НОХД 2640/2013 - Присъда - 28-08-2013

Присъда по Наказателно дело 2640/2013г.

                                                     ПРИСЪДА

 

253                 28.08.2013   година                     град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

На ДВАДЕСЕТ И ОСМИ АВГУСТ                                               2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА                                   

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  2640 по описа за 2013 година

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.Д. роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН за това, че през периода от м. януари 2012г. до м. март 2013г. включително в с. Б обл. П, след като с Решение № 3764/31.10.11 по гр. Дело № 15308/11 г. по описа на ПРС ІІ бр.с. в сила от 31.10.11г. е осъден да издържа свои низходящи – дъщерите си А.В.Д. ЕГН: ********** и Х.В.Д. ЕГН: **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно тринадесет месечни вноски по 200 лв. общо      /по 100 лв. за всяко дете/, или всичко на обща стойност 2600 лв. - престъпление по чл. 183 ал.1 от НК, като го признава за НЕВИНЕН  относно разликата над тринадесет до петнадесет месечни вноски по 200 /двеста/ лева, т.е. общо за разликата от 2600 лева до 3000 лева, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

За така извършеното престъпление по чл.183 ал.1 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”В” от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                        

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.