НОХД 5671/2012 - Присъда - 24-09-2013

Присъда по Наказателно дело 5671/2012г.

                П Р И С Ъ Д А

 

Номер  284                    24.09.2013 година                        град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                     ХVІ наказателен състав

На двадесет и четвърти септември                                      Година 2013

В публично заседание в следния състав:

     

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. Соня Хингикян

                                                                             2. Елена Еенева

                                                                            

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Йорданка Тилова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 5671   по описа за  2012 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

  ПРИЗНАВА подсъдимия Л.К.Б. – роден  на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работещ, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, в периода 09.01.2007година – 15.03.2008 година, в гр. Пловдив, при условията на  продължавано престъпление, като длъжностно лице – представляващ и управляващ „С.” ООД гр. Пловдив, да е присвоил чужди пари на стойност 431 343.27 лева, собственост на „С.” ООД гр. Пловдив, връчени му в това му качество и поверени му да ги управлява, като длъжностното присвояване да е в големи размери, поради което и на основание чл.  304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнато му обвинение за извършено престъпление по чл. 202 ал.2 т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявения от „С.” ООД гр. Пловдив чрез управителя И.Т.П. против подсъдимия Л.К.Б. граждански иск в размер на 431 343,27 лева обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва.

На основание чл.  190 ал. 1 от НПК направените по делото разноски в размер на 500 лева остават за сметка на Държавата.

      

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

         

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                    2.

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.