НОХД 1636/2013 - Присъда - 28-05-2013

Присъда по Наказателно дело 1636/2013г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

                                                 28.05.2013 г.                            Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                     І наказателен състав

На двадесет и осми май                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                      

 

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Марина Илиева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 1636 по описа за 2013 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимият П.Т.Г., роден на *** *** Ж., обл. Пловдив, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 01.07.2009 г. до 05.02.2013 г., включително  в с. Крумово, обл. Пловдив, след като е бил осъден с решение № 254 от 21.07.2006 г. по брачно дело № 331/2006 г. на Пловдивски Районен съд, ІІІ брачен състав, влязло в законна сила на 15.08.2006 г., да издържа свои низходящи - малолетното си дете Т.П.Г., ЕГН ********** и непълнолетното си дете Т.П.Г., ЕГН **********,  съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно - общо 44 месечни вноски, както следва: по отношение на Т.П.Г. - 44 месечни вноски в размер на 60 лева всяка, на стойност 2 640 лева, по отношение на Т.П.Г. – 44 месечни вноски в размер на 60 лева всяка, на стойност 2 640 лева, всичко на обща стойност 5 280 лева, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление: с влязла в сила присъда  № 178/2008 г. по НОХД № 1238/2008 г. на Районен съд – Пловдив, влязла в законна сила на 08.11.2008 г. и с влязла в сила присъда № 457/2009 г. по НОХД № 2968/2009 г. на Районен съд – Пловдив, влязла в законна сила на 26.09.2009 г., поради което и на основание чл. 183, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, както и  на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

На основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на наказанието ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.52 от НК наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изпълни чрез огласяване на настоящата присъда в кметството по местоживеене на подсъдимия Г..

На основание чл.68, ал.1 от НК наказанието  от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено по НОХД № 3968/09г., по описа на ПРС – VІІІ н.с., да се ИЗТЪРПИ от подсъдимия П.Т.Г. изцяло и отделно от наказанието наложено по настоящото дело.

На основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на наказанието ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода по НОХД № 3968/09г. по описа на ПС – VІІІ н.с. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.