НОХД 1222/2013 - Присъда - 03-02-2014

 

 

 

 

 

П Р И С Ъ Д А

 

36                                              03.02.2014г                                  гр.ПЛОВДИВ

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                          ХІХ наказателен състав

На трети февруари                            две хиляди и четиринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

                           

секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА

след като разгледа докладвано от съдията НОХД № 1222  по описа за 2013г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец януари 2012 г. до месец януари 2013 г. /включително/ в гр.П., след като е бил осъден с влязло в сила Решение по гражданско дело № 16280/2011 г. на Пловдивски Районен съд, ІV брачен състав, да издържа свой низходящ – малолетното си дете Г. С. К. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 13 /тринадесет/ месечни вноски от по 80 лева или общо 1040 лева, като преди постановяване на присъдата от първа инстанция е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, поради което и на основание чл. 183 ал. 3 вр с ал. 1 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.