НОХД 2362/2013 - Присъда - 18-09-2013

Присъда по Наказателно дело 2362/2013г.

               П Р И С Ъ Д А

 

Номер 271                    18.09.2013 година                        град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                               ХVІ наказателен състав

На осемнадесети септември                                           Година 2013

В публично заседание в следния състав:

     

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Милойка Шишкова                                                                              

                                                                             2. Илияна Калинова

 

                                                                          

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Мирослав Христев

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 2362  по описа за  2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

1. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. -  роден на ***г***, българин, български гражданин, работещ, женен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** - като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление П.Т.П. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНОВЕН  в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** – като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

2. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** - като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление С.Х.С. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНОВЕН  в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** – като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

3. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. юли 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** - като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.А.К. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНОВЕН  в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** – като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

4. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това,  че в периода от м. февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** - като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.К.Ч., ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНОВЕН  в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** – като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

5. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. януари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** – като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Е.А.П., ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА  И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНОВЕН  в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М., ЕГН ********** – като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл

         6. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. декември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** и Т.К.М. ЕГН ********** - двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Б.Д.Ц. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева.

7. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление е свождал към блудствени действия и съвкупление Т.А.С. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНОВЕН  в това престъплението да е извършено в съучастие с Г.Т.Т. ЕГН ********** и Т.К.М. ЕГН ********** - двамата като помагачи, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

8. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** - като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д. Г.Р. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНЕН  в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** – като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

9. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.П.К. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНЕН  в това престъплението да е извършено в съучастие с Г.Т.Т. ЕГН ********** и Т.К.М. ЕГН ********** - двамата като помагачи, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

10. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. май 2009г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН ********** -  като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.И.Д. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНЕН  в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** – като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         11. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕНН в това, че в периода от началото на м. юни 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, е свождал към блудствени действия и съвкупление А.П.В. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание  чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНЕН  в това престъплението да е извършено в съучастие с Г.Т.Т. ЕГН ********** и Т.К.М. ЕГН ********** - двамата като помагачи, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

12. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив е предоставял систематически помещение – стаи в “Семеен хотел” “С. п.”, находящ се в гр. П., ул.”С. К.” №   на различни лица за полови сношения и блудствени действия, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание  чл.155, ал.3 вр. ал.2 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНЕН  в това престъплението да е извършено по отношение на повече от две лица, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 155, ал.5, т.3 от НК.

13. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. ноември 2010г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - П.Т.П. ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание  чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

14. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. април 2011г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - С.Х.С. ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         15. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. юли 2010г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - Д.А.К. ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез даване и получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

16. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. февруари 2011г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - Д.К.Ч., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         17. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, през м. януари 2011г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - Е.А.П., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез даване и получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         18. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. декември 2010г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - Б.Д.Ц. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         19. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. април 2011г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - Т.А.С. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         20. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. април 2011г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - Д. Г.Р. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         21. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. февруари 2011г. в гр.Пловдив е набрал отделно лице - Д.П.К. ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

22. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че през м. май 2009г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - Г.И.Д. ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         23. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Л.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в началото на м. юни 2011г. в гр. Пловдив е набрал отделно лице - А.П.В. ЕГН**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване на облаги, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6 във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/, като го признава за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и чрез получаване на облаги, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

 

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.Л.В. най-тежкото измежду горните наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/.

На основание чл. 61 т.3 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия К.Л.В.  най-тежко наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА от изтърпяване на наказанието ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което подсъдимият К.Л.В. е бил задържан по реда на ЗМВР, НПК и с МНО „Задържане под стража”, считано от 22.06.2011г. до 10.08.2011г.

 

         1. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. - роден на  ***г. в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, пенсионер по болест,  осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от м .ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** - като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление П.Т.П. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание  чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го намира за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

2. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление С.Х.С. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го намира за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

3. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. юли 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.А.К. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го намира за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         4. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.К.Ч., ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание  чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го намира за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

         5. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. януари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление Е.А.П., ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание  чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го намира за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

6. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. декември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Б.Д.Ц. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание  чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

         7. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Т.А.С. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК.

8.  ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д. Г.Р. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го намира за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

9. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.П.К. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК.

10. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. май 2009г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.И.Д. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание  чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го намира за НЕВИНЕН в това престъплението да е извършено и в съучастие с Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, поради което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

11.  ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Т. /със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Т.К.М. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление А.П.В. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК.

 

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Г.Т.Т. най-тежкото измежду горните наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.Т.Т. най-тежко наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА от изтърпяване на наказанието от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което  подсъдимият Г.Т.Т. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК от 22.06.2011г. до 24.06.2011г.

 

1. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. - роден на  *** год. в гр. Х., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неработещ, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН за това, в периода от м. ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление П.Т.П. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

2. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление С.Х.С. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

         3. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. юли 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.А.К., ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

         4. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.К.Ч., ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

         5. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. януари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Е.А.П., ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

         6. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. декември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Б.Д.Ц. ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 4, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.К.М. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА от изтърпяване на наказанието ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което  подсъдимият Т.К.М. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК от 22.06.2011г. до 24.06.2011г.

7. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Т.А.С. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради  което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

         8. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Д. Г.Р. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

9.  ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.П.К. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

        10.  ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от м. май 2009г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН **********, като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.И.Д. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

         11. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.М. / със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода от началото на м. юни 2011г. до 22.06.2011г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН ********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН ********** като помагач, да е свождал към блудствени действия и съвкупление А.П.В. ЕГН **********, като деянието да е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. ал.1 от НК.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 

На основание чл. 53, ал.1, б. „А” от НК - мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “М-тел” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “М-тел” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”, собственост на подс. Г.Т.Т., мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”, собственост на подс. Т.К.М. - да се ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

На основание чл. 53, ал.2, б. „б” от НК - З банкноти по 100 лева, 2 банкноти по 50 лева, 22 банкноти по 20 лева, да се ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

Да се върнат на подс. К.В. лек автомобил ”Мерцедес”  с рег. № ,  находящ се на съхранение на специализирания паркинг в сектор „ Пътна полиция” при ОДМВР гр. Пловдив, 25 банкноти по 100 лева, 21 бр. банкноти по 50 лева,  находящи се на съхранение при  домакина на ОДМВР гр. Пловдив и 4 листа вносни бележки към „Ц.” клон Пловдив на името на К.Л.В. ЕГН **********; мобилен апарат “Самсунг” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”,  мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Вивател” да се върнат на Д. Г.Р.; мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” да се върне на Е.А.П., мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”    да се върне на  Т.А.С. и мобилен апарат “Моторола” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”   да се върне на Б.Д.Ц. .

Веществените доказателства - различни видове визитки общо 171 бр. /всички с надписи: „VIP......... ”, „VIP ........ ”, „NON STOP ........”, „........”, „компаньонки ........”, „прелестни създания нон стоп .......”, „нежна плът нон стоп ..........” и снимки на голи жени по тях , общо 4 купа, завързани с ластици визитки, всеки от куповете съдържащ по 250 бр. или общо 1000 бр. визитки , връзка от три броя секретни, един касов ключове и плочка с надпис „Х. в. А.” , 27 бр. визитки с изписани тел. номера – ............., ........., надпис „VIP” и снимки на голи жени ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.   

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                   2.

 

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: И.П.