. Като пристигнали до блока, в който живеела сестрата на подсъдимия (в близост до магазин "Слънчеви лъчи бул. "Н. Вапцаров"), последният казал, че трябва да иде до жилището на майка си на ул. "***, за да вземе ключ за апартамента на сестра си. Като пристигнали на адреса, свид. Р. вече се усъмнил и поискал подсъдимият да му върне парите, при което последният заявил "Няма да правим цигански работи! Ей сега идвам", но влязъл в сградата и повече не се върнал. Двамата свидетели изчакали около 15 минути, след което разпитали къде живее майката на подс.К. и позвънили на звънеца, при което излязла жена, но казала, че същият не живее тук и не го е виждала. Същият ден свид. Р. ***. Свид.К. след това във Фейсбук си чатил с подсъдимия, който му признал намерението си да вземе парите на свидетеля без да му предаде вещта, което и сторил по описания начин.

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА :

        

1. Горната фактическа обстановка относно отнемане на бутилка алкохол от супермаркета Слънчеви лъчи от първия подсъдим, се установява от показанията на свидетелите на съдебното следствие Д., Ч., П. И С.. Техните показания са непротиворечиви, последователни, обективни, взаимно допълващи се, като всеки от свидетелите пресъздава фактите, така както ги е възприел – последователно - даването на бутилката уиски на подсъдимия, скриването й под фанелата му, незаплащането й, разпознаването му на записите от камерата и от полицай С.. Относно това обвинение съдът кредитира и обясненията на подсъдимия К., който признава за извършената кражба. В същата насока са и писмените доказателства – характеристична справка, свидетелство за съдимост, удостоверение за актуално състояние на пострадалото дружество „Слънчеви лъчи” ООД, справка за цени и наличности, както и ВД със запис от охранителната камера. Съдът в тази насока и зачита заключението по изготвената съдебнооценъчна експертиза на отнетата вещ.

2. Фактите, изложени по-горе относно извършената кражба от двамата подсъдими  в дома на пострадалите О., И. и З. ***, съдът счита, че деянията им се извеждат от показанията на свидетелите О., И., З., С., М., Т., Х., З., Р., М., дадени в хода на съдебното дирене. Установява се, планираното намерение на двамата подсъдими да отидат до къщата на пострадалите, като са взломили вратата на двора и са отнели инкриминираните вещи, които след това прибрали във входа където живее К., продали ги на свид.М., след което при разкриване на престъплението си признали пред полицейските служители.

 Съдът кредитира частично обясненията на подсъдимите относно това обвинение, тъй като те взаимно си прехвърлят вината, като преди това основно заявяват, че подстрекател и основна движеща сила на замисленото противоправно отнемане е всъщност свид.С.. Освен, че такова обвинение пред съда за разглеждане липсва, то никакви данни в тази насока не се установиха и от проведеното съдебно следствие, като съдът се доверява напълно на изложеното от свид.С. относно стеклите се събития, на които той е очевидец и същевременно не е участвал в отнемането или последващото скриване на преносимите компютри.

В унисон с ценените от съда при постановяване на присъдата гласни доказателствени средства са и приложените към делото писмени доказателства на осн.чл.283 от НПК – справки за лица, свидетелства за съдимост, характеристични справки, копия от документи за собственост  по отношение на компютърна техника.

От заключенията на назначените стоковооценъчни експертизи (л. 22 от том I и л. 34-35 от том II) се установява, че отнетите вещи, собственост на различни лица, са на стойност както следва: собственост на С.Т.З. преносим компютър"Асус" модел Х51R, без батерия, със зарядно - 250 лева и към него чанта за преносим компютър - 10 лева, вещи собственост на А.Г.О. - преносим компютър марка "Dell" 15 инча - 280 лева, вещи собственост на С.Д.И. - преносим компютър марка "Асус" модел X51L със зарядно - 350 лева, като общата стойност на инкриминираните вещи, предмет на това деяние възлиза на 924,00 лева.

3. Относно последното обвинение на подс.К. горната фактическа обстановка се установява от показанията на свид.Г.К., който е очевидец, дадени пред съда, както и на самия пострадал свид.Х.Р., чиито показания бяха прочетени със съгласието на подсъдимите и техните защитници, дадени в хода на досъдебното производство, пред орган на досъдебното производство. Подс.К. не признава тази своя деятелност и съпричастност към престъплението, но в тази насока съдът възприема обясненията му единствено като израз на правото му на защита, тъй като противоречат на изложеното от другите двама присъствали на описаната случка, които имат и качеството на свидетели по делото. Освен това, по приложените разпечатки от фейсбук, за което и самият К. не оспорва, че това е неговият профил и си е писал със свид.К. досежно въпросният Айфон, се потвърждава изложеното именно и от свидетелите К. и Р. за действията на подсъдимия. В подкрепа на изложената фактическа обстановка са и писмените доказателства, цитирани по-горе.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ :

 

При така установената в хода на настоящото производство фактическа обстановка и след анализ на доказателствата, съдът счита, че  с гореописаните деяния подсъдимите са осъществили от обективна и субективна страна съставите на следните престъпления от общ характер по НК, а именно:

От обективна страна,

 

Ц.И.К. – в периода 27.04.2012 г. - 07.03.2013 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Д.А.К. ЕГН ********** и при условията на повторност в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 27.04.2012 г. е отнел чужда движима вещ - бутилка уиски "Джак Даниелс", черен етикет, на стойност 34.00 (тридесет и четири) лева от владението на "Слънчеви лъчи" ООД гр.Пловдив;

- на 07.03.2013 г. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Д.А.К., ЕГН ********** в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи - преносим компютър марка "Асус”, модел Х51R, без батерия за него, ведно със зарядно за него, на стойност 250.00 (двеста и петдесет) лева и чанта за него на стойност 10.00 (десет) лева от владението на С.Т.З.; преносим компютър марка "DELL", 15" на стойност 280.00 (двеста и осемдесет) лева от владението на А.Г.О.; и преносим компютър "Асус" 15", модел X51L ведно със зарядно за него, на стойност 350.00 (триста и петдесет) лева от владението на С.Д.И., или всичко на обща стойност 924.00 (деветстотин двадесет и четири) лева, без съгласието на владелците им, с намерение противозаконно да ги присвои – което е престъпление по чл.195, ал.1, т.З, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.

Д.А.К. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Ц.И.К., ЕГН ********** в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи, както следва: преносим компютър марка "Асус", модел X51R, без батерия за него, ведно със зарядно за него, на стойност 250.00 (двеста и петдесет) лева и чанта за него на стойност 10.00 (десет) лева, от владението на С.Т.З., ЕГН **********; преносим компютър марка "DELL", 15" на стойност 280.00 (двеста и осемдесет) лева, от владението на А.Г.О.. ЕГН **********; и преносим компютър "Асус", 15", модел X51L, в едно със зарядно за него, на стойност 350.00 (триста и петдесет) лева от владението на С.Д.И., ЕГН **********, или всичко на обща стойност 890.00 (осемстотин и деветдесет) лева, без съгласието на владелците с намерение противозаконно да ги присвои – което е престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.

 

Ц.И.К. ***, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал у Х.Р.Р. заблуждение, че ще му продаде мобилен телефон "iPhone 4"  и с това му е причинил имотна вреда в размер на 200.00 (двеста) лева – което е престъпление по  чл. 209 ал.1 от НК.

         СЪДЪТ намира, че престъпленията са установени и доказани в хода на производството по отношение на всички техни елементи от обективна и субективна страна.

         Налице е измамливата цел, предвидена в закона в действията на К. по мнимата продажба на телефона, който дори не носил в себе си, за да го предостави на пострадалия купувач, за осъществяването на която сделка подсъдимият не е имал никакво намерение. Освен това, той е взел парите на Р., които не му върнал, а изхарчил за себе си. Невярната представа на пострадалия подсъдимият възбудил и поддържал на посочената в обвинението дата.

Предвид възраженията на защита основно относно квалифициращите белези на престъпренията, извършени от К. и К. на 07/03/2013год. съдът намира следното:

Налице е предварителен сговор, тъй като в една предварителна и по-спокойна обстановка – в заведение Мафиозо, двамата са координирали действията си и са взели заедно решение за извършване на престъплението. Установи, че единствено К. е знаел къде се намира къщата на пострадалите и какви вещи има в нея, предвид предходните му посещения там. Поради това и именно той е завел К. до въпросния адрес. На следващо място дейците предварително са се уверили, че никой няма в къщата на адреса, защото на место К. директно взломил входната  врата -  те не са търсили някого, нито са звънели на звънци или почукали на вратата. В тази насока тези действия по преценката на мотивите „за” и „против” деянието, К. и К.  са преценили в  по-ранен момент, а и от показанията на свидетелите И., О., З. и Р., първите трима са били извън дома си на 07/03/13г. вечерта и са получили обаждане от Р. и приятелката му къде са и кога ще се прибират същата вечер, което им се видяло странно. След извършване на престъплението и двамата извършители К. и К. са се разпоредили с вещите като свои, като преди това са ги прибрали в шкафа за обувки пред дома на К.. Съдът счита за неоснователен довода на адв.Б., че е налице вещно укривателство по отношение на неговия подзащитен, защото се установи, че К. е участвал в самото изпълнително деяние на престъплението кражба. Той не се явява и помагач поради същите причини, независимо от това, че само К. е „теглил шут” на вратата и влезнал в къщата, но входът бил охраняван от К., както и именно той завел К. до мястото на престъплението. В тази насока съдът възпрема напълно и цитираната съдебна практика в пледоарията по същество от представителя на държавното обвинение.

Налице е и квалификацията разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, предвид разбитата брва на входната врата към двора, като за К. е налице продължавано престъпление на това деяние ведно с първото му – отнемане на бутилка уиски "Джак Даниелс", черен етикет, на стойност 34.00 (тридесет и четири) лева от владението на "Слънчеви лъчи" ООД гр.Пловдив. Престъплението по чл.195 от НК К. е извършил при условията на повторност в немаловажен случай, видно от посочените при снемане на самоличността му предишни осъждания /стр.2 -3/.

 По отношение на К. не е налице правната квалификация на престъплението да е осъществено при условията на продължавано такова, тъй като е налице  едно единствено деяние, а не две и/или повече, с което  са отнети вещи, които се оказали собственост на различни лица. В тази насока по това обвинение той следва да бъде признат за невинен и ОПРАВДАН.

         От субективна страна и престъпленията са  извършени виновно, при пряк умисъл, като подсъдимите са съзнавали техния общественоопасен характер, предвиждали са и са желаели настъпването на общественоопасните последици.

 

 НАКАЗАНИЕ :

 

Съобразно правната квалификация на извършените от подсъдимите престъпления по чл.195, ал.1, т.З, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК за К. и по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК за К., предвиденото наказанието е от една до десет години лишаване от свобода.

При  индивидуализиране на наказанието, което следва да бъдат наложени на подсъдимите, след преценка на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, подбудите за извършване на престъпленията, съдът намира, че и по отношение на подс.К.  следва да бъде наложено наказание за това престъпление при условията на чл.54 от НК и то да бъде в размер на две години лишаване от свобода, като именно така то се явява справедливо и съответно на обстоятелствата по делото – налице са две предишни осъждания на К., но те попадат в правната квалификация на престъплението и не могат да се вземат самостоятелно като отегчаващи отговорността обстоятелства, но безспорно влияят на размера на самото наказание. Затова и съдът взе предвид лошите характеристични данни за К., продължаваното престъпление, от една страна, а от друга младата възраст на дееца, като по този начин с наказанието от две години лишаване от свобода биха се постигнали целите по чл.36 от НК и това наказание ще спомогне да се превъзпита извършителя и му се даде шанс за правосъобразно поведение.

Като взе предвид същите обстоятелства и предвид по-ниската наказуемост за престъплението по чл.209 ал.1 от НК /от една до шест години/ счита, че за него подсъдимият следва да бъде осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода.

Налице са  основанията по чл. 23 ал. 1 от НК и от горните две наказания на К. следва съдът да наложи едно общо и най-тежко наказание - две години лишаване от свобода, което да изтърпи на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, тъй като преди това е бил осъждан на лишаване от свобода, независимо от приложението на чл.66 от НК. От общото наказание следва да се зачете времето, през което К. е бил задържан считано от 18.03.2013 г. до 20.11.2013 г.

На следващо място следва на основание чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал 1 от НК горното общо най-тежко наказание от две години лишаване от свобода  и наложеното на подс.К. по НОХД № 5256/13 г по описа на ПРС наказание осем месеца лишаване от свобода да се кумулират, тъй като се намират в реална съвкупност деянията по тези осъждания – извършени са преди да е имало влезнала в сила присъда, за което и да е от тях. При това следва настоящия съд да наложи едно общо най-тежко наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от  свобода. То следва да се изтърпи на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 След като съобрази горното съдът намира, че с гореналоженото общо наказание и определения режим на изтърпяването му ще бъдат постигнати визираните в НК цели на генералната и индивидуалната превенция, като ще спомогне за превъзпитание и поправяне на извършителя, и ще му попречи да извършва други престъпления.

Следва да се приспадне на основание чл. 25 ал. 2 от НК при изтърпяване общото и най-тежко наказание лишаване от свобода времето през което подс. Ц.И.К. е бил задържан в периода 18.03.2013 г. - 20.11.2013 г. по настоящото производство - НОХД № 4047/13г.

 

По отношение на подс.К., съдът счита, че наказанието за извършената от него кражба следва да се определи при уславията на чл.55 ал.1 т.1 от НК при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – касае се за млад човек, на прага на реализирането му в живота и в търсене на работа, бяха изложени за него характеристични данни от майката и свид.Р., същият действително няма други противообществени прояви, не е исъждан, има добри характеристични данин, съдейства на разследването още в неговия начален етап и до приключването на производството, искрено съжалява за стореното.   Наред с изложеното и за осъществяване целите по чл.36 от НК следва наказанието лишаване от свобода да се наложи под минимума от една година, като най-справедливо и съответно на обстоятелствата, касаещи извършеното от него престъпление, е наказанието от девет месеца лишаване от свобода. Няма пречка, а и следва да се приложи института на чл.66 от НК, тъй като деецът е неосъждан и по този начин ще се постигне поправителния и превъзпитателно-възпиращ ефект на самото наказание. Следва изпитателният срок да е от три години, който ще започне да тече от влизане на присъдата в сила.

 

Следва вещественото доказателство 1 бр. компакт диск, приложен по делото да се унищожи като вещ без стойност след влизане в сила на присъдата.

В хода на цялото наказателно производство са направени разноски общо в размер на 100 /сто/ лева  и на основание чл. 189 ал. 3 от НПК следва подсъдимите К. и К. да ги заплатят поравно, като всеки един от тях бъде осъден с присъдата да заплати сумата от по 50 /петдесет/ лева по сметка на ВСС.

 

         По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС