НОХД 1804/2013 - Присъда - 26-09-2013

Присъда по Наказателно дело 1804/2013г.

 

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 293                                 Година 2013                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски  Районен  съд                            ХХV наказателен състав

На  дванадесет и шести септември                             Година 2013

В публично заседание в следния състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИННА АНДЕВА

                          ЙОРДАНКА НЕДКОВА

 

Секретар:БОРЯНА КОЗОВА

ПРОКУРОР: ЖИВКО ПЕНЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 1804 по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.Т. – роден на *** ***, живеещ в същия град, български гражданин, с основно образование, неработещ, неженен, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.11.2012 год. в гр.П. се е заканил с убийство на Х.Е.Т. и това заканване е могло да породи основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл.144, ал.3 вр. с ал.1 от НК вр. чл.58а, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

        На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.С.Т. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

        На основание чл.67, ал.3 от НК ПОСТАНОВЯВА за ТРИ поредни ГОДИНИ в рамките на горния изпитателен срок подсъдимият А.С.Т. да ИЗТЪРПИ пробационната мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”.

        На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият А.С.Т. е бил задържан в периода от 12.07.2013 г. до днес.

        ОСЪЖДА подсъдимия А.С.Т. да ЗАПЛАТИ на Х.Е.Т. сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за причинените й в резултат на престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.11.2012 год. до окончателното й изплащане, като до пълния предявен размер от 5000 лв. ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен.

        На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.С.Т. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 100 лв., представляваща направени по делото разноски, както и сумата от 50 лв., представляваща Държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1./П/

               

                                                                             2. /П/

 

        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

        СЕКРЕТАР: Б.К.