НОХД 3168/2013 - Присъда - 22-07-2013

Присъда по Наказателно дело 3168/2013г.

                                                  ПРИСЪДА

237                                 22.07.2013 година                           град  ПЛОВДИВ

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ХІІ наказателен   състав

На  Двадесет и втори юли                                                              2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ НИКОЛОВА - АНГЕЛОВА                                  

                     

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: МИГЛЕНА КИРОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  3168 по описа за 2013 година

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Б. - роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, работещ, с основно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от  време месец март 2010г. до месец април 2013 г. включително в гр.П., след като е бил осъден с решение № ... от 29.10.2008 г. на Пловдивския районен съд влязло в сила на 29.10.2008 г. по бр. дело № ... на … бр.с. изменено с определение по гр. дело № ... на … гр.с. влязло в сила на  23.03.2010 г. да издържа свой низходящ малолетната Е. К. Б. ЕГН ********** родена на *** г. съзнателно не е изпълнил задължението си в размер повече от две вноски, а именно 1 месечна вноски в  размер на 300.00 лева и 38 месечни вноски размер на 80,00 лв. всичко на обща стойност  3340 лева, поради което и на основание чл. 183 ал.1 вр. чл. 58а вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на  ПРОБАЦИЯ за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изразяваща се на основание чл. 42а ал. 4 вр. ал. 3 т. 1 вр. ал. 2 т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 и чл. 42б от НК в пробационните мерки: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС” с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”.

          ОСЪЖДА подсъдимия К.Д.Б., със снета по делото самоличност, да заплати на частния обвинител М.Д.В. в качеството й на майка и законен представител на малолетната Е. К. Б. сумата от 400.00 лева направени по настоящото производство разноски.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.