НОХД 3437/2013 - Присъда - 06-02-2014

Присъда по Наказателно дело 3437/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

                        06.02.2014г.                             Град ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 Пловдивски Районен съд                                   VІІІ наказателен състав

 

На шести февруари                                              2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ВАСИЛ ТАСЕВ

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.НЕДКА АНЧЕВА

                     2.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Иляна Джубелиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД  3437 по описа за 2013 година

 

 

 П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия А.Й.Й., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на  13.09.2011 г. в гр.П. е причинил средна телесна повреда на Ш.Т.А. ***, изразяваща се в изкълчване на лявата раменна става със счупване на големия израстък в областта на ставата довели до трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник, поради което и на основание  чл.129 ал.2 вр.с ал.1  във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на подс. А.Й.Й. наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считан от датата на влизане на Присъдата в законна сила.

          На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.Й.Й. , със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 140 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

 

 

                                                                                            2. /п/

 

 

 

 

         

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.