НОХД 7658/2012 - Присъда - 15-01-2013

Присъда по Наказателно дело 7658/2012г.

ПРИСЪДА

 

16
 


№ ...................

15.01.2013 година

град Пловдив  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

       ХХІ наказателен състав

На петнадесети януари     две хиляди и тринадесета година

В съдебно заседание при закрити врати в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  СТОЯНКА ТЕРЗИЙСКА

МАТЬО МАТЕВ

                                                              

 

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор АТАНАС ИЛИЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 7658 по описа за 2012 година

 

ПРИСЪДИ:

 

          ПРИЗНАВА Р.Ю.Б. роден на *** г. в гр. Ч., турчин, бълг. гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работник в „Г.-****” ЕООД – с. М., живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2012 г. в гр.П. се е съвкупил с лице ненавършило 14-годишна възраст, а именно Д.А.Г. ЕГН **********, като извършеното не съставлява престъпление по чл.152 от НК, за което на основание чл.151 ал.1 от НК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното на подс. Р.Ю.Б. наказание от 8 /осем/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което е бил задържан по ЗМВР с мярка по чл. 64, ал. 2 от НПК в периода 16.03.2012 г.  – 20.03.2012 г., като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Р.Ю.Б., със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ВСС – гр. С. направените в наказателното производство разноски в размер на 438,00 лева.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: лек автомобил „Опел ***” с рег.№ ********; черна фланела с бял кант на задна лява седалка – на съхранение на специализирания паркинг на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр.П. – ДА СЕ ВЪРНЕ на подс. Р.Ю.Б.;

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: дамско долно бельо тип „прашки”, розови на цвят с дантела и 1 бр. черен на цвят дамски клин от еластична изкуствена материя с етикет с надпис „BLAZE 1 FASHION ДА СЕ ВЪРНЕ на постр. Д.А.Г. чрез родителя В.А.Г.,

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: мъжко долно бельо тип „боксери” на бяло-черно райе и блуза с дълги ръкави бежова на черни райета – на съхранение при домакина на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.П. /л.8-6/ - ДА СЕ ВЪРНЕ на подс. Р.Ю.Б..

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.