НОХД 6272/2012 - Присъда - 05-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 259                         Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            ХХІІ наказателен състав

На пети октомври                                              през 2016г.                                                                                

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА              

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Антоанета Мазгалова

Йорданка Недкова

 

СЕКРЕТАР: Мери Кеворкян

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 6272 по описа за 2012 година

 

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Й.Д.Н., роден на ***г. в гр. П., живущ ***, б., български гражданин, с висше образование, *********, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода месец февруари.2011 год. до 16.12.2011 год.  в с.Костиево обл.Пловдив, и в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от  една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за  умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едното от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение, както следва:

-         през месец февруари.2011 год. в с.Костиево обл.Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил у Я.К.М. ЕГН ********** заблуждение и с това е причинил на „Акорд”ООД гр.Пловдив, имотна вреда в размер на 4242 лв/четири хиляди четиридесет и два лв./.

- на 16.12.2011 год. в гр.Пловдив, с цел да набави за себе си  имотна облага е възбудил  у А.Е.А. ЕГН ********** заблуждение и с това й е  причинил имотна вреда в размер  на 1000 лв / хиляда лв/, или  всичко , вреда в общ размер – 5242 лв/пет хиляди двеста четиридесет и два/ лева, поради което и на основание чл.211 пр.2 вр.чл.209 ал.1 вр с чл.29 ал.1 б”А” и б”Бвр чл.26 ал.1 вр. с чл. 58А, ал. 1 вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл.61, т. 2 вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание от две години и осем месеца „лишаване от свобода” да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия Й.Д.Н. да заплати направените по делото разноски, както следва: в размер на 1152,80 лева по сметка на РС Пловдив и в размер на 60 лева по сметка на ОД МВР гр. Пловдив.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

        

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК