НОХД 2811/2013 - Решение - 26-06-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1690                         26.06.2013 г.                                   гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   ХІV наказателен състав

на двадесет и шести юни                                                          Година – 2013 г.

в публично заседание в следния състав:

                                   

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА                              

Секретар  ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор ПЕТКО МИНЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД№ 2811  по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Н. А. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.11.2012 г. до 25.11.2012 г. в гр.Пловдив при условията на продължавано престъпление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство  без съответно свидетелство за управление категория „В” с наказателно постановление № 11011/10.09.2012 г. и наказателно постановление № 10869/28.09.2012 г., издадени от ВРИД Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР- Пловдив, връчени му на 22.10.2012 г. и влезли в сила на 30.10.2012 г. е извършил такова деяние, а именно:

-                     на 13.11.2012 г. в гр.Пловдив на ул.”Ц. С.” е управлявал моторно превозно средство  - л.а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер *** , без съответно свидетелство за управление, категория „В”

-                     на 25.11.2012 г. в гр.Пловдив, на улица „Л.” е управлявал моторно превозно средство  - л.а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер ** *, без съответно свидетелство за управление, категория „В” - престъпление по чл. 343в ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

На основание чл. 78 а от НК ОСВОБОЖДАВА подс. Г.Н.А. от наказателна отговорност за така извършеното престъпление по чл. 343в ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.