НОХД 2940/2013 - Мотиви - 13-03-2014

НОХД 8650/2012г

НОХД 8650/2012г. – П.ски районен съд – VІІІ наказателен състав

 

МОТИВИ :

        

          Срещу подсъдимия Т.Д.П., роден на *** ***,  българин, български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, живее в гр.П. ,ул.”П. Г. К.” № * ет.* ап.*, ЕГН: ********** е повдигнато обвинение в това, че на 15.07.2011г. в гр.П., на кръстовище между бул.”Н. В.”*** при управление на моторно превозно средство-мотоциклет, марка „Кавасаки Нинджа", без рег.номер, с рама № ***** е нарушил правилата за движение- чл. 25 , ал. 1 от ЗДвП, съгласно който:" Чл. 25. (1] Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за. навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма, да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение" и чл. 37, ал. 1 от ЗДвП, съгласно който: „Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства" като по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди по л.а. „БМВ”с  рег. № *****, собственост на „Е. *“ ЕООД гр.С. в размер на 6247 лв., което е престъпление по чл.343 ал.1 б.“А“ вр. чл.342 ал.1 от НК.

За съвместно разглеждане с наказателния процес е предявен граждански иск от „Е. *” ЕООД чрез процесуалния му представител адв.Т.Д. срещу подсъдимият Т.Д.П. в размер на 6247 лева, представляващ обезщетение за причинените имуществени вреди от деянието, за което подсъдимия е предаден на Съд, а именно по чл.343 ал.1 б.“А“ вр. чл.342 ал.1 от НК ведно със законната лихва върху посочената сума, считана от датата на увреждането – 15.07.2012г. до окончателното й изплащане.

Представителят на Районна прокуратура – П. поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, което счита за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на Съда да признае подсъдимия П. за виновен в извършване на деянието, за което е даден на Съд, като му наложи наказание „ лишаване от свобода” ориентирано към средния размер, но не по-малко от 6 месеца. Представителят на държавното обвинение предлага на Съда да приложи института на условното осъждане, като така наложеното му наказание „ лишаване от свобода” да бъде отложено от изтърпяване за срок от 3 години. Също така смчита , че предявения от пострадалото дружество граждански иск е доказан по основание и размер и следва да бъде уважен изцяло , както и на подсъдимия да бъдат присъдени и направените по делото разноски.

Повереникът на гражданския ищец – адв. Д. също счита , че обвинението е безспорно доказано, поради което моли Съда да уважи предявения от дружеството граждански в пълния му размер

Подсъдимият Т.Д.П., както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното следствие  не се признава за виновен в извършването на престъплението, за което е даден на съд,  като чрез защитника си адв.К. моли Съдът да бъде признат за невиновен, и да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.343 ал.1 б.“А“ вр. чл.342 ал.1 от НК.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност , намира и приема за установено следното:

Следствено дело  №***/**г. по описа  на  Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.П. е водено срещу Т.Д.П.  ЕГН: ********** *** за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 б.“А“ вр. чл.342 ал.1 от НК.

На 15.07.2011 г. около 08.00 часа св. П.И. управлявал л.а. марка „БМВ”с  рег. № *****, собственост на фирма „Е. *“ ЕООД гр.С., по еднопосочното двулентово северно платно за движение на бул.”Н. В.” в гр.П. в посока от изток на запад, като приближавал кръстовището с ул.”Д.Т.”. Асфалтовият път бил сух, равен, гладък, без замърсявания и повреди. Управляваното от св. И. моторно превозно средство  се движело с неразрешена скорост от 59 км/час в лявата лента за движение, като последният не се съобразил с обстоятелството, че приближава кръстовище и може да възникне опасност за движението му . По това време подс. Т.П. управлявал мотоциклет „Кавазаки Нинджа” без регистрационен номер и с рама № *****, по еднопосочното двулентово южно платно за движение бул.”Н. В.” в гр.П. в посока от запад на изток, като на свой ред приближавал кръстовището с ул.”Д.Т.”. Движението в кръстовището между двете улици било регулирано със светофарна уредба.

П. предприел на зелен сигнал на светофара маневра „завой наляво” от лявата лента за движение и при навлизане в кръстовището спрял, за да пропусне движещите се превозни средства по пътя с предимство. Не възприел обаче приближаващия се към кръстовището от дясната сдтрана на подсъдимия, в лявата лента на срещуположното платно за движение  автомобил, управляван от св. И., тъй като по същото време в същата лента за движение пред И. се намирали три автомобила един след друг, които били навлезли в кръстовището, за да извършат маневра „завой наляво”,  като водачите им изчаквали подходящ момент да се включат в  движението по ул.”Д.Т.” в посока юг.

 Междувременно св.И., въпреки , че хоризонталната маркировка не позволявала, а и предвид движението му с превишена за градски условия скорост, предприел маневра за престрояване от лявата в дясната лента за движение в областта на двойната непрекъсната разделителна линия между двете ленти, находяща се преди кръстовището, тъй като имал намерение да премине през кръстовището и да продължи движението си направо в западна посока.

Тези действия на св. И. не били възприети от подсъдимия, поради което потеглил с мотоциклета си за продължаване на движението си по ул.”Д.Т.” в северна посока. Действително към този момент теоретично П. имал  възможност да види приближаващия лек автомобил управляван от И., и по този начин да предотврати сблъсъка,  като прекрати предприетото от него ускоряване и задейства спирачната система на мотоциклета. Това обаче не било сторено от него, като вместо това продължил движението си и пресякъл траекторията на навлезлия вече в кръстовището лек автомобил марка „БМВ”с  рег. № *****.

При така създалата се ситуация неизбежно настъпил удар между двете превозни средства и едва в този момент св. И. задействал спирачната система на управляваното от него БМВ . В момента на сблъсъка скоростта на автомобила  била в рамките от 59 км/ч., а скоростта на мотоциклета  - около 26 км/ч.  Първото съприкосновение между мотоциклета и автомобила  било с предното колело на мотоциклета, а при последвалото завъртане около остта, основният акцент на сблъсъка се осъществил между левия рог на автомобила БМВ и областта на двигателя на мотоциклета. Вследствие на удара мотоциклетът бил изблъскан в югозападна посока, при което подсъдимият паднал на пътното платно. Вследствие на удара по „БМВ”с  рег. № ***** били причинени имуществени вреди.

Сцената на местопроизшествието била възприета от намиращите се в този момент в районна на кръстовището свидетели Б.Р., В.П. и Й.Й..

Свид. Б.Р. в показанията си заявява , че не си спомня деня или сезона в който е бил свидетел на катастрофата, но пази спомен, че това се е случило сутринта, като се придвижвал с колелото по ул.”Д.Т.”. Бил първи на кръстовището на червен сигнал на свегофара и осъществявал движение в посока юг към Затвора гр.П.. В същото това време имало автомобили, които правеха ляв завой от бул. „Н. В.”***, а също имаше спрял бял микробус и непосредствено до него се намирал мотоциклетиста, който осъществявал ляв завой, като двете МПС –та били успоредно едно спрямо друго. Св.Р. видял, че мотоциклета излиза напред с намерение да потегли и в същия момент бил блъснат лек автомобил БМВ. Според този свидетел мотоциклетистът се бил изнесъл напред с мотора, за да провери видимостта и с нормална скорост започнал да се изтегля от кръстовището. Що се касае да лекия автомобил БМВ, свидетелят го възприел в момента на удара, също така и задействане на спирачната система на автомобила от страна на св. И., вследствие на което останали следи от спирачен път от около 5-6 метра. От удара мотоциклетиста паднал върху предното обзорно стъклото на БМВ-то,  и останал там до момента на спиране на автомобила, след което тялото на мотоциклетиста изхвърчало напред, а пък мотора си продължил да се „сурка” по бул.”Н. В.”, като междувременно рикоширал отстрани в бордюра на тротоара. Личното възприятие на св. Р. е , че  мотоциклетиста поглеждайки в двете посоки е решил, че явно може да мине и така и направил.

Свидетелят В.П. на инкриминираната дата около 08:00 часа сутринта отивал на работа, като слезнал на спирката на бул.”Н. В.”,в близост до заведението „Т.” и тъй като работният офис се намирал до училище „Д.Т.”. П. решил да пресече на светофара на ул.”Д.Т.” и бул. „Н. В.” в южна посока, като се намирал точно до светофарната уредба на северния тротоар. Свидетелят потвърждава , че за движещите се по бул. „Н. В.”  сигналът бил зелен. Св. П. възприел моториста, който идвашал от бул. „Н. В.”, и предприемал завиване наляво завой за ул.”Д.Т.”, както успоредно с него имало и автомобил. Мотоциклетистът погледнал надясно и потеглил нормално , като същевременно лек автомобил БМВ,  който се движел сравнително бързо по бул. „Н. В.”  ударил мотоциклетиста. Преди настъпване на удара П. забелязал , че автомобилът преминал от лява в дясна лента. Всичко станало бързо, като се чул удар , но самият свидетел не е сигурен дали е чул и звук от спирачки. После видял, че водачът на лекия автомобил отишъл да окаже помощ на мотоциклетиста. Свидетелят П. се обадил на тел.112, като Бърза помощ пристигнала в рамките на пет или шест минути. Относно поведението на подсъдимия, свидетелят е категоричен , че П. е предприел маневрата с мотоциклета си нито припряно/ с „форсиране”/ нито бавно, „като сигурен в преминаването си”.

Свидетелят Й.Й. /също пряк очевидец на инцидента/ посочва , че на инкриминираната дата към 08:00 часа отивал с колегата си – св.В.П. на работа и в този момент се намирали на кръстовището на бул. „Н. В.”*** ,като чакали да се смени светофара, за да пресекат. Забелязал че в лявата лента бил спрян микробус, а от бул. „Н. В.” се задавал лек автомобил БМВ и тъй като от вляво и не успял да премине се престроил в дясна пътна лента . Според Й. този лек автомобил нямал никакви видимост, тъй като пред него имало „маршрутка”. Това била и причината да се престрои в дясна лента.  След това първото което свидетелят възприел бил силен звук , като не е сигурен дали е бил предизвикан от спирачки или от удар. Веднага след това видя мотоциклета на 20 или 25 метра по бул. „Н. В.” в западна  на движението, а лекият автомобил БМВ бил спрял малко след кръстовището. Водачът излезъл от лекия автомобил и искаше да помогне на мотоциклетиста, но св. Й. му казаха да не пипа нищо, като същевременно възприел някакво движение от страна на П. , както бил паднал върху пътната настилка. Свидетелят също така е категоричен , че преди удара по никакъв начин не е забелязал мотоциклетиста.

Към датата на произшествието св. И. М. работел като шофьор в градския транспорт по автобусна линия № **. Сутринта идвал по южното платно, от Ц.г. в посока „Митница” П. по бул.”Н.В.”, посока запад - изток. На кръстовището на бул.”Н.В.”*** забелязал, че същото е затворено за движение откъм северното платно и продължих по пътя. Не е забелязал нито мотоциклет, нито автомобил. Свидетелят В.Р.С. към онзи момент също работел като шофьор на автобус на градския транспорт по линия №**. С. заявява, че не е очевидец на самото произшествие  и не е видял някакви последици от същото на кръстовището на бул. „Н. В.”***. Единствено си спомня за мотоциклет на уличното платно. В същото насока са и показанията на Свид. Е.М.Е. - шофьор по линия № **. , както и на свидетелите П.М. /починал/ ,Й.Г.П., Х.А.Ч. и М. М.П. – шофьори съответно по линии на градския транспорт №3, №27 и №134.

Свидетелят  П.И. /другият участник н ПТП-то/ в показаниеята си заявява, че на 15.07.2012г. тръгнал от ул.”П.Т.” №* и пътувал в посока изток запад по бул. „Н. В.” с лек автомобил БМВ, който автомобил управлявал с пълномощно, тъй като не бил негов собственик. Времето било ясно, слънчево и доста топло като за юли месец. Наближавайки заведението „Т.” , забелязал пред себе си амтнобус или маршрутен авномобил , поради което  се престроил от дясна в лява лента на движение и така наближил светофарната уредба на кръстовището на ул.”Д.Т.” и бул. „Н. В.”. Първоначално забелязал, че пред него се появява мотоциклетист, който иска да завие наляво спрямо собстнвената посока на движение от бул. „Н. В.”***, при което И. продължил движението си в права посока.При настъпването на удара направил всичко възможно да спре автомобила си, но въпреки това мотоциклета се ударил в предния капак на БМВ-то, а самият мотоциклетист -  в предното му обзорно стъкло. И. слезнал от колата, за да окажа първа помощ на подсъдимия, който бил паднал от лявата страна на автомобила и не бил в съзнание. Самият мотоциклет бил изхвърчал доста напред. По моята кола щетите бяха в цялата предница и повече в лявата част. Свидетелят потвърждава, че когато предприел маневрата, за да заобиколя спрелите превозни средства, не е забелязал мотоциклета, тъй като видимостта му била ограничена от спрелите пред него МПС-та, които изчаквали за ляв завой в южна посока.

От показанията на св. И. се установява , че същият, към момента на произшествието е имал виновно поведение и е една от причините за настъпването на ПТП. Съответно това негово виновно поведение е било и санкционирано, като с решение  №2398 от 03.10.2012г. на ПРС V наказателен състав, влязло в законна сила на 22.01.2013г., свид. П.И. е бил признат за виновен в това , че на инкриминираната в настоящия обвинителен акт дата е нарушил изискванията на чл. 21,ал.1 ЗДвП и по непредпазливост е причинил на настоящия подсъдим П. средна телесна повреда. С посоченото решение И. е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер от 1500лв.

Самият подсъдим в обясненията си сочи , че към дата на деянието е управлявал мотоциклет негова собственост , а също така , че е  професионален шофьор съм от 30 години и притежавам категориите „ А, Б, С и М”. Сутринта на 15.07.2011г към 07:50 часа потеглил за работа като пътят му минавал през бул. „ Н. В.” и му предстояла маневра  завой наляво по ул.”Д.Т.” в северна посока. При навлизането му в кръстовището видях, че пред него няма автомобили, светнал бил зелен сигнал на светофара, поради което и навлезнал в кръстовището. В този момент в насрещното движение нямало други автомобили, а само спрели , подготвящи се за извършване маневра завой наляво в южна посока по  ул.”Д.Т.”. След навлизането си в кръстовището, в момента когато предната гума на мотоциклета  „била зстъпила осовата линия , разделяща северното платно за движение , П.  погледал пред себе си дали се движат МПС-та, за да ги пропусне. В следващия момент усетил удар и оттам нататък загубил съзнание. Съвзел се в болницата, където разбрал, че  е бил ударен от лек автомобил БМВ. П. бил посетен от св. И. в болницата за да се информира за му здравословно състояние, като не са разговаряли за подробности около ПТП-то. Последиците от катастрофата да подсъдимия били две счупвания на таза, разкъсано контузна рана  на глезена и счупване на лопатката на лявата подбедрица на таза.

Така посочените по- горе свидетелски показания на Б.Р.В.П., Й.Й., И. М., Е.М.Е. , П.М. /починал/ ,Й.Г.П., Х.А.Ч. , М. М.П. и П.И. /участник в ПТП-то/ са последователни , логични, вътрешно непротиворечиви Същите кореспондират както помежду си , така и с обясненията на подсъдимия и очертават една непротиворечиви фактическа обстановка, която категорично сочи на виновно поведение от страна на подс. П. при осъществяването на деянието , за което е даден на Съд.

В хода на следственото дело е изготвена Повторна комплексна съдебна автотехническа, автооценъчна, съдебномедицинска и физична експертиза, която дава следното заключение:

         6.1 Всички превозни средства /микробуси и конкретният мотоциклет/ завиват НАЛЯВО и е ясно, че всички, завиващи наляво, изчакват движещите се направо, защото те извършват маневра и са длъжни да я обезопасят, след като изчакат движещите се направо. Те не променят динамичното си положение на 90 градуса спрямо първоначалната си директриса на движение, каквото се твърди за микробусите и дори само и единствено за конкретно извършващия маневра мотоциклет.

         След маневра потегляне и създаване предпоставка за страничен директен удар върху внезапна динамична материална преграда от превозно средство, движещо се направо, са налице физични условия за удар върху каквото и което и да било превозно средство.

         6.2. Мястото на удара между двете превозни средства л.а. БМВ с ДК № ***** и мотоциклет Кавазаки Нинджа без регистрационен номер се намира на 11,41 м. на изток от средната точка на водоотводната шахта, приета за ориентир при огледа, намираща се в западната част на бул.”Н. В.” след кръстовището и на 1,75 м. на юг от линията на ориентира /приетата шахта/ в зоната на самото кръстовище между бул. „Н. В.”***

         6.3. Мястото на удара се намира изцяло в лентата за движение на л.а. БМВ – при и в северното платно на булеварда с ширина 7,5 м. за л.а. БМВ от мястото на установяването му до местоудара разстоянието е 19 м. За мотоциклета от мястото на потеглянето му до местоудара разстоянието е 10 м.

         6.4.  Контактът за мотоциклета е осъществен в областта зад задната част  на предната вилка в болт от преден спирачен блок.

         Контактът за автомобила е осъществен в областта зад задната част на преден контролен номер на автомобила.

         Ъгълът на атака за мотоциклета спрямо ориентацията на предното управляемо колело  е от порядъка на 67 градуса в посока обратна на часовата стрелка спрямо основното направление на бул.”Н. В.” на запад и 65 градуса спрямо директрисата на автомобила в момента на удара /съответно 27 градуса и 25 градуса спрямо ординатата/.

         6.5. Скоростта на л.а. БМВ непосредствено преди удара с мотоциклета е била от порядъка на 59 км/ч.

         Скоростта на мотоциклета непосредствено преди удара е била от порядъка на 26 км/ч.

         6.6. Траекторията на мотоциклета е представена графично на скицата, вложена в стр.12 и представлява плавна крива с дължина 10 м. до точката на конфликта с автомобила.

         Траекторията на автомобила 107 м преди произшествието дори при наличен спрял автобус на спирката задължава водача на автомобила да се престои от южна лента на източното платно на бул. „Н. В.” преди кръстовището и ще промени ъгъла на престрояването си със само 2 градуса, за да се озове на 107-ия метър изцяло в северната лента на булеварда преди кръстовището с ул.”Д.Т.”.

         6.7. Получените повреди по мотоциклета и л.а. БМВ съответстват напълно по вид и характер на техническите условия за настъпване на така протеклото автопроизшествие. Механизмът на удара, като спецификата при това произшествие е, че мотоциклетът  непосредствено след удара е „подсечен”, пропада върху дясната си страна. Под въздействието на резултантната сила при сблъсъка получава нова директриса поради създалия се въртящ момент около метацентър му от тази сила, започна стохастично въртене и изместване от появилия се въртящ момент, като достига северния бордюр на западния разделителен остров и вече там, след като е получил нова опорна точка, отново се завърта и измества на северозапад, докато погасява оставащата му енергия  до окончателното й изразходване и спиране в регистрираното положение.

         6.8. Усреднено разстоянието, на което се е намирал л.а. БМВ от конфликтната точка, е около 24 м.

         6.9. При първи вариант – микробус успоредно и отдясно на мотоциклета  - мотоциклетът може да забелязан само ако се подава извън линията по северните бордюри на двата разделителни острова и при двете скорости на движение на автомобила.

         6.10. При втори вариант – микробус успоредно на мотоциклета  в източната част на кръстовището, изравнен с южната линия по бордюрите на разделителните острови. При скорост от 50 км/ч. на автомобила мотоциклетът може да бъде забелязан едва на разстояние 25 м. преди мястото на удара за фактическата обстановка, и то при едно единствено условие – зад завиващия наляво микробус на юг от лента на ул.”Д.Т.” /изток/ да няма други превозни средства – включително и леки автомобили. Защото един автомобил среден клас има височина от порядъка на 1,45 м. на очите на водача на БМВ  дори и статично положение се измериха на височина 1,03 м. от терена /нивото на асфалтовото покритие/. Следва да се отчита и динамиката.

         6.11. Ако зад завиващия микробус от изток на бул. „Н. В.” преди кръстовището на юг за западната лента на ул.”Д.Т.” южно след кръстовището има само един автомобил среден клас, то максимално възможната открита видимост към разположението на статичния мотоциклет му дава възможност да спре на разстояние максимум 24 м. до фактическата точка на сблъсъка. Реално на това разстояние той трябва да спре, но за сигурност, че няма да настъпи удар, следва да има поне 1 м. преди точката на конфликта, т.е. да спре на 23-ия метър.

         6.12. При наличие на микробус в източната част на кръстовището между платната на бул.”Н. В.”*** престрояващ се чрез ляв завой за навлизане в посока юг по ул.”Д.Т.” и максимална видимост за разстояние до точката на место удара за конкретното пътно транспортно произшествие от порядъка на 24 м безопасната и съобразена скорост за л.а. БМВ на конкретното място и условия на пътно транспортно произшествие, е трябва да бъде от порядъка на 37 км/ч.

         6.13. При условна постановка, че няма никакви превозни средства в двете ленти за движение по продължението на бул.”Н. В.” при скорост 60 км/ч. е възможно да се спре преди точката на местоудара, ако се забележи внезапно тръгване на мотоциклет от 45 м.

         Същото е възможно, ако се забележи подобно поведение на мотоциклет при движение със скорост 50 км/ч на автомобил на разстояние 34,63 м. преди удара.

         Ако обаче са налице два транспортни потока на същото място, в същия час на пътно транспортното произшествие и мотоциклетистът започне да пресича внезапно и несигнализирано, водачът на автомобила би реагирал от разстояние 24 м преди контакта и със скорост от порядъка на 37 км/ч, за да не настъпи удар.

         6.14 Техническото състояние на мотоциклета от фактическа гледна  точка към момента на така настъпилото автопроизшествие е неадекватно и не може да се твърди еднозначно, че е отговаряло на каквито и да били технически и законово задължителни норми.

         Техническото състояние на автомобила по документите и находките на самото място на пътно транспортно произшествие от фактическа гледна точка могат да се приемат като достатъчни, за да се твърди, че към момента на така настъпилото пътно транспортно произшествие са отговаряли на изискванията за безопасно движение по пътищата на Република България.

         6.15 Конкретно разкъсно-контузната рана от дясното Ахилесово сухожилие съответства да е получено от удар и притискане в областта на десния долен крайник в глезенната област с тъп ръбест предмет. Симфизиолизата и счупването на левия ацетабулум на Т.Д.П. – водача на мотоциклета, отговарят да са резултат от удар в тази анатомична област върху терена след изпадането от лекия автомобил. Тези травматични увреждания категорично са резултат от техническите условия за настъпване на произшествието, както и от взаимното разположение на двете моторни превозни средства  по време на удара.

         6.16 Въз основа на посочената справка за рефлекс /реакция/ и на основание по приложената ЕПИКРИЗА за проведеното оперативно лечение на откритата травма на дясното коляно от претърпяно през 2010 г. пътно транспортно произшествие от И. като моторист може с категоричност да се твърди, че тази травма на десния крак на И. – водача на л.а. „БМВ”, не е повлияла на възможността му за своевременна реакция. Самият той твърди, че веднага, като видял мотора, „натиснал спирачките”, което се потвърждава от регистрираните спирачни следи на местопроизшествие. И. не е  бил възпрепятстван да извършва в пълнота необходимите действия по управление на автомобила, в това число и при възникналите екстрени условия.

         Относно протеклото автопроизшествие експертите потвърждават така описания механизъм на удара. Според тях спецификата при това произшествие е, че мотоциклетът непосредствено след удара е „подсечен”, пропада върху дясната си страна. Под въздействието на резултантната сила при сблъсъка получава нова директриса поради създалия се въртящ момент около метацентъра му от тази сила, започва стохастично въртене и изместване от появилия се въртящ момент, като достига северния бордюр на западния разделителен остров и вече там, след като е получил нова опорна точка, отново се завърта и измества на северозапад, докато погасява оставащата му енергия до окончателното й изразходване и спиране в регистрираното положение.

         Подсичането е обяснено от експертите, като движението на мотоциклета след удара е представено чрез кадри от фотоалбум на стр.16.

         6.18. Стойността на увредените части по мотоциклета, закупени като нови, при произшествието на 15.07.2011 г. възлизат на 6097 лв. Материалните щети по мотоциклета, оценени по условията на Наредба №**/**г. за задължителното застраховане, възлизат на 2063 лв.

         6.19. Щети по лекия автомобил при пътно транспортно произшествие на 15.07.2011 г., оценени по условията на Наредба №**/**г. за задължително застраховане, възлизат на 6247 лв.

         От страна на подсъдимия и неговата защита не се оспорва съдебномедицинската част на комплексната експертиза, която се поддържа изцяло от вещото лице доц. д-р М.Г..

Относно тази експертиза, вещото лице Доц. Г.А.З. / изготвила физическата част на експертизата/,  поддържа същата, във физическата й част, а в.л.  Ц.В.В. от негово име от името на вещите лица М. и Г., поддържа експеритизата в останалата й част.

Тъй като от страна на подсъдимия  и неговия повереник не се оспорва физическата част на експертизата /  , същата е приета в този й вид.

По искане на подсъдимия и неговия защитник в хода на съдебното следствие е назначена и изготвена повторна съдебна автотехническа експертиза при същите вещи лица, изготвили вече приетата с поставени въпроси:

1. Да се установи и фиксира спрямо ориентира мястото върху платното за движение, където лек автомобил БМВ е преминал от лявата в дясната лента по северното платно за движение по бул. „Н. В.”.

2. Да се установи и фиксира спрямо ориентира мястото в кръстовището, където се е намирал мотоциклета, преди потеглянето му, за да излезе на кръстовището в посока север по ул.”Д.Т.”.

3. Да се установи и фиксират спрямо ориентира, местата в кръстовището, на които са се намирали останалите превозни средства повлияли на ПТП – лек автомобил и микробус.

4. Да се установи и фиксира спрямо ориентира мястото в кръстовището, където е възникнал удара между л.а. БМВ и мотоциклета, като се засекат траекториите на л.а. БМВ от мястото, в което е преминал от лява в дясна лента на северното платно по  бул. „Н. В.” до мястото, в което е бил фиксиран в протокола за оглед от 15.07.2011г. след ПТП и продължението в североизточна посока на траекторията на следата от масло фиксирана в протокол за оглед от 15.07.2011г. до пресичането и с траекторията на л.а. БМВ.

5. Да се изследва и фиксира в протокола видимостта на шофьора на л.а. БМВ от мястото му в лявата лента, непосредствено преди да премени в дясна лента по платното за движение по бул. „Н. В.”, в посока запад на кръстовището.

6. Да се изследва и фиксира в протокола видимостта на шофьора на мотоциклета от мястото му в кръстовището, непосредствено преди да потегли на излизане от кръстовището в посока изток, към северното платно за движение на бул. „Н. В.”.

Вещите лица  Ц.В.В., С.М. и К.Г., поддържаат изготвената от тях повторна автотехническа експертиза, като по същество залегналите в нея отговори на въпросите преповтарят и потвърждават залегналите в предходната експертиза изводи.

Съдът намира , че на базата на така очертаната фактическа обстановка, категорично бе установено виновно поведение от страна на подсъдимия Т.П.

  Горната фактическа обстановка се установява по един безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства -  показанията на свидетелите Б.Р.В.П., Й.Й., И. М., Е.М.Е. , П.М. /починал/ ,Й.Г.П., Х.А.Ч. , М. М.П. и П.И., обясненията на подсъдимия П., изготвените по делото и приети в съдебно заседания комплексни и повторни автотехнически експертизи, както и от всички останали писмени доказателства по делото.

          Настоящата съдебна инстанция намира, че при така очертаната фактическа обстановка подсъдимият Т.Д.П., както от обективна, така и от субективна страна е осъществил съставомерните признаци на престъплението по чл.343 ал.1 б.“А“ вр. чл.342 ал.1 от НК, за това, че на 15.07.2011г. в гр.П., на кръстовище между бул.”Н. В.”*** при управление на моторно превозно средство-мотоциклет, марка „Кавасаки Нинджа", без рег.номер, с рама № ***** е нарушил правилата за движение- чл. 25 , ал. 1 от ЗДвП, съгласно който:" Чл. 25. (1] Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за. навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма, да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение" и чл. 37, ал. 1 от ЗДвП, съгласно който: „Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства" като по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди по л.а. „БМВ”с  рег. № *****, собственост на „Е. *“ ЕООД гр.С. в размер на 6247 лв.

Престъплението е извършено от подсъдимия Т.Д.П. по непредпазливост, тъй като същият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици от неговото деяние, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Съдът счита, че подсъдимият П. следва да бъде признат за виновен за извършено престъпление по престъпление по чл.343 ал.1 б.“А“ вр. чл.342 ал.1 от НК, като му бъде наложено при условията на чл.55, ал.1, т.2,  б.”В” от НК. Това становище на Съда е продиктувано от една страна от отличните характеристични данни на подсъдимия /липса на предишни осъждания, трудова ангажираност, липса на други водени срещу него наказателни преследвания/. Съдът също така намира , че и най- лекото предвидено в наказателния кодекс наказание за това престъпление , ще се яви несъразмерно тежко по отношение на подсъдимия, тъй като дори налагането на двете задължителни пробационни мерки и то за минималния им срок, биха се явили като крайно репресивна мярка и не биха постигнали целите на специалната превенция за поправянето и превъзпитаването на дееца. Действително от негова страна са причинени значителни увреждания от материален характер /което обстоятелство е и причина за квалифициране на деянието по горния текст от НК/, но от друга страна у подсъдимия би останало усещането за една несправедлива репресия спрямо него от страна на закона, предвид факта , че другият участник в произшествието /св.И./ макар и да е причинил средна телесна повреда на подсъдимия /с дългосрочно отшумяващи за здравето му последици/ е бил освободен от наказателна отговорност , с налагане на административно наказание глоба.

Съдът е на становище , че най- справедливо би било на подс. П. да бъде наложена глоба в нейния минимален размер от 100лв, предвиден в текста на чл. 55,ал.1,т.2, б.”в”.

По изложените по- горе съображения, а на базата на доказана липса на наложени на подсъдимия наказания за извършени нарушение по ЗДвП следва на основание чл.343г ал.1 във връзка с чл.343б ал.1 във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК от НК подсъдимия Т.Д. П. да бъде лишен  от право да управлява МПС за един сравнително кратък срок , а именно от 3 /три/ месеца, считан от до датата на влизане на Присъдата в законна сила.

         Що се касае до приетия за съвместно разглеждане с наказателния процес граждански иск, настоящата инстанция намира , че същият е доказан изцяло , както по основание , така и по размер, поради което следва да бъде уважен изцяло. Подсъдимият Т. П. следва да заплати на гражданския ищец „Е. *“ ЕООД гр.С. сумата от  6 247лв., представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението по чл.343 ал.1 б.“А“ вр. чл.342 ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху посочената сума, считана от 15.07.2012г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1 500 лева направени разноски за упълномощаване на повереник – адв.Д.

  Тъй като с виновното си поведение подсъдимия Т.Д. П. е станал причина за воденото срещу него наказателно преследване, то на основание чл.189 ал.3 от НПК, следва да заплати по сметка на ВСС сумата от 249,88 лева, представляваща 4% ДТ върху уваженият граждански иск, както и  направените по делото разноски за експертизи и вещи лица в размер на 5 866,47 лева

         По тези свои съображения, Съдът постанови и присъдата си.

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ТМ