НОХД 2660/2013 - Присъда - 19-09-2013

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

  273                                       19.09.2013 г.                    Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                             ХХ наказателен състав

На деветнадесети септември,                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ИВАН ИВАНОВСКИ

                                                                  2. ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА

                         

Секретар: Петя Колева

Прокурор: АСЕН ИЛИЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД2660 по описа за 2013 година

 

                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Р.М.Д. – роден на ***г***, българин, български гражданин, без образование – неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 22.08.2012г. до 09.09.2012г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Р.М.И.,*** и НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ е отнел чужди  движими вещи, както следва:

- на 22.08.2012г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи450 щатски долари на обща стойност 708,18 лв. /седемстотин и осем лева и осемнадесет стотинки/, 360 евро на стойност 704,10 лв. /седемстотин и четири  лева и десет стотинки/, 600 турски лири на стойност 525,43 лв. /петстотин двадесет и пет лева и четирдесет и три стотинки/, 50 британски паунди на стойност 124,05 лв. /сто двадесет и четири лева и пет стотинки/, 100 български лева /сто лева/, 1бр. малка чанта тип борсета на стойност 5,00 лв. /пет лева/, 1бр.златен дамски пръстен тип халка с бели малки камъчета 14 карата 1.5 грама на стойност 97,50 лв. /деведесет и седем и педесет лева/, 1бр. мъжки златен пръстен тип халка с малки бели камъчета 14 карата на стойност 97.50 лв. /деведесет и седем лева и педесет стотинки/, 1бр. ключ за лек автомобил “Р.Т.” /контактен с аларма/ на стойност 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/, 1бр. визитник /изкуствена кожа/ на стойност 1,00 лв. /един лев/, от владението на С.С., ЕГН: ********** от Т., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил затова сила и заплашване;

- на 25.08.2012г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи1бр.мъжка чанта тип борсета на стойност 15,00 лв. /петнадесет лева/, 1бр. мобилен телефон “Н.“ неустановен модел без камера на стойност 30,00 лв. /тридесет лева/, 2бр. секретни ключове на стойност 6,00 лв. /шест лева/, 1бр. обикновен ключ на стойност 1,50лв. /едни лев и педесет стотинки/, 1бр. очила с диоптър с метална рамка на стойност 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, 1бр. калъф за очила /изкуствена кожа/ на стойност 1,00 лв., 35 български лева /тридесет и пет лева/, от владението на Х.А.С.,***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил затова сила и заплашване;

- на 09.09.2012г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи – 1бр. паспорт /без стойност/, 1бр. мобилен телефон «Самсунг» на стойност 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, 1бр. мобилен телефон Н. на стойност 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, сума в размер на 200,00 лв. /двеста лева/, 150,00 евро които приравнени към финксинга на БНБ се равняват на 292,50 лв. /двеста деведесет и два лева и педесет стотинки/, 1бр. мъжка борсета /черна на цвят/ “S. B.” с една дръжка на стойност 10,00 лв. /десет лева/, 1бр. международен паспорт на името на S. W. без стойност, 1бр. черен ключодържател с ключ и дистанционно с логото на «Тойота» на стойност 80,00 лв. /осемдесет лева/, кредитна карта на «Виза» без стойност, кредитна карта «Маестро» без стойност, от владението на Щ.В. /S. W./ род. на ***г. в А., с паспорт № *** от А., с намерение протовозаконно да ги присвои, като е употребил затова сила, като общата стойност на вещите е 3203,76 лв. /три хиляди двеста и три лева и седемдесет и шест стотинки/, поради което и на основание чл.198, ал.1,  вр. чл.26, ал.1,  вр. чл.20, ал.2,  вр. ал.1 от НК и на основание чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК  го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 3 вр. с чл. 59 ал.1 от ЗИНЗС следва да се определи ОБЩ първоначален режим на изтърпяване на така наложеното на подсъдимия Р.М.Д. наказание „лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 59 ал.2, вр. с ал. 1 т. 1 от НК от така наложеното на подсъдимия Р.М.Д. наказание две години „лишаване от свобода” следва да бъде приспаднато времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа, по реда на НПК за срок от 72 часа, а така също и времето през, което спрямо същия е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 10.09.2012г. до влизане в законна сила на присъдата, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Р.М.И. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че  през периода 22.08.2012г. до 09.09.2012г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Р.М.Д.,*** и НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ, макар и като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 22.08.2012г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи450 щатски долари на обща стойност 708,18 лв. /седемстотин и осем лева и осемнадесет стотинки/, 360 евро на стойност 704,10 лв. /седемстотин и четири  лева и десет стотинки/, 600 турски лири на стойност 525,43 лв. /петстотин двадесет и пет лева и четирдесет и три стотинки/, 50 британски паунди на стойност 124,05 лв. /сто двадесет и четири лева и пет стотинки/, 100 български лева /сто лева/, 1бр. малка чанта тип борсета на стойност 5,00 лв. /пет лева/, 1бр.златен дамски пръстен тип халка с бели малки камъчета 14 карата 1.5 грама на стойност 97,50 лв. /деведесет и седем и педесет лева/, 1бр. мъжки златен пръстен тип халка с малки бели камъчета 14 карата на стойност 97.50 лв. /деведесет и седем лева и педесет стотинки/, 1бр. ключ за лек автомобил “Р.Т.” /контактен с аларма/ на стойност 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/, 1бр. визитник /изкуствена кожа/ на стойност 1,00 лв. /един лев/, от владението на С.С., ЕГН: ********** от Т., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил затова сила и заплашване;

- на 25.08.2012г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи1бр.мъжка чанта тип борсета на стойност 15,00 лв. /петнадесет лева/, 1бр. мобилен телефон “Н.“ неустановен модел без камера на стойност 30,00 лв. /тридесет лева/, 2бр. секретни ключове на стойност 6,00 лв. /шест лева/, 1бр. обикновен ключ на стойност 1,50лв. /едни лев и педесет стотинки/, 1бр. очила с диоптър с метална рамка на стойност 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, 1бр. калъф за очила /изкуствена кожа/ на стойност 1,00 лв., 35 български лева /тридесет и пет лева/, от владението на Х.А.С.,***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил затова сила и заплашване;

- на 09.09.2012г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи – 1бр. паспорт /без стойност/, 1бр. мобилен телефон «Самсунг» на стойност 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, 1бр. мобилен телефон Н. на стойност 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, сума в размер на 200,00 лв. /двеста лева/, 150,00 евро които приравнени към финксинга на БНБ се равняват на 292,50 лв. /двеста деведесет и два лева и педесет стотинки/, 1бр. мъжка борсета /черна на цвят/ “S. B.” с една дръжка на стойност 10,00 лв. /десет лева/, 1бр. международен паспорт на името на S. W. без стойност, 1бр. черен ключодържател с ключ и дистанционно с логото на «Тойота» на стойност 80,00 лв. /осемдесет лева/, кредитна карта на «Виза» без стойност, кредитна карта «Маестро» без стойност, от владението на Щ.В. /S. W./ род. на ***г. в А., с паспорт № *** от А., с намерение протовозаконно да ги присвои, като е употребил затова сила, като общата стойност на вещите е 3203,76 лв. /три хиляди двеста и три лева и седемдесет и шест стотинки/, поради което и на основание по чл.198, ал.1,  вр. чл.26, ал.1,  вр. чл.20, ал.2,  вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на подсъдимия Р.М.И. наказание в размер на  ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от  ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 59 ал.2, вр. с ал. 1 т. 1 от НК от така наложеното на подсъдимия Р.М.И. наказание шест месеца „лишаване от свобода” следва да бъде приспаднато времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 10.09.2012г., както и за срок от 24 часа по реда на ЗМВР на 11.09.2012г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – диск със запис, приложен по делото на л.7, том ІІ., ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ без стойност, след влизане в сила на настоящата присъда.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. Р.М.И. /със снета самоличност по делото/ и Р.М.Д. /със снета самоличност по делото/ да заплатят по сметка на ВСС сумата от по 55 /петдесет и пет/ лв., всеки един от тях, представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./П/

 

                                    2./П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.