НОХД 3704/2013 - Споразумение - 01-07-2013

Споразумение по Наказателно дело 3704/2013г.

П Р О Т О К ОЛ  № 498

 

01.07.2013 г.                                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХІІ Наказателен състав

на Първи юли                                                                                 2013 година  

В публично заседание в следния състав:

                       

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ НИКОЛОВА - АНГЕЛОВА

 

                                

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от  Съдията

НОХД № 3704 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

Заседанието започва в 10:27 часа поради изчакване явяването на защитника на подсъдимата, а именно упълномощения от нея защитник в досъдебното производство адвокат В.М.

 

         …………………………………………………..

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА, на основание чл. 384 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК,  постигнатото по НОХД № 3704/2013г. по описа на ПРС-ХІІн.с. споразумение между страните за решаване на делото, сключено между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор ЧАВДАР ГРОШЕВ, от една страна и обвиняемата А.Н.П., представлявана от адвокат В.М., от друга страна, за следното:

ОБВИНЯЕМАТА А.Н.П. – родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, омъжена, към инкриминацията освободена от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по сл.дело № ... по описа на ОСО при ОП град Пловдив, с висше образование, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 277 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на неустановени дати през периода от 23.06.2011г. до 28.06.2011г. в град П., при условията на продължавано престъпление, се е разпоредила с вещи:

1. Дървен шкаф, четирикрилен, с две стъклени врати, цвят „Венге”, с бели страници, с височина около 1 метър и дължина 2 метра на стойност 350.00 лева.

2. Цветен плазмен телевизор марка „Samsung”, модел „LE23R81B23” на стойност 800.00 лева.

3. Компютърна конфигурация, състояща се от клавиатура „CANYON CNR-REYB7-BG” на стойност 250.00 лева, компютър марка „HENTO” с компактдиск на стойност 350.00 лева.

4. Принтер марка „HENTO”, модел „LBP 2900” на стойност 150.00 лева.

5. Компютър марка „VENTO” с компактдиск на стойност 350.00 лева.

6. Дървено обло бюро, цвят „Венге” на стойност 180.00 лева.

7. Дървен шкаф на колела за компютър, цвят „Венге” на стойност 140.00 лева.

8. Стъклена маса с матово стъкло, на метални крака, на стойност 150.00 лева.

9. Двуместен кожен диван, бял на цвят, на стойност 130.00 лева.

10. Кожена табуретка, бяла на цвят, на стойност 50.00 лева.

11. Дървени бюра, цвят „Венге”, на метални крачета – 2 броя х 150.00 лева на стойност 300.00 лева.

12. Компютърна конфигурация, състояща се от монитор марка „Philips”, модел „170Х6” на стойност 250.00 лева; клавиатура марка „DELUX” на стойност 20.00 лева и компютър марка „JAR” с компактдиск на стойност 350.00 лева.

13. Дървен шкаф с място за компютър, цвят сив, на стойност 100.00 лева.

14. Лазерен принтер марка „Samsung”, модел „МL-2010PR” на стойност 250.00 лева.

15. Компютърна конфигурация, състояща се от компютър марка „DELUX” на стойност 350.00 лева; монитор марка „Philips”, модел „170Х6” на стойност 250.00 лева.

16. Дървени двукрилни гардероби, цвят „Венге” – 2 броя х 200.00 лева на стойност 400.00 лева.

17. Климатик марка „DAIKIN”, модел F28JTNS-W” на стойност 650.00 лева.

18. Преносим компютър марка „Fujitsu Siemens” на стойност 400.00 лева.

19. Климатик марка „DAIKIN”, модел F28JTNS-W” на стойност 650.00 лева.

20. Лазерен принтер марка „НР”, модел „НРL ASER M 1005 NFP” на стойност 250.00 лева.

21. Монитор марка „Philips”, модел „170Х6” – 3 броя х 250.00 лева на стойност 750.00 лева.

22. Монитор марка „Philips”, модел „HD.190CW8FW00/00” на стойност 250.00 лева.

23. Дървени бюра, цвят „Венге”, на метални крачета – 4 броя х 150.00 лева на стойност 600.00 лева.

24. Кожени столове, бели на цвят – 4 броя х 100.00 лева на стойност 400.00 лева.

25. Офис шкаф, бял на цвят, на стойност 100.00 лева.

26. Лазерен принтер марка „НР”, модел „Р-2015” на стойност 250.00 лева.

27. Компютър марка „Spive” на стойност 300.00 лева.

28. Компютър марка „DELUX” на стойност 350.00 лева.

29. Кафемашина марка „GPIMBC”, италианско производство, на стойност 150.00 лева.

30. Микровълнова фурна марка „Samsung”, модел „MW82W” на стойност 100.00 лева.

31. Дървено бюро, цвят „Венге”, на стойност 150.00 лева.

32. Кръгла маса със стъклен плот на стойност 300.00 лева.

33. Кожени столове марка „Casella” – 4 броя х 180.00 лева на стойност 720.00 лева.

34. Принтер марка „CANON”, модел „LBP 2909” на стойност 150.00 лева.

35. Монитор марка „Philips”, модел „HD.190CW8FW00/00” на стойност 250.00 лева.

36.Цветен плазмен телевизор марка „Samsung”, модел „LE23R81B 23” на стойност 500.00 лева.

37. Компютър марка „VENTO” с компактдиск на стойност 350.00 лева.

38. Климатик марка „DAIKIN”, модел F28JTNS-W” на стойност 650.00 лева.

39. Дървен трикрилен шкаф със стъклена витрина, с височина около 1 метър и дължина 1.20 метра, на стойност 300.00 лева.

40. Шкаф със стъклена витрина, цвят „Венге”, с височина около 1.80 метра и дължина 0.80 метра, на стойност 170.00 лева.

41. Двуместен кожен диван с метална стойка, черен на цвят с бял кант, на стойност 100.00 лева.

42. Плазмен телевизор марка „Samsung” с дистанционно управление на стойност 800.00 лева,

или всичко на обща стойност 14 830.00 лева, поставени под запор с протокол от 19.07.2010г., при извършен опис на помощник ЧСИ Д. Т. и оставени й за пазене, за което е узнала на 23.06.2011г. с лично връчване на копие от протокола за опис.

 

За така извършеното от обвиняемата А.Н.П. престъпление по чл. 277 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 ал. 1 от НК, й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното на обвиняемата А.Н.П. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемата А.Н.П., със снета самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 80 /осемдесет/ лева.

 

 

 

 

                              С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

За РП – ПЛОВДИВ

ПРОКУРОР:………………                                    ОБВИНЯЕМ:……………. 

                  /Владимир Вълев/                                            /А.П./

 

                                                                              ЗАЩИТНИК:…………….

                                                                      /адв. В.М./                          

                                              

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД № 3680/2013 г. по описа на ПРС - ХІІ нак. състав, да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемата А.Н.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена.

         Ето защо, съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД № 3704/2013 г. по описа на ПРС - ХІІ нак. състав. 

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата А.Н.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

                  

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 10:30 часа.

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                       СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.