НОХД 8312/2012 - Присъда - 15-10-2013

Присъда по Наказателно дело 8312/2012г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

  329                                15.10.2013 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                  І наказателен състав

На петнадесети октомври                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                      

 

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Анелия Трифонова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 8312 по описа за 2012 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.М., роден на *** год. в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, средно специално образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че 22.03.2012 год. в гр. Пловдив, самоволно, не по установения от закона ред, е осъществил едно оспорвано от другиго – Г.И.Б. ***, свое предполагаемо право на собственост и право на ползване върху недвижим имот, представляващ празно дворно място с площ 445 кв.м., находящо се в гр. Пловдив на бул. „Хр. Б.” № ***, и деянието да е в немаловажен случай, поради което и на онование чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му в този смисъл обвинение по чл. 323, ал. 1 от НК.

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.