НОХД 1533/2013 - Присъда - 31-07-2013

П Р И С Ъ Д А

 

243                                   31.07.2013г                               гр.ПЛОВДИВ

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                ХІХ наказателен състав

На тридесет и първи юли                            две хиляди и тринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                                       2. ЖАНЕТА ВАКРИЛОВА

секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

прокурор МАРИНА ИЛИЕВА

след като разгледа докладвано от съдията НОХД № 1533  по описа за 2013г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.В. - роден на *** ***,  българин, български гражданин, със завършен трети клас , неженен, осъждан, безработен, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 24.09.2012г. в гр.П.  като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си, повторно – извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, в немаловажен случай е отнел чужди движими вещи – 1 бр.мъжки портфейл на стойност 25 лева  и парична сума в размер на  203 лева, всичко на обща стойност 228 лева от владението на П.Х.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.7, вр. с чл.194 ал.1, вр с чл.28 ал1, вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК вр с чл. 55 ал. 1 т.2 б. Б вр с чл. 58 А от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС,***  за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично; 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимия Т.В.В. със снета по делото самоличност и със съгласието на законния му представител да заплати направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 75лв.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                        2.