НОХД 5540/2012 - Присъда - 23-10-2013

Присъда по Наказателно дело 5540/2012г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 340

 23.10.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На двадесет и трети октомври        две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЕМИЛ МУРАВЕЕВ

                                                               2. АНА ЕНДЖЕВА-МАНОЛОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Мария Лулкина 

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 5540 по описа за 2012 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ю.Й., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2012г. в град П., обл. П. е причинил средна телесна повреда по хулигански подбуди на И.М.М., ЕГН **********, изразяваща се в счупване на челюст, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.Ю.Й. наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Г.Ю.Й. наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и по реда на НПК, считано от 18.04.2012г. до 21.04.2012г. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ю.Й. за НЕВИНЕН в това на 29.01.2012г. в град П. обл. П. да е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.325 ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.В.Б., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2012г. в град П., обл. П. в съучастие, като извършител с Б.Р.Й., ЕГН ********** е причинил  лека телесна повреда по хулигански подбуди на В.М.М., ЕГН **********, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.2 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН в това да е извършил престъплението в съучастие като извършител и с Д.Р.З., ЕГН **********, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в този смисъл.  

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.В.Б. за НЕВИНЕН в това на 29.01.2012г. в град П. обл. П. в съучастие, като извършител с Д.Р.З., ЕГН ********** и Б.Р.Й., ЕГН ********** да е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.325 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Р.Й., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, студент, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2012г. в град П., обл. П. в съучастие, като извършител с Х.В.Б., ЕГН ********** е причинил  лека телесна повреда по хулигански подбуди на В.М.М., ЕГН **********, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.2 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН в това да е извършил престъплението в съучастие като извършител и с Д.Р.З., ЕГН **********, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в този смисъл.

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Р.Й. за НЕВИНЕН в това на 29.01.2012г. в град П. обл. П. в съучастие, като извършител с Х.В.Б., ЕГН ********** и Д.Р.З., ЕГН ********** да е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.325 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Р.З., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, висше образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това на 29.01.2012г. в град П., обл. П. в съучастие, като извършител с Х.В.Б., ЕГН ********** и Б.Р.Й., ЕГН ********** да е причинил  лека телесна повреда по хулигански подбуди на В.М.М., ЕГН **********, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.2 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Р.З. за НЕВИНЕН в това на 29.01.2012г. в град П. обл. П. в съучастие, като извършител с Х.В.Б., ЕГН ********** и Б.Р.Й., ЕГН ********** да е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.325 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателстводиск, съдържащ записи от охранителни камери, приложен по делото, ДА СЕ ВЪРНЕ на „Р.” ЕАД след влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Ю.Й. да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 335.00 /триста тридесет и пет/ лева, представляваща направените по делото разноски.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Х.В.Б. и Б.Р.Й. и да ЗАПЛАТЯТ по сметка на ВСС сумата от по 177.50 лева /сто седемдесет и седем лева и 50 стотинки/, представляваща направените по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

Вярно с оригинала!

АМ