НОХД 3956/2013 - Присъда - 15-10-2013

Присъда по Наказателно дело 3956/2013г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

   328                                         15.10.2013 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                  І наказателен състав

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.СНЕЖИНА ЧАПАРОВА

                                                                2. МЕТОДИ ТУФКОВ

 

  

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Светомир Бабаков

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3956 по описа за 2013 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.И., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без  образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това  че на 06.04.2013 год. в гр. Пловдив като извършител в съучастие с А.С.Й., ЕГН ********** – като помагач, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 235 лв. от владението на Б.Н.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.58А, ал.1 от НК го осъжда на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение това наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.Й., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без  образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2013 год. в гр. Пловдив като помагач в съучастие с М.А.И., ЕГН ********** - извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 235 лв. от владението на Б.Н.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.58А, ал.1 от НК го осъжда на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение това наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Признава подсъдимия А.С.Й. със снета по делото самоличност за НЕВИНЕН в това да е действал като съизвършител с подсъдимия М.А.И., поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му в този смисъл обвинение във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

          Веществените докадзателства - 1 бр. спортна черна кожена обувка – лява, 1 бр. мъжка спортна черна обувка – дясна – на съхранение при домакина на VІ РУП гр. Пловдив да се ВЪРНАТ на подсъдимия М.А.И..

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                2.

                                               

Вярно с оригинарла.

Секретар: К.Ч.