НОХД 2362/2013 - Мотиви - 17-10-2013

Мотиви по Наказателно дело 2362/2013г.

Мотиви към присъда по НОХД № 2362/2013г.

по описа на ПРС, ХVІ н.с.

 

 

Районна прокуратура - П.. е повдигнала обвинение срещу К.Л.В. и същият е предаден на съд за следните престъпления:

1. по чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление П.Т.П. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

2. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление С.Х.С. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

3. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.юли 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.А.К. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

4. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.К.Ч., ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

5. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.януари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Е.А.П., ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

6.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.декември 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Б.Д.Ц. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

7. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Т.А.С. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

8. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д. Г.Р. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

9. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.П.К. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

10. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.май 2009г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.И.Д. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

11. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в периода от началото на м.юни 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Г.Т.Т. ЕГН-********** и Т.К.М. ЕГН-********** двамата като помагачи, е свождал към блудствени действия и съвкупление А.П.В. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

12. чл.155, ал.5 т.3 във вр. с ал.3 вр. ал.2 от НК; За това, че в периода от м.ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. е предоставял систематически помещение – стаи в “Семеен хотел” “С. п.”, находящ се в гр.П., ул.”С. К.”№  на различни лица за полови сношения и блудствени действия, като деянието е извършено по отношение на повече от две лица и с користна цел.

13.  чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК-За това, че през м.ноември 2010г. в гр.П.. е набрал отделно лице - П.Т.П. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

14.  чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че през м.април 2011г. в гр.П.. е набрал отделно лице - С.Х.С. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

15. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК;

 За това, че през м.юли 2010г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Д.А.К. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване, даване и получаване на облаги.

16. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че през м.февруари 2011г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Д.К.Ч., ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

17. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, през м.януари 2011г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Е.А.П., ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване, даване и получаване на облаги.

18. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че през м.декември 2010г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Б.Д.Ц. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

19. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че през м.април 2011г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Т.А.С. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

20. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че през м.април 2011г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Д. Г.Р. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

21. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че през м.февруари 2011г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Д.П.К. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

22. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че през м.май 2009г. в гр.П.. е набрал отделно лице - Г.И.Д. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

23. чл.159а ал.2 т.6 във вр.с ал.1 от НК; За това, че в началото на м.юни 2011г. в гр.П.. е набрал отделно лице - А.П.В. ЕГН-**********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, чрез обещаване и получаване на облаги.

Със същия обвинителен акт на съд са предадени и Г.Т.Т. и Т.К.М., както следва: подс. Г.Т.Т. по обвинение за престъпления по:

1. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление П.Т.П. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

2. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление С.Х.С. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

3.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.юли 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.А.К. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

4. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК;  За това, че в периода от м.февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.К.Ч., ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

5. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.януари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Е.А.П., ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

6. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.декември 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Б.Д.Ц. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

7. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Т.А.С. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

8. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д. Г.Р. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

9.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.П.К. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

10. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК;  За това, че в периода от м.май 2009г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.И.Д. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

          11. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от началото на м.юни 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Т.К.М. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление А.П.В. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

          Подс. Т.К.М. е предаден на съд по обвинение за извършени престъпления по:

1.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. ал.1 от НК; За това, че в периода от м.ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление П.Т.П. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

2. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление С.Х.С. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

3.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.юли 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.А.К. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

4. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.К.Ч., ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

5.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.януари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Е.А.П., ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

6.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.декември 2010г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Б.Д.Ц. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

7. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК;  За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Т.А.С. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

8. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.април 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д. Г.Р. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

9. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.П.К. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел,

10.  чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от м.май 2009г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.И.Д. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

11. чл.155 ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 във вр. с ал.1 от НК; За това, че в периода от началото на м.юни 2011г. до 22.06.2011г. в гр.П.. при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с К.Л.В. ЕГН-********** като извършител и Г.Т.Т. ЕГН-********** като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление А.П.В. ЕГН-**********, като деянието е извършено с користна цел.

 

В съдебно заседание от страна на тримата подсъдими и на техните защитници бе направено искане за предварително изслушване по реда на чл. 371, т.2 и сл. от НПК, като подсъдимите направиха признание на фактите, изложени в обвинителния акт и се съгласиха да не бъдат събирани доказателства по тези факти, да не бъдат разпитвани свидетелите, посочени от обвинението. Доколкото съдът намери искането за допустимо и съобразено с разпоредбите на чл. 372, ал.3 и 4 от НПК, производството по делото протече именно по реда, указан в глава двадесет и седма от НПК.

В съдебно заседание представителят на държавното обвинение поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. По отношение реализирането на наказателната отговорност се предлага на подсъдимите да бъде определено наказание лишаване от свобода при условията на чл. 54, ал.1 от НК, ориентирано към минимума за всяко отделно престъпление, съобразено с редукцията на чл. 58А, ал.1 от НК, а за подсъдимите М. и Т. – под минимума, както и наказанието глоба.

Адв. Л.- защитник на подс. В. пледира към съда с оглед процесуалното поведение на подзащитния си за налагане на наказание, ориентирано към минималния предел, като изтъква смекчаващите обстоятелства. Моли при определяне размера на глобата съдът да съобрази четената при предходното разглеждане на делото присъда.

Подсъдимият К.Л.В. се признава за виновен, признава фактите и обстоятелствата, изложени  в обвинителния акт, възползва се от процесуалното си право да не дава обяснения, поддържа заявеното от неговия защитник.

Адв. К.К. пледира към съда за оправдаване на подзащитния й Г.Т. поради липса на субективен елемент от състава на престъплението, излага доводи и за недоказаност на користната цел по квалифицирания състав на чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 от НК по отношение на всяка една от пострадалите. Алтернативно моли съда, ако признае подзащитния й за виновен по основния състав на престъплението, да му наложи минимално наказание или замени същото с по-лекото такова.

Подс. Г.Т. признава вината си, фактите и обстоятелствата от обвинителния акт, поддържа заявеното от защитника си и моли съда да бъде снизходителен.

Адв. М.Т. – защитник на подс. М. – излага становище, идентично на това на адв. К.. Излага обстоятелства, които определя като смекчаващи отговорността на подзащитния й.

Подс. Т.К.М. също признава вината си повдигнатото обвинение, както и становището на защитника си, моли съда да го оправдае или му наложи минимално наказание.

 

Съдът, като съобрази събраните по делото доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият К.Л.В. е роден на ***г***, той е българин, български гражданин, работещ до задържането си, женен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН **********.

Подсъдимият  Г.Т.Т.  е роден на  ***г. в гр..., живее в същия град, той е българин, български гражданин, разведен, със средно образование, работещ, осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимият  Т.К.М.  е роден на  *** год. в гр.... живее в гр..., той е българин, български гражданин, със средно образование, женен е , работещ,  не е осъждан, с ЕГН **********.

На 14.09.2010 год. подс. К.Л.В. в качеството си на управител на дружеството „К и С  П..” ООД  сключил договор за наем с свид. Х. З.С., като предмет на договора бил отдаването под наем на дружеството „К и С  П..” ООД  на  семеен хотел   категория три звезди, включващ 23 бр. стаи и ресторант, находящ се в гр.П.. ул.”С. К.” № , с име „С. п.”. Намерението на В. да наеме хотела не било легално бизнес начинание, а имало за цел предоставянето на хотелските стаи на различни лица за полови сношения и блудствени действия. От месец ноември същата година започнала  експлоатацията на  помещенията в хотела.

Същевременно още от 2009 год. в гр.П.. подс. К.В. развивал престъпна дейност, като бил сводник на няколко момичета - проститутки. Същият се ползвал с добро име сред тях, тъй като се държал добре и не упражнявал принуда спрямо тях. Много момичета, които искали да проституират, потърсили контакт с него.

Свидетелката П.Т.П. през месец ноември 2010 год. в гр.П.. се срещнала с подс. В. за който имала информация от своя позната, че е сводник и сама поискала да работят заедно. П. му обяснила, че проституира и желае В. да й намира клиенти, като двамата се разбрали заработеното от нея да бъде делено на половина. Уговорката им била П. да съобщава кои часове е свободна да предоставя сексуални услуги, за да може подс. В. да се обажда в случай, че има клиент.  Свидетелката му оставила за връзка номера на мобилния си телефон.......... .

През месец декември 2010 год. св. Б.Д.Ц. се запознала чрез нейна позната с подс. В.. Срещата  им се осъществила в хотел „С. п.” гр.П... Двамата се разбрали  В. да намира клиенти на Ц., на които последната да предоставя  сексуални услуги срещу заплащане, като двамата се разбрали възнаграждението, което получава свидетелката, да бъде разделено между двамата. Ц. дала на В. номерата на мобилните си телефони .......... и ............, на които  да я търси, когато има клиенти.

В началото на 2011 год. с В. потърсили контакт и свидетелките Е.А.П. и Д.К.Ч.. Двете независимо една от друга осъществили контакт с В., за когото имали информация от свои познати, че е сводник, като целта на  срещата им била да потърсят работа чрез същия. Свид. П. осъществила контакт с В. през месец януари 2011 год. в гр.П.., а Ч. се срещнала с него през месец февруари същата година. Свидетелките също желаели В. да им намира клиенти, като той се уговорил с всяка една от тях поотделно, че заработеното от момичетата ще се разделя на половина между сводника и проститутката. Е.П. предоставила на В. мобилните си телефони ........ и 0892984790, на които той да й се обажда, когато има работа, а свид. Ч.  му дала мобилния си телефон с номер ...............

През месец април 2011 год. в гр.П..  В. бил потърсен от свид. С.Х.С., която работила като проститутка. Същата го помолила да й намира клиенти, като се разбрали да делят на половина приходите, както и С. да се обажда в какъв часови период от денонощието е възможно да работи.  С. записала и предала на В. номерата на мобилните си телефони, на които да я търси в случай, че има клиенти - .......... и ..............

През месец април 2011 год. в гр.П.. свид. Т.А.С., която работила като проститутка, се свързала с подсъдимия К.В., за който имала информация, че е сводник. Същата изявила желание да работят заедно, като се разбрали да делят наполовина заработеното от нея, свидетелката му оставила номера на  мобилни телефони на които да я търси  ...................

 Свидетелката Д.Г.Р.  се запознала с подс. В. също чрез нейна приятелка. Двамата се срещнали през месец април 2011 г. в гр.П.., като същата му обяснила, че желае да проституира и се разбрали с В. той да й намира клиенти, а възнаграждението, което получава Р.  - да се дели на половина между тях. След като постигнали съгласие, Р. оставила на подс. В.  номерата на мобилните си телефони  .................,   и ....................

В началото на 2011 год. през месец февруари в гр.П.. свид. Д.П.К. чрез своя позната се запознала с К.В., за когото имала информация, че е сводник. Същата го помолила да й намира клиенти, като му обяснила, че е проститутка. Двамата се разбрали, като условията били заработеното да се разделя на половина, и свидетелката К. оставила на подсъдимия номера на мобилния си телефон за връзка  ...................

През месец май.2009 год. свид. Г.И.Д., чрез обява във вестник, която гласяла, че се набират компаньонки, се свързала с подс.К.В.. Двамата се срещнали в кафене в гр.П.., като Д. обяснила, че желае да работи като проститутка. Разбрали се В. да й намира клиенти, а заработеното да се разделя между двамата на половина, като свидетелката оставила мобилен телефон за контакт ..........

 През месец юни 2011 год. в гр.П.. свид. А.П. В. чрез общи познати се срещнала с подс. В., същата била проститутка и знаела, че се занимава с момичета на повикване. В. й предложил да работи за него, като й обещал да делят приходите на половина. В. се съгласила, като му обяснила, че има възможност да работи определени дни и часове. В. я успокоил, като й казал, че ще работи, когато тя пожелае, за което ще го уведомява предварително, за да знае, че е на разположение, от мобилен телефон  ............

През месец юли 2010 год. в гр.П.. свид. Д.А.К.  се запознала с подс. В.. Същата имала информация, че В. е сводник и искала да работи за него като проститутка. След като постигнали съгласие В. да намира клиенти на свидетелката, се разбрали да делят заработеното наполовина помежду им. Свидетелката К. оставила номерата на мобилните си телефони, на които подсъдимият да я търси ............ и ..........

На всички момичета подс. К.В. поставил като условие  в случай, че клиентите нямат претенции за мястото, където да бъдат обслужени сексуално, момичетата да ги водят в хотела, който държал под наем – „С. п.” гр.П...

Подсъдимите Г.Т. и Т.М. работили като таксиметрови шофьори. Тъй като подс. В. се запознал с тях и им предложил да им се обажда да карат проститутките на определени адреси, когато самия той няма лична възможност за това, като получават парите  от клиентите и да му ги предават след това. В замяна им обещал да им заплаща  добре за таксиметровите курсове.

Така от посочените по-горе моменти на набирането на пострадалите от страна на подс. В., същият подпомаган от останалите двама подсъдими, които улеснявали извършването на престъпната дейност на В. чрез превозването на пострадалите до определени адреси,   свождали към блудствени действия и към съвкупление  горепосочените лица. Всъщност подс. В. бил напечатал множество визитни картички с надписи  „VIP ...........”, „VIP ............”, „NON STOP ...............”, „.........”, „компаньонки ..........”, „прелестни създания нон стоп ...........”, „нежна плът нон стоп .............” и снимки на голи жени по тях, чрез които клиенти, търсещи сексуални услуги се свързвали с на посочените телефони с подс. В.. Последният приемал поръчката, след което се обаждал на някое от горепосочените момичета, което в момента работело, като лично той с автомобила си  или чрез подсъдимите Т. или М. закарвал момичетата до адреса, посочен от клиента. Когато клиентът не посочвал място, по уговорка с В. момичетата го водили в хотел „С. п.” гр.П... По предварителна уговорка клиентът заплащал сумата за услугите на воденото момиче предварително на отишлия на място шофьор – било на подс. Г.Т., било на подс.  Т.М., както и в отделни случай - на подс. В.. Обичайно за да бъдат на разположение на клиента за един час, на проституиращите жени се плащало между 80 и 100 лева. Подсъдимият В. заплащал уговореното на момичетата след приключване на работната им смяна. А на двамата подсъдими - таксиметровите шофьори В. плащал различно - между 10 и 20 лв. в зависимост от курса, който същите изпълнявали.

Във връзка с постъпила оперативна информация в сектор ”ПКП”-П.. за лица, занимаващи се със сводническа дейност на територията на гр.П.. и областта, се установило, че се касае за лица известни с прякорите си  “К.”, “Т.” и “Ж.”. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия била установена самоличността на лицата, а именно К.Л.В. *** по прякор “К.”, Г.Т.Т. – по прякор “Ж.” и Т.К.М. - “Т.”. 

На 21.06.2011 год. била проведена специализирана полицейска операция с цел документиране на престъпната дейност на В., Т. и М.. При среща с клиенти – свид. Д. и свид. М. зад хотел “Т.” в гр. П.. били  задържани в момент на уговаряне на среща между клиент и момиче за предоставяне на секс срещу заплащане подс. В. и подс. Т.. Малко преди това В.  бил получил поръчка за три момичета, като в лекия автомобил, управляван от подс. Г.Т. – л.а. „Фолксваген Поло” с ДК №   били задържани свид. С.С., свид. Д.Ч. и свид. Б.Ц.. Непосредствено до тях бил задържан и самият В. с неговия л.а.”Мерцедес С 200”, в който возел свид. Д.Р.. До автомобилите били и лицата, установени като клиенти на услугите, предлагани от В. – свид. И. Д. и свид. Р. М., а в хотел “Т.П.” чакал свид. И.Д..

По същото време в хотел “Е.” в гр.П.., били установени в момент на среща в стая в хотела момичетата свид. Д.К. и свид. Т.С. с клиенти – свид. Е.К. и свид. Р.А.. За двете момичета преди това била платена сумата от 200 лв. на самия В. от клиентите. Последният бил задържан в ранните часове  на 22.06.2011 год.

Като неотложно действие по разследването било извършено „претърсване и изземване” по реда на чл.161, ал.2 от НПК в лек автомобил „Мерцедес С” с рег.№, собственост на К.Л.В. ЕГН-**********, получило одобрение в последствие от съдия от РС П...  При извършеното претърсване били открити и иззети: от джоб на предна лява врата – различни видове визитки общо 171 бр. /всички с надписи: „VIP ........”, „VIP ........”, „NON STOP ........”, „...............”, „компаньонки ...........”, „прелестни създания нон стоп ............”, „нежна плът нон стоп ..............” и снимки на голи жени по тях/; от подлакътник между предните седалки на автомобила – общо 4 купа, завързани с ластици визитки като описаните по-горе, всеки от куповете съдържащ по 250 бр. или общо 1000 бр. визитки; от джоб на предна лява врата – 4 листа вносни бележки към „ЦКБ” клон П.. на името на К.Л.В. ЕГН-**********; бил иззет и лек автомобил „Мерцедес С” с рег.№ , собственост на К.Л.В. ЕГН-**********.

Било извършено „претърсване и изземване” по реда на чл.161, ал.2 от НПК и в жилище – апартамент на адрес – гр.П.., ул.”Х.Т.”№ ет. ап., ползвано от К.Л.В. ЕГН-**********, също получило одобрение от съдия от ПРС. При извършеното претърсване в дома на В. били открити и иззети: от спалня стая в апартамента от горен рафт на гардероб – бял плик, съдържащ 25 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 21 бр. с номинал 50 лв.

          Бил извършен и „личен обиск” по реда на чл.164 от НПК на К.Л.В., при който са били открити и иззети следните предмети и вещи, имащи значение за делото: от десен джоб на къс дънков панталон – мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” № ....... в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” №  в него, пари – 3 бр.банкноти по 100 лв., 2 бр. по 50 лв. И 22 бр.по 20 лв.; от ляв джоб на къс дънков панталон - мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “М-тел” №  в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “М-тел” №  в него, връзка от три броя секретни, един касов ключове и дистанционно с емблема на „Мерцедес” и плочка с надпис „Хотелска верига А.”; от заден ляв джоб на същия панталон – 27 бр. Визитки с изписани тел.номера – , , надпис „VIP” и снимки на голи жени.

В хода на дознанието с протоколи за доброволно предаване били предадени – общо 13 бр. мобилни телефона със СИМ карти в тях от пострадалите лица.

В хода на воденото дознание било извършено и разпознаване от страна на свид. Ц., която посочила и разпознала и другия таксиметров шофьор – подс. Т.М..

Доколкото за разкриване на престъпната дейност на подсъдимите през инкриминирания период били използвани СРС, резултатите били документирани и от изготвени ВДС по експлоатираните СРС.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

За да постанови присъдата си, съдът прие за безсъмнено установена именно описаната по-горе фактическа обстановка. Същата според съда се установява от показанията на пострадалите свидетелки, които подкрепят в пълнота направеното от подсъдимите самопризнание, а така също и от показанията на свид. Д., М., Д., К., А., свид. А.П., М.Я., Й. Л. и свид. С.. Подкрепят го и приобщените на дознанието писмени доказателства, прочетени на основание чл. 373, ал.1 вр. с чл. 283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – договора за наем на хотел „С. п.”, протоколите за извършени процесуални действия – за претърсване и изземване и за личен обиск, за доброволно предаване, както и приобщените веществени доказателства. Изготвените ВДС по експлоатирани СРС също установяват непротиворечиво фактологията, посочена в ОА и призната от страна на подсъдимите.

Показанията на пострадалите лица в най-голяма пълнота подкрепят направеното от подсъдимите самопризнание. Именно техните твърдения установяват, че през посочените инкриминирани периоди в гр. П.. същите по собствена инициатива са потърсили контакт с подс. В., за да разговарят относно възможността същият да им осигури работа като проститутки, като им намира клиенти – в тази насока са показанията на свид. Ц., П., С., К., Ч., Р., К., В., С.. Някои от тях посочват, че първоначалната причина да потърсят В. била с молба за отпускане на заем, който последният отказвал  - това са свидетелките К., К., В., но същите охотно откликнали на предложените им от В. условия за съвместна работа, като им обещавал да им дава половината от заплащането срещу предоставяне на сексуални услуги от страна на момичетата. Единствено свид. Д. /л. 128/ в разпита си твърди, че се свързала с подс. В. във връзка с обява във вестник, която гласяла, че се набират компаньонки. Всички свидетелки обаче посочват, че свързвайки се с подс. В., те знаели предварително, че той е сводник. Нито една от свидетелките не посочва при тези първоначални срещи и  водените разговори по набиране на свидетелките подс. В. лично или чрез други лица да им е предоставял облаги или да е получавал такива, за да мотивира свидетелките да се съгласят да извършват развратни действия. Напротив – всяка една от тях твърди, че именно предлаганата от него бъдеща евентуална материална облага в размер на половината от заработените пари, е бил основният стимул същите да дадат съгласието си да проституират за подсъдимия, както и информацията, че познавали В. като лице, което не оказва физическа принуда над момичетата и им дава възможност да работят в удобни за тях дни и часове– виж показанията на свид. Ц. /л.94 и л. 118/, П. /л.97 и л. 111/, С. /л.100 и л. 113/, свид. К. /л. 103 ил.117/, свид. Ч. /л. 106 и л. 122/, свид. Р. /л. 124/, свид. К. /л. 126/, свид. Д. /л. 128/ , свид. В. /л. 130/, свид. С. /л. 132/ и свид. П. /л. 133/.

Доколкото показанията на всички разпитани свидетелки пресъздават идентични обстоятелства по водените разговори с подс. В. относно първоначално проведените срещи с тях, времето и мястото, където са разговаряли, както и условията, предложени им от подсъдимия, когото всички те познавали под името „К.”, съдът намира, че следва да кредитира същите в тези части с доверие. Съобразно нормата на чл. 373, ал.3 от НПК тези гласни доказателства подкрепят направеното от подсъдимия самопризнание.

От показанията на същите тези свидетелки, а така също и от показанията на свидетелите Г. и Ц. – и двамата служители на сектор „ПКП” при ОД на МВР П.., се установява, че многократно през периодите от установяване на първите срещи с В. по повод набиране на всяко отделно момиче, до задържането на подс.В., всяка една от пострадалите е била свождана към блудствени действия и съвкупление от страна на подс. В., подпомаган от останалите двама подсъдими с известни изключения за отделните случаи, които съдът ще коментира по-долу. Преди обаче да обсъди по същество какво заявяват свидетелите, съдът е длъжен да посочи защо кредитира и показанията на полицейските служители – те са логически изложени, подредени, същите са в унисон с твърденията на пострадалите и подкрепят направеното от подсъдимите самопризнание. Съгласно трайната практика на ВКС полицейските служители също може да установяват при разпита им като свидетели извънпроцесуални изявления на други лица, включително и на такива, които в рамките на конкретен наказателен процес придобиват процесуалното качество на обвиняеми, стига да са ги възприели /в конкретния случай на свид. Ц./. В случая показанията на полицейските служители не остават изолирани, поради което и не може да се постави под съмнение достоверността на установеното от тях /в този смисъл Решение 1114/14.02.-2006г. на ВКС по н.д.№506/2005г., ІІ н.о./ Та както от показанията на тези свидетели, така и от показанията на пострадалите, непротиворечиво се установява, че от момента на набиране на  последните от страна на подс. В. до задържането му, се е обаждал многократно на свидетелките по оставените на него от тях самите телефонни номера. Това е ставало в случаите, когато клиенти са търсели услугите на момичетата за развратни действия. Установи се от разпита на свид. П. /рецепционист в х-л С./, а така и от показанията на посочените полицейски служители, че за популяризиране на предлаганите услуги с проституиращи момичета, В. бил оставил както на рецепцията в хотела, така и разпространил визитки с недвусмислени надписи и фотоси на голи жени по тях, посочващи телефони за връзка, чрез които клиенти, търсещи сексуални услуги се свързвали с него на посочените телефони. Последният приемал поръчката, след което се обаждал на някое от горепосочените момичета, което в момента работело, като лично той с автомобила си  или чрез подсъдимите Т. или М. закарвал момичетата до адреса, посочен от клиента. Тази схема на свождане на момичетата към блудствени действия и към съвкупление ясно и точно е описано от всяка една от пострадалите, които в показанията си категорично посочват, че В. няколко пъти седмично им се е обаждал, съобразно постигнатата по-рано между всяка една от тях и подсъдимия договорка, като ги е уведомявал лично за наличието на клиент, мястото, където следва да посетят и начина им на придвижване до там.

Показанията на всяка една от пострадалите освен непротиворечиви, както досежно начина на осъществяване на контакт с клиентите – чрез подс. В.  по телефона, така и на придвижване на момичетата до посочените от клиентите адреси, се потвърждава освен от показанията на свид. К. и Д. за конкретната дата – 21.06.2011г., така също и от показанията на двамата полицейски служители, а косвено и от показанията на свид. П., която твърди, че в хотела, където е работела /х-л „С. п.”/ е виждала да влизат проституиращи лица, доведени от таксиметрови автомобили и лично тя по искане на клиенти на хотела се е обаждала на телефоните от оставените й визитки, за да повика проститутка. В показанията на свид. Ц., водил извънпроцесуална беседа с подс .Т., също се установява, че последният признава лично да е откарвал момичета до посочени му от В. адреси, че е получавал предварително от клиентите посочената от В. сума за услугата, която е отчитал в последствие на В., а в някои случаи е плащал и съответната част на момичетата. Що се касае до показанията на свидетелите Д., Р., К., същите посочват, че са „поръчали” момичета по телефона, като свид. К. твърди, че за двете момичета, които поръчал за него и приятеля му – свид. А.  - бил платил сумата от 220 лв. на лицето, което ги докарало. Установява се, че това е подс. В..  Освен това двамата свидетели са били установени именно в момент на среща в стая в хотел със свид. Д.К. и свид. Т.С.. И в допълнение относно показанията на свид. С., че същата била само масажистка, наета от В. – показанията й не могат да бъдат споделени предвид изолираността им – както свид. Д., така и А., а и показанията на свид. К., категорично ги опровергават, тъй като съдържат твърдения за извършвани сексуални услуги от свидетелката.

Свид. Д. пък в разпита си посочва, че е бил уведомен от гологлавия мъж от „Мерцедеса” относно тарифата за услугите на момичетата и времето, за което могат да ползват услугите им. Тъй като почти веднага след това лицата са били задържани от служители на сектор ПКП при ОД на МВР П.., сред първоначално задържаните единствено подс. В. е гологлав, в което и съдебният състав има възможност да се увери лично в съдебно заседание. От показанията на свид. С.С., свид. Д.Ч. и свид. Б.Ц. също се доказва, че разговорите с уточняване на условията със свид. Д. по предоставянето на сексуални услуги от момичетата, са били водени от подс. В.. И трите свидетелки са категорични, че В. им е позвънил по-рано същата вечер, за да ги уведоми, че имат клиенти пред хотел „Т.”. Т.е. безспорно се доказва, че В. е лицето, което у осигурявало проституиращи жени на посочените клиенти. Следва да се отбележи, че съдът кредитира показанията на свидетелите Д., Р., А. и К. като обективни, незаинтересовани.

Осъществяваната от подс .В. сводническа дейност се доказва и от съдържанието на протоколите от проведените телефонни разговори от подсъдимия с различни лица, изготвени по повод приложените СРС, в които коментира, че ще осигури момичета според предпочитанията на клиентите, ще ги откара на посочен адрес, както и дори се хвали на лице с малко име „Е.”, че „държи к.” и от тази дейност на ден изкарва по „1000-1500 лв.” /разговор № 00а17315/17.05.2011г./

Досежно начина на заплащане на парите от клиентите, всички разпитани пострадали са категорични, че уговорената предварително по телефона сума  с подс. В., клиентите заплащали при пристигането на момичетата или лично на В. , или на таксиметровите шофьори, които са ги закарали на място. Едва след приключване на срещите, на тях им е била давана половината от предоставената сума, след приспадане на сумата от 10 до 20 лв., които таксиметровите шофьори получавали за „услугата” да закарат момичетата на адресите.  Така свид. Ц., разпитана пред съдия посочва: „...те /визира по-горе таксиметровите шофьори с имена Ж. и Т./ вземаха 10 от клиента за такси...” /л.94-гръб/, аналогични са твърденията и на свид. П.П. в разпита й пред съдия, като посочва: „ парите клиентите даваха на ръка”, като от тях винаги 10 лв., а по-нататък в разпита си посочва 20 лв.- оставали за таксиметровия шофьор /л. 97-гръб/. Свид. Г.Д. / л. 128-гръб/ и свид. А.В. излагат идентични твърдения, като и останалите момичета посочват, че В. или шофьорът на таксито предварително прибирал парите, като след приключване на срещите им давал тяхната част. В допълнение към твърдението, че  останалите двама подсъдими Т. и М. са извършвали превоз на момичетата до адресите поради материалната облага за тях /курсът им е бил заплащан на завишени цени/, са и изготвените след прилагането на СРС веществени доказателствени средства – в случая отразяващи проведените разговори от мобилните телефони, ползвани от подсъдимите. Следва да се уточни, че почти във всеки един от отразените разговори в съставения протокол по експлоатираните СРС подс. В. дава нареждане на подс. Т., а и на подс. М. да осъществят превоз на лица с посочени женски имена до различни адреси, вкл. и хотел „С. п.”, да получат от клиентите пари, като В. предварително им указва размера на сумата, както и указания какво да заделят за себе си и каква сума да предоставят на момичетата или да му отчетат. Показателно досежно обстоятелството, че подс. Т. е подпомагал В.  в незаконната си дейност и е получавал материална облага за това е съдържанието на проведените разговори между подс. Т. и подс. В., напр. телефонен разговор от  18.06.2011г., описан под№ 0208е13d и разговор под № 020b34e0 в съставения протокол за изготвено ВДС, виж също така разговори под № 0205f29с/18.06.2011г., № 0205fb00 от 18.06.2011г. За подс. М. това например са разговори, отразени в съставените протоколи под № 01f91cd5 от 12.06.2011г., № 01f91f39, 01f92782, № 01fa9235, всички те от 12.06.2011г. Т.е. абсолютно неприемливи са възраженията на защитниците на подс. Т.  и на подс. М., че последните двама не са били неясно нито с целта на осъществяваните от тях курсове, нито с това, че по този начин улесняват престъпната дейност, осъществявана от подс. В.. Свидетелките –пострадали излагат идентични твърдения. За подс. Т. гласните доказателствата са по-изобилни – съдът визира показанията на свид. Ц., С., П.П., К., Ч., Е.П., Д. Р. и Г.Д., които категорично посочват подс .Т. като таксиметровия шофьор, който многократно след обаждане на В. ги е водел по адресите. При самото задържане на В., в автомобила, управляван от Т., полицейските служители също са установили три от момичетата, работещи за В. - С.С., свид. Д.Ч. и свид. Б.Ц.. Не се установява обаче специално за подс. Т. същият да е спомагал подс. В. през съответните инкриминирани периоди касателно свидетелките С., К. и В.. Нито една от тези свидетелки не посочва конкретно подс. Т. като лице, което ги е карало на адресите.

Както вече се посочи по-горе, гласните доказателствата, установяващи съпричастността на подс .М. към инкриминираната дейност, развивана от подс. В.,  са по-малко на брой. Същите обаче са категорични и се подкрепят изцяло и от протоколите по експлоатираните СРС при извършваните звукозаписи на провежданите между подсъдимите телефонни разговори. Така в показанията си свид. Б.Ц. единствена от всички разпитани пострадали, посочва, че освен от Т. е била возена неколкократно и от друг таксиметров шофьор с малко име Т., който също е получавал предварително парите от клиентите и е прибирал за себе си по десет лева на курс от тези пари /виж л. 94-гръб/. Съдържанието на провежданите телефонни разговори между двамата подсъдими потвърждават този факт. Освен това същата категорично посочва подс. Т.М. като това лице и при извършеното на 23.06.2011г. разпознаване. Останалите момичета обаче не излагат категорични твърдения за съпричастността на М.  към престъпната деятелност на В., поради което и съдът намира, че същият следва да бъде оправдан по повдигнатите му обвинения досежно останалите пострадали, т.е. по обвиненията от т.1 до т.5 вкл. и от т.7 до т.11 вкл. от ОА.

Всяка една от пострадалите посочва, че през периодите, в които същите са проституирали за подс. В.,  в случаите, когато клиентите нямали „терен”, ги водели в хотел „С. п.”, стопанисван формално от фирма „К.” ООД, в която подс .В.  и неговата съпруга сбили съдружници. Видно от приложения на дознанието копие от договор за наем /л.147, том І от дозн./ и от показанията на свид. С., категорично се установява, че  на 14.09.2010 год. подс. К.В. в качеството си на управител на дружеството сключил договор за наем със свид. Х. С., като предмет на договора бил отдаването под наем на дружеството „К и С  П..” ООД  на  семеен хотел  категория три звезди, включващ 23 бр. стаи и ресторант, находящ се в гр.П.. ул.”С. К.” № , с име „С. п.”.Свидетелките Я. и Л. – администратор и рецепционист в хотела, както и свид. П. потвърждават тези обстоятелства. Междувпрочем показанията на последната в частта, в която сочи, че често хотелът е бил посещаван от проституиращи жени се подкрепят и от показанията на разпитаните свидетелки – пострадали, които в пълна степен потвърждават направеното от подсъдимия самопризнание в тази част на обвинението – по пункт 12. Установява се непротиворечиво, че всяка една от свидетелките е посещавал хотела с различни клиенти в неконкретизирани от същите дни през периода на стопанисване на същия от страна на подс .В.. Обстоятелството, че момичетата не могат да си спомнят със сигурност точните дни, когато са посещавали хотела , не прави показанията им несигурни или недостоверни, като това обстоятелство съдът отдава на първо място на обстоятелството, че се касае за един сравнително доста продължителен период от време, освен това посещенията са били многократно. Но обстоятелството, че хотелът е бил ползван от подс. В. като „терен” за осъществяване на развратни действия от свидетелките и клиенти, които В. им е намирал, категорично се потвърждава и от съдържанието на проведените разговори, обективирани в съответните протоколи, изготвени по повод прилаганите СРС – звукозапис на телефонните разговори на подсъдимия, където многократно се посочва името на хотела като място, от което или на което свидетелките е следвало да бъдат закарани при клиенти.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА

І. При така установената фактическа обстановка съдът е на становище, че с деянията си подсъдимият К.Л.В. е осъществил от обективна и субективна страна престъпленията с правна квалификация по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 вр. с ал.1 от НК /от т.1 до т.11 вкл. от обвинението/, за които му е повдигнато обвинение с обвинителния акт с известни изключения, касаещи липсата на доказателства за съпричастността на останалите двама подсъдими за конкретни пострадали, за което съответно ще следва да бъде оправдан.

На първо място – доказва се, че от обективна страна подс. В. през посочените периоди, които като начало съвпадат с времето на установяване на контакт с пострадалите лица, когато ги е и мотивирал да осъществяват развратни действия, до момента на задържането му на 22.06.2011г., че същият многократно в тези периоди за всяка една от пострадалите свидетелки ги е свождал към блудствени действия и съвкупление. Доказва се, че същият е създал условия многократно през инкриминираните периоди за всяко конкретно лице да осъществи физически контакт с клиенти. След като клиент се свързвал с него, той лично се обаждал на избрано от него момиче, като това е ставало с всяка една от пострадалите, посочвал й е къде да отиде, осигурявал й е начин на придвижване. Т.е. безспорно съгласувал е волята от една страна на проституиращите за него момичета и съответните клиенти към осъществяване на блудствени действия и на съвкупление. В допълнение следва да се посочи, че свидетелките в показанията си посочват, че предлаганите от тях услуги включвали както „стандартен секс” , както те самите го описват, т.е. съвкупление, така и други блудствени действия , като предлагани от тях услуги.

Користната цел на В. при всяка една от урежданите срещи между момичетата и клиентите, се установява от показанията им, тъй като посочват , че същият прибирал половината от сумата, заплащана от клиента за предоставяната му услуга, подкрепени и от съдържанието на провежданите от него телефонни разговори, видно от протоколите за приложени СРС.

Наред с това доказва се за свид. П.П.,  С.С., Д.К., Д.Ч., Е.П., Д. Р. и Г.Д., че същият е бил подпомаган в дейността си от подс. Т., а за свид. Б. Ц. - от подс .Т. и от подс. М.. Двамата, а за свид. Ц. – тримата, са действали като съучастници, като В. като извършител, а за останалите двама подсъдими – като помагачи, тъй като са улеснявали престъпната дейност на В. чрез превозването на пострадалите до определени адреси, прибирането на сумите от клиентите, отчитането им на В., а в някои случаи – и даването на съответния дял на момичетата. И за останалите двама подсъдими се доказва користната цел, тъй като както беше обсъдено по-горе от съда, за посочените „услуги” същите са получавали по-високи суми от обичайните.

Т.е. за подс. Г.Т. се доказва от обективна страна, че същият е осъществил състава на престъплението по чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК общо осем пъти, като същият през отделните инкриминирани периоди като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление посочените по-горе пострадали лица, като деянието е било извършено от него с користна цел, както следва:

- в периода от м.ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. П.. като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление П.Т.П. ЕГН **********;

- в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. П.., като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление С.Х.С. ЕГН **********;

- в периода от м. юли 2010г. до 22.06.2011г. в гр. П.. като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.А.К. ЕГН **********;

- в периода от м. февруари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. П.. като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление Д.К.Ч., ЕГН **********;

- в периода от м. януари 2011г. до 22.06.2011г. в гр. П.. като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление Е.А.П., ЕГН **********;

- в периода от м. април 2011г. до 22.06.2011г. в гр. П.. като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление Д. Г.Р. ЕГН **********;

- в периода от м. май 2009г. до 22.06.2011г. в гр. П.. като помагач в съучастие с подс. В. е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.И.Д. ЕГН **********.

 

- в периода от м. декември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. П.. като помагач, в съучастие с В. като извършител и М. също като помагач, е свождал към блудствени действия и съвкупление Б.Д.Ц. ЕГН **********.

Т.е. за подс. М. се доказва от обективна страна същият да е осъществил състава на престъплението по  чл.155, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК като помагач само по отношение на свид. Ц.. Както се посочи по-горе, същата категорично разпознава в лицето на подс. М. таксиметровия шофьор, който неколкократно я е водил на посочени от В. адреси. Съдът вече изложи и доводи, че освен показанаията на тази свидетелка, престъплението за М. остава доказано и от експлоатираните по делото СРС, които също в пълна степен подкрепят направеното от подсъдимия самопризнание. Следва обаче подс. М. да бъде ОПРАВДАН по отношение на останалите му десет повдигнати обвинения, доколкото категорични и неоспорими доказателства за съпричастността му към извършваната от подс. В. престъпна дейност по отношение на останалите десет пострадали лица и за посочените инкриминирани периоди не се събраха.

По идентични съображения и за свидетелките Т.С., Д.К. и А.В. не се доказва съпричастността на подс. Т. /а не само и на подс. М./, поради което и подс. Т. следва да бъде ОПРАВДАН  по повдигнатите му обвинения в този смисъл. Респективно – подс. В. следва да бъде признат за виновен по отношение на посочените три лица да е извършил престъплението по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК, но не и в съучастие с останалите двама подсъдими, а за всички останали пострадали с изключение на Ц.  – да бъде признат за виновен в това да е извършил престъплението само в съучастие с подс. Т. – последният като помагач.

Всеки един от подсъдимите при осъществяване на престъплението е действал с користна цел – да добие за себе си имотна облага. Това се доказва от показанията на пострадалите, на свидетелите, установени като клиенти и от приложените СРС.

Всяко едно от престъпленията, за които отделните подсъдими биват признати за виновни от съда, съобразно индивидуалностите, посочени по-горе, е извършено при условията на продължавана престъпна дейност. Извършени са множество деяния, които поотделно осъществяват едни и същи състави на едно и също по вид престъпление – свождане към блудствени действия и съвкупление. Същите са извършени през сравнително непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при използването на идентичен подход и последователност на действията на подсъдимите. Последното според съда говори за наличието на трайно отношение на подсъдимите както към предмета на престъпленията, така и към обекта на престъпно посегателство – обществените отношения, осигуряващи спазването на моралните норми, установени от обществото относно половото общуване между хората и половата нравственост. Следва да се отбележи, че всяко едно от деянията са извършени при еднородност на вината за подсъдимите – при условията на пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. При така установените по отношение на престъпленията белези, съдът намира, че те се намират в такова съчетание и връзка, че последващото деяние е от обективна и субективна страна продължение на първото, т.е. в условията на продължавана престъпна дейност.

От СУБЕКТИВНА страна деянията са извършени от подсъдимите при пряк умисъл, като са съзнавали общественоопасния характер, предвиждали са настъпването на общественоопасните им последици и са желаели настъпването им, както и са съзнавали, че в отделните случаи действат съвместно и с ясно съзнаване разпределението на ролите – като извършител за В.  и помагачи за останалите двама подсъдими.

 

ІІ. При така установената фактическа обстановка съдът е на становище, че подсъдимият К.Л.В. е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл. 155, ал.3 вр. с ал.2 от НК, за това, че в периода от м. ноември 2010г. до 22.06.2011г. в гр. П.. е предоставял систематически помещение – стаи в “Семеен хотел” “С. п.”, находящ се в гр. П.., ул.”С. К.” №   на различни лица за полови сношения и блудствени действия, като деянието е извършено с користна цел. Касае се за предоставяне физически на стаите в хотел „С. п.”, стопанисван реално от подс. В.,  за извършването в тях  на развратни действия, което предоставянето е спрямо неограничен кръг лица, продължено във времето от началния момент на стопанисване на хотела – ноември 2010 година до момента на задържане на подс. В. от служителите на сектор ПКП при ОД на МВР П... Установява се, че всяка от свидетелките е имала многобройни и повтарящи се във времето сексуални контакти с различни лица в предоставени им от подсъдимия стаи в хотела  за посочения инкриминиран период, т.е. доказва се и систематичността на осъществяване на деянието, тъй като е осъществена повече от три пъти, продължително във времето. Самото престъпление по своя характер е усложнено, защото осъществява систематическо извършване на изпълнителното деяние и едновременно с това продължена престъпна дейност. Факт е, че В. е упражнявал легална хотелиерска дейност чрез фирмата си „К.” ООД, както и доказва се от свидетелските показания, че стаите в хотела са се предоставяли за сексуални услуги, извършвани от пострадалите свидетели срещу заплащане, част от които е получавал и подс. В., т.е. извежда се и квалифициращият признак користна цел в субективната страна на престъплението. Същото е резултатно.

От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия умишлено с целени и настъпили общественоопасни последици

Обвинението, повдигнато на В. *** включва и квалифициращия признак по чл. 155, ал.5, т.3 от НК – престъплението да е извършено по отношение на повече от две лица. Тъй като не е установен точният брой на лицата, по отношение на които помещенията в хотела са били предоставяни за извършване на развратни действия, то ще следва подсъдимият да бъде ОПРАВДАН  по първоначално повдигнатото му обвинение по квалифицирания състав по чл. 155, ал.5, т.3 от НК, още повече, че и в основния състав на чл. 155, ал.2 от НК се включват елементите за системност и престъплението да е извършено по отношение на различни лица.

 

ІІІ. При така установената фактическа обстановка съдът е на становище, че подсъдимият К.Л.В. е осъществил от обективна и субективна страна престъпленията с правна квалификация по 159а, ал.2, т.6 вр. с ал.1 от НК от т.13 до т.23, вкл. от обвинителния акт. От обективна страна, установява се на посочените за всяка една от пострадалите времеви периоди  подсъдимият с активни действия да е мотивирал пострадалите  да участват в постигането на особената цел – да бъдат използвани за развратни действия, т.е. да участват доброволно в полови сношения и блудствени действия. В случая изпълнителното деяние, реализирано от подсъдимия по отношение на всяка една от жертвите, е „набиране” на момичетата, тъй като същият след като е осъществил контакт с тях – на нарочни срещи, ги е мотивирал психически да участват в развратни действия, като конкретно им е предлагал да им намира клиенти, като и е обещавал получаваното заплащане от клиентите да бъде поделяно между него и съответното момиче.  Установява се, че подс. В. е набирал, т.е. привличал, уговарял и склонявал посочените пострадали, като привличането е станало чрез техни общи познати, както и чрез публикуване на обяви във вестниците, които гласели, че се набират компаньонки /за свид Г.Д./. По основния състав на чл. 159а, ал.1 от НК  съгласието на жертвата е правно ирелевантно.  В случая доброволният характер на поведението на всяка една от жертвите, което също безспорно се установява, има според съда значение за индивидуализиране на наказанието.

Престъплението по отношение на всяка една от пострадалите е довършено, тъй като не се изисква за осъществяване на деянието непременно и постигане на особената цел. В случая обаче доказва се, че мотивирането на свидетелките, за да бъдат използвани за развратни действия подсъдимият В. е осъществил чрез обещаване на облага. Това е така, тъй като всяка една от пострадалите посочва, че при тези първоначални срещи с подсъдимия, когато същите са били мотивирани от него да участва в полови сношения и блудствени действия, той е обещавал да им дава половината от заплатената от клиента сума. Това обстоятелство не се и оспорва от подс. В., т.е. деянието по отношение на всяка една от тях е осъществено „чрез обещаване на облаги”. Не се доказва по делото обаче на коя да е от пострадалите да е била дадена облага към момента на набиране от подсъдимия В. или от трето лице и това да я е мотивирало, това да я е съгласило да бъде използвана за развратни действия. Не се доказва също така набирането от страна на В. да е станало и чрез получаване на облаги, поради което и подс. В. ще следва частично да бъде ОПРАВДАН по повдигнатите му обвинения в този смисъл. В случая съдът визира следните обвинения: досежно квалифициращия елемент „получаване на облаги” - за свид. П.П. /по т.13 от ОА/ , за свид. С.С. /т.14 от ОА/, за свид. Д. Ч. /т.16 от ОА/, за свид. Б.Д.Ц. / по т. 18 от ОА/, за свид. Т.С. / по т. 19 от ОА/, за свид. Д. Р. /по т. 20 от ОА/, за свид. Д.К. /по т. 21 от ОА/, за свид. Г.Д. /по т. 22 от ОА/, за свид. А.В. /по  т. 23 от ОА/, а досежно и двата квалифициращи белега „даване на облага” и „получаване на облага” -  за свид. Д.К. и за свид. Е.П. /по т. 15 и т. 17 от ОА/.

И това престъпление е извършено от подс. В.  при форма на вината пряк умисъл – като е съзнавал обществено опасния характер на деянията и е желаел настъпването на общественоопасните последици. Доказва се и специалната цел  - набирането на свидетелките е станало с цел да бъдат използвани за развратни действия.

 

ПО НАКАЗАНИЯТА

За да наложи на всеки един от тримата подсъдими справедливи наказания за извършените от тях престъпления, съдът отчита следното: самопризнанието на подсъдимите от с.з. е взето предвид от законодателя при регламентиране на процедурата на съкратеното съдебно следствие в хипотезата на чл. 371, т.2 от НПК, поради което също не следва да се третира като смекчаващо отговорността им обстоятелство.

За престъплението по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 от НК законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода в размер от една до шест години и глоба от 5000 до 15 000 лв. Същите наказания са предвидени и за престъплението по чл. 155, ал.3 вр. с ал.2 от НК. За престъплението по чл. 159а, ал.2 вр. с ал.1 от НК законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от три до десет години и глоба в размер от 10 000 до 20 000 лева.

Досежно подс. В. – при индивидуализиране на наказанието, което следва съдът да наложи на подс. В. за всяко едно от престъпленията от т.1 до т. 11 вкл. от обвинителния акт /тези с правна квалификация по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК, а за някои от тях и вр. с чл. 20, ал.2 вр. с ал.1 от НК/, съдът отчита следните обстоятелства: подсъдимият В. е с недобри характеристични данни, касае се за една добре разработена и организирана престъпна дейност по свождане на проституиращи лица към извършване на блудствени действия и съвкупление, включваща и помагачи, разпространение на визитки с телефони, намиране на терен за провеждане на срещите с клиента. При това тази дейност е била успешно развивана като важен източник на доходи за подсъдимия през един продължителен период от време. На фона на така изложените отегчаващи обстоятелства съдът оценява и факта, че престъпната дейност на В. като сводник е била добре приемана и от свидетелките, които са „работели” за него, видно и от отразените разговори от приложени СРС самите те са го търсели настойчиво в дните, когато са искали да им бъде уредена среща с клиент, като същите са били и материално облагодетелствани предвид факта, че В.  им е давал половината от заработеното от тях. Т.е. обществената опасност на деянията не е така висока, щото да налага определяне на наказания за В. за тези престъпления над средния предвиден размер. Напротив. Освен това, като смекчаващи обстоятелства общо за всички престъпления съдът отчита и трудовата и семейна ангажираност на В., както и наличието на редица заболявания, за които са представени  медицински документи от страна на неговия защитник. Предвид така изложените обстоятелства, съдът приема, че следва да определи наказание за подс. В. по първите единадесет пункта от повдигнатите му обвинения съобразно нормата на чл. 58а, ал.1 вр. с чл. 54, ал.1 от НК в размер под средния, предвиден от законодателя, а именно – наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от две години и три месеца. След редукцията по чл. 58А , ал.1 от НК с 1/3-та, реално наказанията, които следва да бъдат наложени на подс. В. за всяко едно от посочените престъпления, са в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. Кумулативното наказание ГЛОБА, предвид обстоятелството, че продължително време подсъдимият е изкарвал нерегламентирани доходи от осъществяваната сводническа дейност, следва да е в размер около средния -  10 000 лв. Тези размери на наказанията за всяко едно от престъпленията по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК, а за някои от тях и вр. с чл. 20, ал.2 вр. с ал.1 от НК съдът намира за справедлив  и адекватен на обществената опасност на престъпленията и на дееца.

Изложените от съда по-горе смекчаващи и отегчаващи обстоятелства са относими и при преценка какво наказание да бъде наложено на подсъдимия досежно повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 155, ал.3 вр. с ал.2 от НК . На база на така изложените обстоятелства, наказанието, което следва да бъде определено на подсъдимия за така извършеното престъпление следва да е определено при условията на чл. 54, ал.1 от НК, като наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 5000 лв. съдът намира за адекватни на степента на обществена опасност на деянието и дееца. Съобразно нормата на чл. 58,А, ал.1 от НК съдът следва да намали така определеното наказание лишаване от свобода с една трета, т.е. реално наказанието лишаване от свобода, което следва да бъде наложено на подс. В. за това престъпление е в размер на ЕДНА ГОДИНА.

Що се касае до обвиненията за извършени престъпления по чл. 159а, ал.2, т.6 вр. с ал.1 от НК на подс. В. /от т. 13 до т. 23 вкл./ освен изложените по-горе обстоятелства, относими при индивидуализация на наказанието, следва да се посочи и следното: макар да се касае за престъпление, при което съгласието на жертвите няма значение при преценка за съставомерността им, не може да не се отбележи и съдействието, което самите пострадали са оказали при набирането ми. Във всеки един от случаите те са търсели подсъдимия, повечето от тях и преди това са бил проституиращи лица, според показанията им, т.е. в случая обществената опасност на конкретните деяния е такава, че за осъществяване целите на наказателната превенция, не е необходимо размерът на наказанието да е завишен. Напротив, така изложените многобройни смекчаващи обстоятелства дори налагат извода, че за всяко едно от тези престъпления и най-лекото, предвидено в закона наказание би се оказало несъразмерно тежко. Ето защо, размер на наказанието лишаване от свобода следва да е определен при условията на чл. 58а, ал.4 вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, като наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за всяко едно от престъпленията според съда е справедливо на обществената опасност на деянията. Съдът намира, че следва на подсъдимия да бъде наложено и по-лекото наказание – глоба. Изложените по-горе съображения на съда досежно определяне на размера на глобата в размер към средния, са относими и досежно преценката при престъпленията по чл. 159а, ал.2 вр. с ал.1 от НК. Ето защо, наред с наказанието лишаване от свобода следва на подс. В.  да бъде наложено и наказание ГЛОБА в размер на 15 000 лева /петнадесет хиляди/.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК следва на подсъдимия К.В. да бъде наложено най-тежкото измежду горните наказания, което в случая е ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди/.

Така наложеното на подсъдимия К.В. най-тежко наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода следва на основание чл. 61, т.3 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип, тъй като до настоящия момент същият не е осъждан на наказание лишаване от свобода.

Следва на основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК да се приспадне от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият К.В. е бил задържан по реда на ЗМВР, НПК и с МНО „Задържане под стража”, считано от 22.06.2011г. до 10.08.2011г.

 

Досежно подс. Г.Т. – съдът посочи по-горе, че намира същият за виновен в извършването на престъпления по общо осем пункта от повдигнатото му обвинение, всички те по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 от НК, извършени в съучастие с подс. В.. Предвид качеството му на помагач и сравнително по-ограничената му роля при свождането на пострадалите към извършване на развратни действия, съдът намира, че в съответствие с нормата на чл.21, ал.1 и ал.2 от НК следва наказанието на подс. Т.  за всяко едно от престъпленията, за които съдът го признава за виновен, да бъде определено при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК. В случая съдът намира като изключително смекчаващо обстоятелство влошеното му здравословно състояние, за което има приложена изобилна медицинска документация по дознанието. Напредналата възраст на подсъдимия и недоброто му материално състояние също са обстоятелства, които мотивират съда да му наложи наказание  в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за всяко едно от престъпленията , за които го признава за виновен, които съдът намира за адекватни на ролята на дееца при осъществяване на престъпната деятелност. Наред с това предвид недоброто материално състояние на подсъдимия и обстоятелството, че по делото не се доказва същият да е получавал  значителни приходи в сравнение с подс. В. от престъпленията, не следва да му бъде налагано по-лекото по вид наказание, което в случая е ГЛОБА на основание чл. 55, ал.3 от НК.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК съдът следва да наложи на подс.  Г.Т.Т. най-тежкото измежду горните наказания, а то е ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

По принцип недоброто здравословно състояние и напреднала възраст на подсъдимия биха мотивирали съдебния състав да отложи изпълнението на така наложеното наказание на подс. Т.. В случая обаче, видно от справката му съдимост същият не е реабилитиран по последното си осъждане – по НОХД № 2663/2004г. по описа на ПРС. Наложеното му там наказание е в размер на четири месеца ЛС, отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата – 08.11.2005г. Тъй като същият вече е реабилитиран веднъж /с определение по ЧНД № 2/94г. на Варненския военен съд по реда на чл. 88а от НК/, не е възможна повторна реабилитация по право. Няма данни за постановена съдебна такава за последното му осъждане, нито са изтекли сроковете по чл. 88а от НК за постановяване на абсолютна реабилитация. Предвид обстоятелството обаче, че настоящата инстанция е обвързана с постановената при предходното разглеждане на делото присъда касателно подс. Т., съобразно правилото на чл. 337, ал.2 от НПК и невъзможността при новото разглеждане на делото съдът да отежнява положението на осъденото лице при липса на съответен протест от страна на прокурора /същият е бил оттеглен/, за настоящия съдебен състав остава единствено възможността да отложи изтърпяване на така наложеното на подс. Т. наказание с изпитателен срок от ТРИ  ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК от изтърпяване на наказанието от шест месеца лишаване от свобода следва да се приспадне времето, през което  подсъдимият Г.Т. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК от 22.06.2011г. до 24.06.2011г.

 

За подс. М. – подсъдимият М. е неосъждан, същият е с добри характеристични данни, оказва съдействие на разследването, семеен, трудово ангажиран. Наред с това за него се доказва участие само в едно от престъпленията, за което му е повдигнато обвинение / по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 вр. с чл. 20, ал.4 вр. с ал.1 от НК досежно свид. Ц./, като деянието е извършено от същия в качеството му на помагач. Предвид така изложените по-горе съображения и преценка на сравнително по-ограничената му роля при свождането на пострадалата към извършване на развратни действия и в съответствие с нормата на чл.21, ал.1 и ал.2 от НК, съдът намира, че следва наказанието на подс. М.  да бъде определено при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК при наличието на така изложените по-горе многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства, тъй като и най-лекото наказание би се оказало несъразмерно тежко. Наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА съдът намира за адекватно на по-ниската степен на обществена опасност на дееца. Наред с това предвид недоброто материално състояние на подсъдимия и обстоятелството, че по делото не се доказва същият да е получавал значителни приходи в сравнение с подс. В. от престъплението, не следва да му бъде налагано по-лекото по вид наказание, което в случая е глоба на основание чл. 55, ал.3 от НК.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК следва изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.М. наказание от четири месеца лишаване от свобода за срок от три години, като съдът намира, че и с условното осъждане на подсъдимия биха се постигнали целите на наказанието, като същевременно същият е неосъждан, а размерът на наложеното му наказание от съда е под три години.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК следва от изтърпяване на наказанието от четири месеца лишаване от свобода да бъде приспаднато времето, през което  подсъдимият Т.М. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК от 22.06.2011г. до 24.06.2011г.

 

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Следва на основание чл. 53, ал.1, б. „А” от НК да бъдат отнети в полза на Държавата следните веществени доказателства - мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ  с карта “Глобъл” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “М-тел” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “М-тел” в него, мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”, последният - собственост на подс. Г.Т.Т., мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”, последният - собственост на подс. Т.К.М.. С тези телефони са били осъществявани престъпленията по чл. 155, ал.3 вр. с ал.1 от НК – връзките с клиентите и последващата такава между В., Т. или М. и съответната проститутка.

На основание чл. 53, ал.2, б. „б” от НК следва да се отнемат в полза на Държавата 3 бр. банкноти по 100 лева, 2 банкноти по 50 лева, 22 банкноти по 20 лева, като това са парите, открити у подсъдимите при тяхното задържане в момент на извършване на престъпленията. Т.е. придобити от престъпленията.

Не така стои въпроса с откритите в дома на подс. В. 25 банкноти по 100 лева, 21 бр. банкноти по 50 лева,  находящи се на съхранение при  домакина на ОДМВР гр. П.., тъй като не се установява тези средства да са придобити именно в следствие на някое от извършените престъпления, за които подсъдимият е признат за виновен, още повече, установява се по делото, че същият е развивал и легална търговска дейност.

Следва да се върнат на подс. К.В. и лек автомобил ”Мерцедес”  с рег. № ,  находящ се на съхранение на специализирания паркинг в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР гр. П.., и 4 листа вносни бележки към „ЦКБ” клон П.. на името на К.Л.В. ЕГН *********. Към престъпните състави на инкриминираните деяния няма отношение МПС, като не е и елемент от самите състави. Престъпленията, осъществени от В. са могли да се осъществят /и за това има също данни по делото/ и без МПС, поради което не може от данните по делото да се заключи, че единствено е послужило за извършване на престъплението.

Следва да се върнат на собствениците и останалите иззети като веществени доказателства по делото - мобилен апарат “Самсунг” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”,  мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Вивател” да се върнат на Д. Г.Р.; мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” да се върне на Е.А.П., мобилен апарат “Нокия” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл”    да се върне на  Т.А.С. и мобилен апарат “Моторола” с ИМЕЙ №  с карта “Глобъл” да се върне на Б.Ц. .

Веществените доказателства - различни видове визитки общо 171 бр. /всички с надписи: „VIP ..........”, „VIP ...........”, „NON STOP .............”, „.............”, „компаньонки .............”, „прелестни създания нон стоп ................”, „нежна плът нон стоп .........” и снимки на голи жени по тях , общо 4 купа, завързани с ластици визитки, всеки от куповете съдържащ по 250 бр. или общо 1000 бр. визитки , връзка от три броя секретни, един касов ключове и плочка с надпис „Хотелска верига А.” , 27 бр. визитки с изписани тел. номера –........... надпис „VIP” и снимки на голи жени следва като вещи без стойност да се унищожат.

 

По делото няма направени деловодни разноски.        

 

По изложените мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: И.П.