НОХД 3965/2013 - Присъда - 25-09-2013

Присъда по Наказателно дело 3965/2013г.

                                         П Р И С Ъ Д А

 

Номер  289                              Година 2013                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       Х наказателен състав

На двадесет и пети септември                           Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АНАСТАСИЯ ГРИГОРОВА

                                                          МИЛОЙКА ШИШКОВА

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: ЖИВКО ПЕНЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер №   3965  по описа за  2013  година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.Г.роден на        година 2***, жив. в същия град, българин, бълг.гр., с основно образование, неженен, неосъждан, ученик в 11 клас в ПГТ „Г.Ц.” гр.Пловдив, ЕГН - **********  ЗА ВИНОВЕН за това, че  на 28.03.2013г. в гр.Пловдив, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи:

 - 1 /един/ брой мобилен телефон марка „Samsung GT I9070 Galaxy S Advance”, ведно със СИМ-карта на „Глобул- Би Конект” на стойност 500 /петстотин/ лева, сума в размер на 0,50 лв., собственост на К.И.Б. ***.

- 1 /един/ брой електронна конзола за игри „NINTENDO DS Lite на стойност 80 /осемдесет/ лева, 1 /един брой карта памет „Kingston micro SD” 2 GB SDC/2GB  на стойност 9 /девет/ лева, 1/един/ брой дискета с игри в електронна конзола Ap4 на стойност 20 /двадесет/ лева, собственост на Ю. Р.В. ***, всички вещи на обща стойност 609,50 /шестстотин и девет лева и петдесет стотинки/, от владението на И.К.Б. ***, с намерение противозакнон да ги присвои, като за това е употребил заплашване, поради което и на основание чл.198, ал.1 вр. с чл.63, ал.1 т.3 във вр. с чл.58А ал.4 във вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК във вр. с чл.373ал.2 от НПК го ОСЪЖДА на  ПРОБАЦИЯ изразяваща се в „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, както и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за срок от по ШЕСТ МЕСЕЦА за всяка от двете задължителни пробационни мерки и периодичност на регистрацията от два пъти седмично, а така също и включване в програма за обществено въздействие „Програма умения за мислене”.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказанието пробация  времето, през което Г.С.Г. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа на 25.04.2013г.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1бр. метален нож тип пеперуда, находящо се в Архива на РС Пловдив, да се унищожи, като вещ без стойност след влизане в законна сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подс. Г.С.Г. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 150 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1/П/

 

                                               

                                                                         2/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.