НОХД 6768/2012 - Присъда - 17-09-2013

Присъда по Наказателно дело 6768/2012г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 268                   17.09.2013 г.            град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД        ХVІІІ  наказателен състав

на седемнадесети септември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: Катя Чокоевска

ПРОКУРОР: Светлана Ангелчовска  

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6768 по описа за 2012 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Н.С. - роден на *** ***,  българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работещ, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2012 г. в гр. П., на ул. „***” №*, в казино „Е.”, при условията на продължавано престъпление, е унищожил противозаконно чужди движими вещи - стъкло на входна врата 8 мм - 1,58 кв. м. на стойност 51,35 лева, собственост на А.З.С., Г.И.С. и М.Д.Ч.; 2 бр. 19-инчови монитори в тъч скрийн на обща стойност 1 760 лева, стъкло за кабинет на игрален автомат на стойност 332,50 лева, 2 броя стъкла за игрален автомат на обща стойност 137 лева, всичко на обща стойност 2 229,50 лева, собственост на „К. Т.”  АД – гр. С.; стъклен рафт на плот 4 мм - 13,850 кв. м.  на стойност 90,03 лева, сувенирна купа на стойност 15 лева, 20 броя чаши за вино на обща стойност 56 лева, бутилка червено вино на стойност 7 лева, 2 броя еднолитрови бутилки водка „Ф.” на обща стойност 48 лева и 2 броя еднолитрови бутилки уиски „Д.” на обща стойност 70 лева, всичко на обща стойност 286,03 лева, собственост на „В. 1” ЕООД гр. П., и е повредил противозаконно чужда движима вещ - ПОС-терминал на „П. и. Б., собственост на „П. и. Б.” АД гр. С., като стойността на причинената вреда е 187,76 лева – всички вреди на обща стойност 2 754,64 лева, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61, т.2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия А.Н.С. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.23, ал.1, вр. с чл.25, ал.1 от НК КУМУЛИРА така наложеното на подсъдимия А.Н.С. наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с наложеното му по НОХД № 1851/2011г., по описа на Окръжен съд гр. Бургас едно общо най - тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като му определя едно общо най - тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА  лишаване от свобода.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното едно общо най – тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като наказанието което следва да се изтърпи от подсъдимия да се счита в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 61, т.2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия А.Н.С. едно общо най – тежко и увеличено наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното едно общо най – тежко и увеличено наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА отчасти изтърпяното наказание по НОХД № 1851/11г., по описа на Окръжен съд гр. Бургас, считано от 25.02.2013г. до влизане в сила на настоящата присъда.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.С. да заплати по сметка на ВСС сумата от 633 /шестстотин тридесет и три/ лева разноски по делото.

Вещественото доказателство – един брой компактдиск марка „Verbatim” да остане приложен по делото.  

        Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ОС-Пловдив.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.