НОХД 2293/2013 - Присъда - 24-09-2013

Присъда по Наказателно дело 2293/2013г.

                                                ПРИСЪДА

 

283                                 24.09.2013 година                            град  П.

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

П.СКИ РАЙОНЕН СЪД                                      ХІІ наказателен   състав

На   Двадесет и четвърти септември                                                            2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ НИКОЛОВА - АНГЕЛОВА

                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  МЕТОДИ ТУФКОВ

                                                                   ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

                              

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: ДАНИЕЛА ГУНЕВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД № 2293 по описа за 2013 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.С. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, пенсионер, женен, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 18.12.2012 г. до 21.01.2013 г. в гр.П., с цел да набави за себе си имотна облага, при условията на продължавано престъпление, повторно, в немаловажен случай – извършил е престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е възбудил и поддържал заблуждение у следните лица, както следва:

·        у M.Й.Ч. ЕГН: ********** на 09.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у М.И.Р. ЕГН: ********** на 09.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у В.А.П. ЕГН: ********** на 09.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у З.Г.А. ЕГН: ********** на 08.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у Г.И.Г. ЕГН: ********** на 11.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 85 лева,

·        у С.Х.Б. ЕГН: ********** на 11.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у Н.Г.С. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у В.И.Б. ЕГН: ********** на 16.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 50 лева,

·        у  В.Г.В. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у Т.Г.Т. ЕГН: ********** на 11.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у В.Д.В. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у Ж.И.Ч. ЕГН: ********** на 13.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у А.Т.К. ЕГН: ********** на 09.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Ч., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 120 лева,

·        у П.М.С. ЕГН: ********** на 18.12.2012г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Ч., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у  И.И.М. ЕГН: ********** на 18.12.2012г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Ч., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у Н.М.Г. ЕГН: ********** на 01.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Ч., и с това му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

·        у С.Н.Л. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури издаване на свидетелство за управление на МПС, и с това му е причинил имотна вреда в размер на 900 лева,

·        у Д.Н.Л. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П., е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще й осигури издаване на свидетелство за управление на МПС, и с това й е причинил имотна вреда в размер на 900 лева,

като общата стойност на причинените имотни вреди е в размер на 3355 лева (три хиляди триста петдесет и пет лева), поради което и на основание  чл. 210 ал.1 т.4 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като го ОПРАВДАВА в частта да е възбудил и поддържал заблуждение

- у Д.В.Ц. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П., за това, че ще му осигури работа в Г., и с това да му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

- у Р.А.С. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П. да е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това да му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева,

- у М.Л.К. ЕГН: ********** на 14.01.2013г. в гр.П. да е възбудил и поддържал заблуждение, за това, че ще му осигури работа в Г., и с това да му е причинил имотна вреда в размер на 100 лева.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Р.С.С. наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Р.С.С. наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 21.01.2013г. до влизане на настоящата присъда в сила.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                     

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                        

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:      

1. /п/

                                                                            

2. /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.