НОХД 3719/2013 - Присъда - 03-02-2014

Присъда по Наказателно дело 3719/2013г.

                                                     П Р И С Ъ Д А

 

34                  03.02.2014 година                       град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  ТРЕТИ ФЕВРУАРИ                                               2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  СИЛВА ДОЛМАЯН

                                                                             АНАСТАСИЯ ГРИГОРОВА

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД 3719 по описа за 2013 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Ц.Т.В., родена на ***г. в гр. П, живуща ***,  българка, българска гражданка, със средно образование, разведена, неосъждана, ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че на  неустановени дати в периода от 01.02.2009г. до 10.01.2010г. в гр. П, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоила чужди движими вещи – пари, както следва:

- на неустановена дата, в периода 01.02.2009г.  - 10.02.2009г. – пари в размер на 135,20 лева, собственост на "Ц." ООД; -  на неустановена дата, в периода 01.03.2009г. - 10.03.2009г. – пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц" ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.04.2009г. - 10.04.2009г.- пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.05.2009г. - 10.052009г. - пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.06.2009г. - 10.06.2009г.- пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.07.2009г.  - 10.07.2009г. – пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.08.2009г. - 10.08.2009г.- пари в  размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на наустановена дата, в периода 01.09.2009г.  - 10.09.2009г. – пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.10.2009г.  - 10.10.2009г. – пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.11.2009г.  - 10.11.2009г. – пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.12.2009г.  - 10.12.2009г. – пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД;

- на неустановена дата, в периода 01.01.2010 г. – 10.01.2010 г.- пари в размер на 153,40 лева, собственост на "Ц." ООД

общо пари в размер на 1822,60 лева, собственост на "Ц." ООД, които е владеела,  като присвоеното имущество е внесено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд – престъпление по        чл. 206, ал. 6 т.1, вр.ал.1 вр.чл. 26, ал. 1 от НК.

За така извършеното престъпление по чл. 206, ал. 6 т.1, вр.ал.1 вр.    чл. 26, ал. 1 от НК  на основание чл.78а ал.1 вр.чл.2 от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимата Ц.Т.В. от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 650 /ШЕСТСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ/ лева.

 

 

          Присъдата подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                                                      1.

 

                                                                                      2.

         

 

 

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.