НОХД 3724/2013 - Присъда - 09-10-2013

Присъда по Наказателно дело 3724/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ .............                       09.10.2013 г.               град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         І  наказателен състав

на девети октомври           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СНЕЖИНА ЧАПАРОВА

БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

 

СЕКРЕТАР: КАТЯ ЧОКОЕВСКА

ПРОКУРОР: АННА ВИКОВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД дело № 3724 по описа за 2013 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В. Г. К., роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец  февруари 2008 г. до 03.09.2012 г. в гр. Пловдив и гр. Пазарджик,  в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага, като се е представял за длъжностно лице – служител в МВР, ДАНС и МО е възбудил и поддържал заблуждение у М.Г.Г. ЕГН **********, Й.И.Г. ЕГН **********, Н.Т.Ш. ЕГН **********, А.Т.Т. ЕГН **********, Ц.А.В. ЕГН **********, К.Т.В. ЕГН **********, Я.М.Я. ЕГН **********, К.Т.Т. ЕГН **********,  В.Б.М. ЕГН: ********** и А.Х.М. ЕГН ********** и с това им е причинил имотна вреда, както следва:

Ø          от месец февруари 2008 г. до месец септември 2008 г. в гр. Пловдив на М.Г.Г. ЕГН ********** в размер на 500 лева,

Ø          от месец март 2008 г. до месец май 2008 г. в гр. Пловдив на Й.И.Г. ЕГН ********** в размер на 1 100 лева,

Ø          от месец март 2009 г. до месец април 2009 г. в гр. Пловдив на Н.Т.Ш. ЕГН ********** в размер на 5000 лева,

Ø          от месец август 2009 г. до месец септември 2009 г. в гр. Пловдив на А.Т.Т. ЕГН ********** в размер на 3 000 лева,

Ø          от месец октомври 2010г. до месец май 2011г. в гр. Пловдив на  Ц.А.В. ЕГН ********** и К.Т.В. ЕГН ********** в размер на 11 400 лева,

Ø          от месец март до месец 2011 г. до месец юни 2011 г. в гр. Пловдив на В.Б.М. ЕГН: ********** в размер на 500 лева,

Ø          от месец август 2011 г. до месец април 2012 г. в гр. Пазарджик  и в гр. Пловдив на К.Т.Т. ЕГН ********** в размер на 3 500 евро, на стойност 6 860 лева,

Ø          от месец септември 2011 г. до 03.09.2012 г. в гр. Пловдив на Я.М.Я. ЕГН ********** в размер на 2 150 лева,

Ø          от месец май 2012 г. до 17.07.2012 г. в гр. Пловдив на А.Х.М. ЕГН ********** в размер на 500 лева,

като измамата е в големи размери и общо причинената имотна вреда е 31 010 /тридесет и една хиляди  и десет лева/, поради което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5, вр.  чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

           

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Г.К., със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това, че през периода от средата 2011 г. до 04.09.2012 г. в гр. Пловдив е държал служебни знаци и надписи – Пропуск № 002 с надпис Областна Дирекция на МВР Пловдив за личен автомобил с рег. № ******* и стикер с изображение на лъв с меч с надпис Република България – Национална Полиция  в нарушение на ЗМВР, а именно чл.175 ал.4 от ЗМВР – „Забранява се на лица, неоправомощени със закон, използването на униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурите на МВР и показващи принадлежност към тях”, като деянието е осъществено с цел друго престъпление – измама, поради което и на основание чл. 274  А, ал. 2, вр. ал. 1  от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Г.К., със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2012 г. в гр. Пловдив противозаконно е пречил на орган на властта – главен полицай С.А.З. – младши разузнавач в група 02 на сектор „Криминална полиция “ към Първо РУ “ Полиция “ Пловдив при ОД на МВР Пловдив да изпълни задълженията си – по охрана на обществения ред и обезпечаване на провеждане на действия по разследването, поради което и на основание чл. 270, ал. 1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Г.К., със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2012 г. в гр. Пловдив е държал и укрил предмети материали и оръдия, както следва: – два броя силиконови  заготовки на печати с надписи, както следва: “На … С. Г., нотариус в Районен съд гр. …, рег. № *** на Нотариална камара, удостоверявам, подписите върху този документ положени от: …,  с местожителство гр. …, Рег. № … Събрана такса … лева, НОТАРИУС” и “ Т. Т., ПОМОЩНИК - НОТАРИУС, при нотариус С. Г., с рег. № *** НК с. р. д. ПРС”, за които е знаел и предполагал, че са предназначени за съставяне и преправяне на документи по ал. 2, а именно:  нотариални актове или нотариални удостоверявания, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост и на други вещни права, поради което и на основание чл. 308, ал. 7, вр. ал. 2 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Г.К., със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2012 г. в гр. Пловдив, като подбудител в съучастие с Я.М.Я. ЕГН **********, като извършител, умишлено е склонил Я.М.Я. ЕГН **********, пред надлежен орган на властта – В. Н. - старши разследващ полицай при ОД на МВР Пловдив, като свидетел по досъдебно производство № 117/12 г. по описа на сектор "ПКП " на ОД на МВР Пловдив, устно и писмено съзнателно да потвърди неистината и затаи истината, а именно: „На 01 или 02.09.2012 г. на мобилния телефон на приятелката ми която беше с мен в гр. Любимец се обади В.К.. Не мога да кажа от къде точно той има телефона на приятелката ми, но може съпругата му да му го е дала или да го е взел от Васко. Предполагам че звънна на Силвия защото в онзи момент моя телефон беше изключен защото нямах ток в батерията. Вальо ми каза че ще ме викат в полицията за разпит. Каза ми само това изречение и затвори телефона. Не помня да е имало друг разговор.

Въпрос: Защо според вас В.К. ви се обади?

Отговор: Не знам. След като той ми затвори телефона аз му се обадих и го попитах за какво ще ме викат, но той не ми каза нищо друго. Само че ще ме викат да ме разпитват.

Въпрос: Кандидатствал ли сте за работа в системата на МВР?

Отговор: Миналата година се явих на конкурс за служба Миграция в гр. Любимец. Не спечелих конкурса. През 2012г. отново кандидатствах за същата позиция в гр. Любимец. Конкурса тече в момента и още не е приключил.

Въпрос: Говорили ли сте с В.К. по повод кандидатстването ви за работа в МВР? Искал ли сте от него подкрепа по какъвто и да е начин в този конкурс?

Отговор: Не, никога. Не съм искал помощ от него.

Въпрос: В.К. искал ли е пари от вас по някакъв повод?

Отговор: Не, никога. Нито пари, нито почерпка.

Въпрос: Вие давали ли сте пари на К.?

Отговор: Не. “

поради което и на основание чл. 290, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Г.К., със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2012 г. в гр. Пловдив, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – ламиниран пропуск № 002 на ОД на МВР Пловдив, важащ за паркиране на ул. “В.“, ул. “Г. И.“ и ул. “Г.Д.Н.“ за личен автомобил с рег. № *****, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК  ОПРЕДЕЛЯ едно общо най – тежко наказание от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА това наказание с ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

Така УВЕЛИЧЕНОТО наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода на основание чл. 58А, ал.1 от НК намалява с 1/3, като подсъдимия В.Г.К. изтърпи наказание от ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.  

На основание чл.61, т.3, вр. с чл. 59, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на това наказание в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 59, ал. 1, т.1, вр. ал. 2 от НК ЗАЧИТА времето през което подсъдимия К. е бил задържан по настоящото дело, а именно от 04.09.2012г. до влизане в сила на настоящата присъда.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.К. ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец А.Т.Т., сумата от 2200 /две хиляди и двеста/ лева, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 210, ал.1, вр. чл.209, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.09.2009 г. до окончателно изплащане на сумата.

На основание чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.К. да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 400 /четиристотин/ лева разноски по делото и 88 /осемдесет и осем/ лева държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

         Присъдата подлежи на обжалване  и протест в 15- дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                   2.

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.