НОХД 3904/2013 - Присъда - 18-09-2013

Присъда по Наказателно дело 3904/2013г.

               П Р И С Ъ Д А

 

Номер 272                       18.09.2013 година                        град ПЛОВДИВ

 

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                     ХVІ наказателен състав

На осемнадесети септември                                                        Година 2013

В публично заседание в следния състав:

     

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Арусяк Агопян                                                                                        

                                                                            2. Илияна Калинова

                                               

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Светлана Ангелчовска

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер №  3904  по описа за  2013 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н. Б.П. - роден на  *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен,  неосъждан, работещ, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в това, че  на 17.10.2012 г. в гр. Пловдив се е заканил с убийство на  В.Б.П. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание  чл. 144 ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. с чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК  го ОСЪЖДА на  ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА при следните пробационни мерки:

На основание чл. 42А, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС,***  с периодичност – два пъти седмично.    

      На основание чл. 42А, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ. 

 

 

               На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н. Б.П. да заплати по сметка на ВСС сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

         

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                    2.

 

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: И.П.